Clicks7.8K
daniel.k
13

Dwanaście przepowiedni wskazujących na problemy, przed którymi stoi papiestwo

Artykuł dra Kelly Bowringa, autora bestsellerów „Tajemnice, Kara i Tryumf” oraz „Znaki Czasu”.

Jako katolicki teolog, mówię to z wielkim niepokojem i proszę czytelnika, aby wysłuchał mnie, zanim wyciągnie własne wnioski. Dla wiernych katolików dnia dzisiejszego jest coraz bardziej i bardziej oczywistym wraz z upływem roku, że niektóre z działań i nauk papieża Franciszka wzbudziły uzasadnione i poważne obawy. Ten artykuł zachęca was do przyjrzenia się niepokojącym działaniom i wypowiedziom Ojca Świętego Franciszka i tzw. „efektowi Franciszka” w świetle potencjalnie związanych z nim przepowiedniami. Oczywiście czas ukaże rzeczy wyraźniej, co do jego planów i strategii, kiedy przejdzie poza swoją słynną już retorykę w kierunku jej wdrażania. Tak więc ja osobiście, ciągle wstrzymuję się od jakichkolwiek wniosków, stawiając jedynie Papieża Franciszka na korzystnym miejscu „poddania jego osoby wątpliwości”, zawsze pozostając posłusznym Kościołowi jako wierny katolicki teolog. Jednakże zawsze pozostanę czujny i badający, myślę więc, że jeśli on jest ważnym papieżem, a proroctwa są błędne i jego niepokojąca retoryka jest tylko dla efektu, powinien być on zadowolony z powodu mojej czujności w imię Kościoła.

&&&

Myślę, że papież Franciszek jest papieżem, na którym wypełnia się apokaliptyczne proroctwo w odniesieniu do czasów ostatniego papieża według proroctwa Malachiasza (zob. Proroctwo świętego arcybiskupa Malachiasza wskazuje na Franciszka bezimiennie, jakby odmawiając mu urzędu). Według tego proroctwa, zanim ostateczne wydarzenia się rozwiną, nie ma tu po prostu już miejsca dla innego papieża. Rok temu, po przeanalizowaniu wiarygodnych proroctw z Nieba danych w naszych czasach i ich relacji dotyczących wyboru nowego papieża, napisałem artykuł (link do oryginału w jęz. angielskim) wyjaśniający, że „wiarygodne” (wydaje się rozsądne, ale jeszcze nie pewne), że przepowiednie mogą być prawdziwe, jeśli chodzi o ich stwierdzenie, że papież Franciszek jest Fałszywym Prorokiem.

Dziś, po roku jego pontyfikatu, rośnie liczba dowodów na wiarygodność proroctw z Nieba jak i osobistych działań papieża Franciszka, jego nauki i rozwijania programów, które zaczynają wypełniać proroctwa – sprawia to, że myślę teraz, że jest nie tylko realnym, ale nawet „możliwym”, że to on jest Fałszywym Prorokiem… jest to całkiem możliwe.

+++

Jako katolicki teolog, mówię to z wielkim niepokojem i proszę czytelnika, aby wysłuchał mnie, zanim wyciągnie własne wnioski. Dla wiernych katolików dnia dzisiejszego jest coraz bardziej i bardziej oczywistym wraz z upływem roku, że niektóre z działań i nauk papieża Franciszka wzbudziły uzasadnione i poważne obawy. Ten artykuł prosi was, abyście spojrzeli na niepokojące działania i wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka i tzw. „efekt Franciszka” w świetle potencjalnie związanych z nim przepowiedniami. Oczywiście czas ukaże rzeczy wyraźniej, co do jego planów i strategii, kiedy przejdzie poza swoją słynną już retorykę w kierunku jej wdrażania. Tak więc ja osobiście, ciągle wstrzymuję się od jakichkolwiek wniosków, stawiając jedynie Papieża Franciszka na korzystnym miejscu „poddania jego osoby wątpliwości”, zawsze pozostając posłusznym Kościołowi jako wierny katolicki teolog. Jednakże zawsze pozostanę czujny i badający, myślę więc, że jeśli on jest ważnym papieżem, a proroctwa są błędne i jego niepokojąca retoryka jest tylko dla efektu, powinien być on zadowolony z powodu mojej czujności w imię Kościoła.

Niemniej jednak spoczywa na mnie odpowiedzialność, aby przedstawić szanownemu czytelnikowi niektóre z powodów, które doprowadziły mnie do tego obecnego przypuszczenia. Po pierwsze, przedstawię wiarygodne niebiańskie proroctwa o Fałszywym Proroku, następnie, to czego oczekiwać od Fałszywego Proroka według proroctw, i na końcu, jak katolicy powinni reagować na możliwość tego oraz rosnące obawy, że papież Franciszek może być Fałszywym Prorokiem.

Proroctwa dotyczące Fałszywego Proroka

I. Wiarygodne biblijne i niebiańskie proroctwa związane z Fałszywym Prorokiem


Oto dwanaście źródeł proroctw odnoszących się do Fałszywego Proroka:

1. W Księdze Apokalipsy Fałszywy Prorok jest wymieniany jako Bestia z ziemi „jak baranek”, który staje na czele religii fałszywego kościoła. Fałszywy Prorok „zwodzi tych, którzy mieszkają na ziemi”. Jest bardzo ważne by zauważyć, że Fałszywy Prorok będzie największym oszustem, jaki kiedykolwiek żył na ziemi, uosobieniem wilka w owczej skórze, udając doskonale tego, kim nie jest. Przez to poprowadzi wielu wiernych w herezję a w końcu spowoduje, że ziemia będzie oddawać cześć i honor wobec antychrysta (Ap 13,12). Katechizm potwierdza, mówiąc: „Przed drugim przyjściem Chrystusa, Kościół musi przejść przez ostateczną próbę, która zachwieje wiarę wielu wierzących… w formie religijnego oszustwa, którym będzie apostazja” (KKK 675).

2. Obiektywną i znaczącą uwagą jest to, że mamy ostatniego papieża tego wieku, według słynnej przepowiedni św. Malachiasza, który był świętym XII w., a którego przepowiednie dotyczyły ostatniego papieża naszych czasów, Papieża, który będzie rządził po papieżu Benedykcie XVI, mówiąc o nim:

[Przypis red. – bardzo ważne! – w rzeczywistości wydaje się, że jest tu pewien błąd interpretacji, wynikający ze skorzystania złej wersji proroctwa, ale nie zmienia to istotnych faktów dotyczących tego okresu, zob więcej: Proroctwo świętego arcybiskupa Malachiasza wskazuje na Franciszka bezimiennie, jakby odmawiając mu urzędu],

W końcowym prześladowaniu Świętego Kościoła Rzymskiego będzie rządzić Piotr Rzymianin, który będzie paść trzodę pośród wielu cierpień, po czym miasto na siedmiu wzgórzach (Rzym) zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi lud”.

Tak więc, co mówi nam to proroctwo? Mówi nam ono, że w czasie panowania papieża Franciszka (w okresie panowania 112 papieża z proroctwa), będziemy znosić ostateczne prześladowania. Nie wydarzy się to w przyszłości, ale w tej właśnie chwili. I że Rzym ma zostać zniszczony. To zgadza się także z przepowiednią z La Salette (patrz poniżej). Spośród 112 papieży w proroctwie Malachiasza, ostatni papież na liście, Petrus Romanus, jest jedynym, który nie posiada numeru. Dlaczego wszyscy inni papieże mają numer z wyjątkiem ostatniego papieża? Czy to wskazówka o jego nieważności? Być może. Tak więc, „Peter Roman” nie odnosi się do „panującego” ziemskiego papieża; to nie jest papież Franciszek, ale być może ktoś inny? Więcej o tym później.

[przypis red. wydaje się,. że trzeba byłoby to interpretować trochę inaczej: Proroctwo świętego arcybiskupa Malachiasza wskazuje na Franciszka bezimiennie, jakby odmawiając mu urzędu]

I proroctwo mówi nam także, że Sędzia wraca w tym pokoleniu, aby zainicjować wyrok, prawdopodobnie aby wprowadzić nas do wielkiej nowej Ery Pokoju przepowiedzianej przez Matkę Bożą z Fatimy.

3. Matka Boża z La Salette mówiła o czasach ostatecznych:

Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta… cały wszechświat zostanie uderzony przerażeniem, i wielu pozwoli się zwieść”.

Kościół będzie zaćmiony

Melania (wizjonerka) stwierdziła, że Matka Boża powiedziała, że Kościół będzie „zaćmiony” w podwójnym tego słowa znaczeniu: 1) „że nikt nie będzie wiedział, kto jest prawdziwym Papieżem; 2) „na określony czas, Najświętsza Ofiara przestanie być (ważnie) sprawowana w kościołach”.

4. Matka Boża jak jest to przytaczane powiedziała do ks Gobbiego:

Doprowadzę cię do pełnego zrozumienia Pisma Świętego. Przede wszystkim przeczytam ci strony ostatniej księgi w której wy żyjecie… Otwieram dla Ciebie tą zapieczętowaną księgę, aby zawarte w niej tajemnice mogły zostać ujawnione…”

Tak więc, według tego proroctwa, nasze pokolenie rzeczywiście doświadczy ostatecznej bitwy z Księgi Apokalipsy i początku nowego tysiąclecia pokoju. Tak, te wydarzenia są nad nami, już teraz.

Odnosząc się do Fałszywego Proroka z Księgi Apokalipsy, Matka Boża kontynuuje przez ks Gobbiego, mówiąc:

Wychodzi z ziemi, z pomocą czarnej bestii, która wychodzi z morza zwierzę, które ma dwa rogi jak u baranka… ściśle powiązany z kapłaństwem… Bestia z dwoma rogami, jak u jagnięcina wskazuje masonerię, ktoa przeniknęła do wnętrza Kościoła, to znaczy, kościół Masoński, który rozprzestrzenił się zwłaszcza wśród członków hierarchii. Ta masońska infiltracja wewnątrz Kościoła była już przepowiedziana wam przeze mnie w Fatimie, kiedy ogłosiłam wam, że Szatan wejdzie w nawet na szczyt Kościoła. Zadaniem kościoła Masonów jest zniszczenie Chrystusa i Jego Kościoła, budowę nowego idola, a mianowicie fałszywego Chrystusa i fałszywego kościoła.

Kościół pozna godzinę swojej
wielkiej apostazji. Człowiek niegodziwości przedostanie się do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej, kiedy resztka, która pozostanie wierna zostanie poddana największym próbom i prześladowaniom.

Apostazja, jako od wtedy będzie uogólniona, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym chrystusem i fałszywym kościołem. Następnie zostaną otwarte drzwi dla wejścia człowieka lub osoby samego Antychrysta!”


Czcigodny Fulton J. Sheen wypowiedział proroctwo, które potwierdza kilka szczegółów na temat Fałszywego Proroka, że będzie on pochodził z wewnątrz Kościoła, będzie jednym z jego biskupów:

Fałszywy prorok wprowadzi religię bez krzyża. Religia bez Przyszłego Królestwa. Religia, która zniszczy religie. Kościół będzie falsyfikatem/kościołem fałszywym. Kościół Chrystusa (Kościół katolicki) będzie jednym. A Fałszywy Prorok stworzy ten drugi. Fałszywy kościół będzie ziemski, ekumeniczny i globalny. Będzie to luźna federacja kościołów. A religie będą tworzyć pewnego rodzaju globalne stowarzyszenie, światowy parlament kościołów. Zostanie on opróżniony z wszystkich boskich treści i będzie mistycznym ciałem Antychrysta. Mistyczne ciało dzisiejszej ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i to on będzie tym Fałszywym Prorokiem. Szatan zwerbuje go spośród naszych biskupów”.

5. Istnieje słynne proroctwo przypisywane św Franciszkowi, mówi ono:

W czasie tego ucisku człowiek, nie (autentycznie) kanonicznie wybrany, zostanie wyniesiony do Pontyfikatu, który w swojej przebiegłości usiłuje wciągnąć wielu w błąd… Będzie taka różnorodność opinii i schizmy wśród ludzi… że w tych dniach Jezus Chrystus wyśle im nie prawdziwego pasterza, ale niszczyciela”.

[całość tego proroctwa dostępna jest tutaj: Proroctwo św. Franciszka z Asyżu: człowiek wybrany niekanonicznie zostanie podniesiony do godności papieża)

Jedynym sposobem, w jaki papież Franciszek mógłby spełniać to proroctwo, jeżeli jest ono prawdziwe, byłoby wtedy, jeśliby on osobiście posiadał (tajne) herezje w swoim sercu podczas swego wyboru. Tak więc nie zostałby prawomocnie wybrany. Jeśli nie jest ważnie wybrany, to jest on „niszczycielem” a papiestwo jest puste (wakuje), z oszustem na tronie Piotra – co jest co najmniej możliwe.

Być może dlatego Matka Boża Dobrej Rady powiedziała w 1611 roku na temat naszego czasu, że będzie to czas pozornego triumfu szatana, który przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła oraz wiernym. Tak więc wierni muszą „natarczywie wołać, błagając naszego Ojca Niebieskiego, aby doprowadził do końca te złowieszcze czasy, wysyłając do Kościoła Prałata, który przywróci ducha jego kapłanom” .

6. Błogosławiona Katarzyna Emmerich prorokowała:

Miałam inną wizję wielkiego ucisku. Wydaje mi się, że zażądano koncesji od duchowieństwa, która nie mogła być przyznana (być może zmuszając ich by udzielać Komunii św rozwiedzionym/w kolejnych związkach małżeńskich i błogosławieństwa związków homoseksualnych)… To tak, jakby ludzie dzielili się na dwa obozy…”

Widziałam również związek pomiędzy DWOMA PAPIEŻAMI… Widziałem, jak zgubne (szkodliwe) byłyby konsekwencje tego fałszywego kościoła… Widziałam, jak Kościół Piotra został podważony przez plan utworzony przez tajną sektę… Budowali duży, pojedynczy , ekstrawagancki kościół, który miał objąć wszystkie wyznania na równych prawach: ewangelików, katolików i wszystkie wyznania, prawdziwą bezbożną komunię z jednym pasterzem i jedną owczarnią… Widziałam fatalne konsekwencje tego fałszywego kościoła: widziałam jego wzrost; Widziałam heretyków wszelkiego rodzaju…”

Kiedy (prawdziwy) Kościół był w większości zniszczony, kiedy pozostał tylko sanktuarium i ołtarz, widziałam niszczycieli wchodzących z Bestią (Antychrystem) do Kościoła… Widzę Ojca Świętego w wielkim bólu. Mieszka w innym pałacu niż kiedyś… Widziałam dziwny kościół budowany przeciwko wszelkiej regule… nowy heterodoksyjny (niezgodny z przyjętymi normami i ortodoksyjnymi przekonaniami – przyp. tłum.) Kościół Rzymu… Wszystko zostało zrobione zgodnie z ludzkim rozumem. Widziałem wszelkiego rodzaju ludzi, rzeczy, doktryny i opinie. Było tam coś z dumny, arogancji i brutalności i wyglądało na to, że osiągnęli sukces….(Prawdziwy) Kościół został całkowicie odizolowany i jakby całkowicie opuszczony. Wydaje się, że każdy ucieka. Wszędzie widzę wielkie cierpienie, nienawiść, zdrady, urazy, pomieszanie i zupełną ślepotę. O mieście! O mieście! Co tobie grozi? Nadchodzi burza, należy być czujnym!”

[„Widziałam też różne regiony Ziemi. Mój Przewodnik (Jezus) ukazał
Europę i wskazując na mały i piaszczysty region wypowiedział te słowa: «Oto Prusy (Niemcy Wschodnie), wróg». Potem pokazał mi inne miejsce na północ i powiedział: «to jest Moskwa, ziemia Moskwy, przynosząca wiele zła».”]

Aby dowiedzieć się więcej na temat proroctwa Rosji i nadchodzącej drugiej fali komunizmu, zobacz artykuł [link do artykuły autora w jęz. angielskim].

7. Pedro Regis, którego przesłania mają uznanie jego biskupa, daje sprawozdanie, co mówi Matka Boża:

Nadejdzie dzień, kiedy (prawdziwy) Papież zostanie zdetronizowany Zostaną zmienione przepisy prawne, które utrudnią działalność kościoła…”

W wielkiej ostatecznej bitwie, dym Szatana pojawi się w domu Bożym, ale światło Pana zwycięży… brak miłości dla Prawdy i brak szacunku dla sakramentów doprowadzi wielu poświęconych do otchłani apostazji… przyszłość Kościoła będzie oznaczona wielkim podziałem i smutną religijną dyktaturą. Piotr spotka na swojej drodze Judasza Zdrada dotknie tronu Piotra zostanie podjęta decyzja, co będzie powodem wielkiego zamieszania w pałacu (Watykańskim)… Przyszłość będzie oznaczona podziałami i skandalami w Kościele mojego Jezusa…”

Zdrada dotknie tronu Piotra… oznaczona poważnym konfliktem pomiędzy Kościołem prawdziwym a fałszywym”.

Św. Piotr (Piotr Rzymianin) poprowadzi swoją barkę pośród wielkich burz. Barka Piotra będzie grzęznąć i będzie tam wielkie zamieszanie…”.

Pojawi się pozornie dobry człowiek. Oszuka on wielu ludzi ponieważ będzie on czynił wielkie cuda. Przyjdzie on Z PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ (skąd pochodzi papież Franciszek) i wielu ludzi uzna go za wybawcę. Bądźcie uważni i nie dajcie się zwieść…”.

Będą DWA TRONY, ale tylko jeden będzie prawdziwym następcą Piotraarogancki papież podzieli Kościół. Jego rozporządzenia będą przestrzegane i to co jest cenne, zostanie wyrzucone. Idzie na nas wielkie duchowe zamieszanie… ten, kto mógł być Piotrem stanie się Judaszem. Otworzy on drzwi dla wroga i sprawi, że mężczyźni i kobiety wiary będą cierpieć… Kościół będzie bez Piotraw Rzymie wybuchnie wojna, będzie tylko kilka ocalałych”.

Słuchajcie prawdziwego Magisterium Kościoła i uciekajcie od kłamstw szatana”.

Wilk w owczej skórze wejdzie do domu Bożego i zajmie honorowe miejsce. Pojawią się nowe idee, ale prawda o moim Jezusie jest w Ewangelii… Ludzkość będzie zaskoczony przez Fałszywego Proroka. Działania uznane za cudowne zwiodą wielu ludzi. Bądźcie czujni. Miłujcie prawdę i brońcie jej. Ci, którzy pozostają wierni, doznają wielkiej radości, bo Pan przyjdzie ze swoimi aniołami, a sprawiedliwi będą chronieni”.

Nastąpi wielka walka duchowa i tylko ci, którzy są wierni, będą w stanie utrzymać ciężar krzyża. Nadchodzi dzień, gdy wielu będzie szukać bankietów, ale stół będzie pusty. Będzie wielkie prześladowanie Kościoła mojego Jezusa i moje biedne dzieci będą nosić ciężki krzyż. Zaufajcie, a wszystko się dobrze dla was skończy. Ja (Maryja) przyszłam z Nieba, aby przygotować wasze zwycięstwo. Naśladujcie mojego Syna Jezusa. Przyjmijcie prawdę, bo tylko w prawdzie zobaczycie ostateczny triumf mojego Niepokalanego Serca. Miejcie odwagę, wiarę i nadzieję. We wszystkim postawić Boga na pierwszym miejscu. Idź do przodu. Amen. Pokój niech będzie z tobą”.

8. Matka Boża z Akita mówi o tych czasach:

Dzieło szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie będą przeciwni kardynałom i biskupi będą przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy Mnie czczą będą pogardzani i współbracia będą się im przeciwstawiać. Kościoły i ołtarze zostaną ograbione. Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują kompromisy, a demon będzie naciskać wielu kapłanów i poświęconych dusz do opuszczenia służby Pana”.

9. Siostra Elena Aiello (zm. 1961), która została uznana błogosławioną w dniu 14 września 2011 roku przez papieża Benedykta XVI, prorokowała co następuje:

Rosja będzie maszerować na wszystkie narody Europy, zwłaszcza na Włochy i podniesie swoją flagę na Kopule Bazyliki Świętego Piotra. Włochy będą surowo sądzone przez wielką rewolucję, a Rzym będzie oczyszczony we krwi za jego wiele grzechów, szczególnie te nieczystości!… Och, co za straszną wizję widzę! Wielka rewolucja toczy się w Rzymie! Oni wchodzą do Watykanu. Papież jest sam; modli się. Trzymają papieża. Biorą go siłą”.

Czy odnosi się to do emerytowanego papieża Benedykta XVI?

10. Jezus, jak jest to przekazywane, przepowiedział przez Sługę Bożą Luisę Piccarretę, mówiąc:

Narody, dla których miałem upodobanie, Włochy i Francja są tymi, które najbardziej mi odmawiają… Będą one również tymi, które będą najbardziej prowadzić wojnę przeciwko Kościołowi…”

Człowiek utracił religię. Religia jest ignorowana przez wielu z tych, którzy sami nazywają siebie religijnymi… to dlatego człowiek żyje jak zwierzę – utracił on religię…”

Kościół jest tak pełen wewnętrznej goryczy, a oprócz tej wewnętrznej goryczy, nadchodzi czas, że otrzyma gorycz z zewnątrz. Widziałam ludzi rozpoczynających rewolucję, wchodzących do kościołów, odzierając ich ołtarze i paląc je, próbując nastawać na życie kapłanów, ludzi niszczących figury… i tysiące innych obelg i zło… wydawało się, że ogólna wrzawa była przeciwko KościołowiWidziałem wielu księży uciekających od Kościoła i zwracających się przeciwko Kościołowi, aby prowadzić wojnę przeciwko niemu. (Jezus mówi, że stało się tak, ponieważ koncentrowali się oni na człowieku i rzeczach światowych, co z kolei zatwardziło ich serca co do rzeczy boskich.)”.

Jezus mówi dalej o zakonnikach, kapłanach i wrogach Kościoła, mówiąc:

W zakonnikach, w duchownych, i w tych, którzy nazywają siebie katolikami, Moja Wola nie tylko cierpi męki, ale utrzymuje się ona w stanie letargu, jakby nie miała życia. Jak wielu udaje, że są moimi dziećmi, kiedy w rzeczywistości są moimi najzacieklejszymi wrogami! Ci fałszywi synowie są uzurpatorami, zainteresowanymi tylko sobą i nieufni; ich serca są uosobieniem występku. Ci właśnie synowie będą pierwszymi rozpoczynającymi wojnę przeciwko Kościołowi – będą próbowali zabić własną matkę! Już niedługo rozpoczną oni wojnę przeciwko Kościołowi i największymi wrogami będą Jego własne dzieci…”

Im więcej wydaje się, że świat jest pozornie spokojny i wychwala on pokój, tym bardziej ukrywają oni wojny, rewolucje i tragiczne wydarzenia przed biedną ludzkością pod tym ulotnym i upozorowanym pokojem. I im bardziej wydaje się, że sprzyjają oni Kościołowi, śpiewając hymny zwycięstw i triumfów i praktyk unii między państwem a Kościołem, tym bliżej są oni rozrób, które sami przygotowują przeciwko Niemu”.

11. Przepowiednie przeszłych wieków także dają nam tropy czego mamy oczekiwać:

Jan z Cleft Rock (XIV wiek) przepowiedział:

Przed końcem świata… Papież ze swoimi kardynałami będzie musiał w tragicznych okolicznościach opuścić Rzym by udać się w miejsce, gdzie będą nieznani. Papież umrze śmiercią tragiczną na wygnaniu. Cierpienia Kościoła będą o wiele większe niż kiedykolwiek w Jego dziejach… Około roku 2000 A.D. Antychryst przedstawi się światu”.

Joachim z Fiore przepowiadał: Antychryst obali papieża i uzurpuje jego władzę.

Premol
(V wiek) przepowiadał o podzielonych dwóch stronach i o uciekającym papieżu czasów ostatecznych:

Wszędzie toczy się wojna! Ludzie i nacje ścierają się przeciwko sobie… Rzym upada w zgiełku. I widzę Króla Rzymu ze swoim Krzyżem i Tiarą otrząsający kurz ze swoich butów śpiesząc w ucieczce na inne ziemie. Twój Kościół, o Panie, został rozdarty przez swoje własne dzieci. Jeden obóz wierny uciekającemu Papieżowi, drugi pozostaje przedmiotem nowego rządu Rzymu, który złamał Tiarę”.

Jesteśmy ostrzegani przed tym jak będziemy w przyszłości traktowani. Dlaczego więc powinniśmy walczyć? Ponieważ Bóg powołał nas byśmy byli Jego stróżami (zobacz Ezechiel 33). Czy powinniśmy być zaskoczeni tym, że zły zareaguje w ten sposób w stosunku do nas po tym jak ujawnimy jego i jego ukryte plany? Niech Bóg nas prowadzi w Swojej Prawdzie i Miłosierdziu według Swojej Boskiej Woli.

Biorąc pod uwagę te wszystkie proroctwa o Fałszywym Proroku antypapieżu, kto więc jest tym „Piotrem Rzymianinem” z proroctwa św. Malachiasza, który hipotetycznie obecnie rządzi jako ostatni papież tej ery? Profetyczne przesłania Pedro Regis, który posiada aprobację swojego biskupa mówią, że nie jest nim nikt inny jak sam św. Piotr duchowo nadzorując z Nieba Kościołem, gdyż zgodnie z proroctwami ziemski tron Piotrowy jest teraz pusty i w posiadaniu oszusta. Czy jest to prawdą, czy nie, ja tego nie wiem, ale jest to prawdopodobne. Czas nam pokaże. Niektórzy mogą tu wtrącić, że dzisiaj katolicy nie są zobowiązani wierzyć w prywatne objawienia, ale zapytam was – czy myślicie, że Bóg byłby zadowolony z naszego stanowczego odrzucenia Jego proroczych słów, tylko dlatego, że są one dla nas niewygodne? Czyż proroctw tych nie znajdujemy w samym Piśmie Świętym? A czy św. Paweł nie mówi o proroctwach, żeby „ sprawdzać wszystko i zachowywać to, co jest dobre? (Tes 5,21) i papież Urban VIII, czy nie wypowiedział się o rzekomych proroctwach, że „lepiej jest w nie wierzyć niż nie wierzyć”?

12. Jest to wszystko napisane na ścianie Bożym Palcem. Jeżeli wszystkie te proroctwa odnoszą się do papieża Franciszka, a jest to możliwe, to proroctwa dotyczące papieża męczennika, jak nazywany jest on w słynnym śnie św. Jana Bosco i w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej oraz proroctwie Piusa X, jako papieża opuszczającego pośpiesznie Watykan, który umiera okrutną śmiercią na wygnaniu, mogą odnosić się do papieża emeryta Benedykta.

Kilka ostatnich papieży prorokowało o jednym ze swoich następców:

Według proroctwa Piusa X:

Widziałem jednego z moich następców o tym samym imieniu, który uciekał po ciałach swoich towarzyszy. Schronił się on w jakiejś kryjówce; ale po krótkim czasie wytchnienia, umiera on okrutną śmiercią”.

Czy to proroctwo odnosi się do papieża Emeryta Benedykta? Całkiem możliwe. Św. Pius X przepowiedział, że papież, który będzie uciekał z Rzymu i umrze śmiercią okrutną nosi to samo imię co on. Pius X i Benedykt XVI obaj otrzymali na chrzcie św. imię Józef.

Tak więc, Benedykt może być tym „biskupem w bieli”, który jest męczennikiem w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej oraz tym, który zostaje męczennikiem we śnie św. Jana Bosco.

Kardynał Józef Ratzinger oświadczył o Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, a tym samym ogólnie o tych objawieniach: Objawienie mówi o niebezpieczeństwach oraz o tym jak możemy się przed nimi obronić”. Innymi słowami, są to ostrzeżenia i są one co najmniej częściowo uwarunkowane. Niemniej jednak przepowiednie o Fałszywym Proroku i o Antychryście z Księgi Apokalipsy muszą się wypełnić razem z tym, że zostaną on wrzuceni żywcem w morze ognia piekielnego (Ap 19,20).

W dniu 11 maja 2010 roku podczas lotniczej podróży do Portugalii zapytano papieża Benedykta XVI o Trzeci Sekret Fatimski, papież odpowiedział „Cierpienia Kościoła przyjdą dokładnie z wnętrza Kościoła, z grzechów, które istnieją w Kościele”. Następnie 13-go maja 2010 w obecności 500.000 pielgrzymów w Fatimie powiedział „Ktokolwiek myśli, że profetyczna misja Fatimy jest zakończona, oszukuje samego siebie”. Również kiedy został papieżem wypowiedział te słowa:

„Módlcie się, żebym nie uciekł ze strachu przed wilkami”. I również Jan Paweł II zanim został papieżem stwierdził, co zasłynęło: „Stoimy teraz w obliczu największej historycznej konfrontacji, przez jaką musi przejść człowieczeństwo. Wcale nie sądzę, żeby szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego czy szerokie kręgi wspólnoty chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Dzisiaj stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji pomiędzy Kościołem i anty-kościołem, Ewangelii i anty-ewangelii.”

Zaledwie kilka lat przedtem papież Paweł VI powiedział światu: „Ogon diabła działa w kierunku rozpadu świata katolickiego. Ciemności szatana weszły i rozszerzyły się w Kościele katolickim nawet na jego szczyt. Apostazja, utrata wiary, rozprzestrzenia się na całym świecie aż do najwyższych poziomów w Kościele”.

+++

Co ciekawe, siostra Faustyna napisała w swoim pamiętniku, że „najgorszym dniem cierpienia”, kiedy czuła się tak, jakby była w Getsemani (gdzie Jezus został zdradzony przez Judasza) był dokładnie TYM SAMYM DNIEM, W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ PAPIEŻ FRANCISZEK. Pisze ona:

17 grudnia [1936]: „Ofiarowałam ten dzień za kapłanów. Cierpiałam bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno wewnętrznie i zewnętrznie. Nie wiedziałem, że jest możliwe, aby tak bardzo cierpieć w jeden dzień. Próbowałam zrobić Godzinę Świętą, w trakcie której duch mój otrzymał smak goryczy Ogrójca”.

Czego możemy oczekiwać od Fałszywego Proroka

II. Stosownie do przepowiedni, czego możemy oczekiwać od Fałszywego Proroka.


Oto siedem „znaków” Fałszywego Proroka, na które trzeba uważać:

1. Paraduje (fałszywą) pokorę z mistrzowskim zwodzeniem:

Zło to duma zamaskowana przebrana w pokorę. Każda „pokorna”, rzecz jaką robi zostanie celowo rozgłoszona za pośrednictwem mediów, a on będzie twierdził, że jest po prostu normalną skromną osobą, podczas gdy jego działalność pokaże go jako bezwstydnego ekshibicjonistę. Propaganda ta zostanie wykorzystana do podniesienia jego własnej popularności i pozornego egalitaryzmu. Zamiast bronić wiary, będzie starać się on zaimponować światu katolickiemu przez swoje czyny i nauki. Jego pokaz pokory będzie używany nie tylko by oczerniać Benedykta XVI i reszty jego poprzedników, ale przedstawić Benedykta XVI jako jakiegoś niemiłosiernego nieprzejednanego tradycjonalistę. Jeśli to będzie miało miejsce w dzisiejszym pontyfikacie, wtedy zaczniemy widzieć dwie strony dzielące się: katolicy Franciszka vs katolicy Benedykta.

Nie będzie on tym, kim wydaje się być, jako Fałszywy Prorok będzie on jednym z największych oszustów w historii ludzkości, tak więc będzie wydawał się on perfekcyjnie przeciwieństwem tego, kim naprawdę jest, a nawet dosadniej, niż gdyby był naprawdę takim, jakim wydaje się być. W ten sposób, będziemy odbierać go jako grającego swoją rolę bardziej doskonale niż mógłby to robić prawdziwy papież, przynajmniej na początku. Wszystkie inne papieże będą ukazywani pomniejszeni bardziej niż powinni, w porównaniu ze światłem w jakim on się ukazuje. Będzie wydawał się być papieżem nad papieżami.

Ale, jego niezgodność z tradycją i zawoalowana autopromocja będzie jednym ze „znaków” aspiracji Fałszywego Proroka.

2. Manifestuje niewytłumaczalne charyzmy i osiąga szybki wpływ globalny:

Niewytłumaczalnie i natychmiast został pokochany przez świat i media z niespotykaną dotąd kolosalną popularnością, gdzie bez względu na to, co mówi czy robi, będzie to zawsze interpretowane tylko w jeden sposób, będzie angażować się w podwójną mowę (mówiąc do obu stron równocześnie, mówiąc różne rzeczy do różnych ludzi na ten sam temat), powodując w ten sposób celową dezorientację wiernego. Będzie on traktowany jak żywy święty. Takie moce będą mu towarzyszyły, że ani jedno słowo z jego ust nie będzie kwestionowane. Po pewnym czasie, będzie również wydawać się że posiada nadprzyrodzone dary i ludzie uwierzą, że potrafi czynić cuda. Każdy, kto się będzie mu sprzeciwiać będzie krytykowany i uznany za heretyka (całkowite przeciwieństwo tego, co jest prawdą). Wszystkie takie dusze oskarżone o bycie heretykami zostaną wyśmiane i pomniejszone a nawet prześladowane.

Przykładem jego podwójnej mowy może być: „Oczywiście wiemy, że tradycyjnie małżeństwo jest pomiędzy mężczyzną i kobietą, i tak powinno pozostać; ale musimy być tolerancyjni i mieć współczucie dla tych, którzy są w związkach homoseksualnych, którzy mają również swoje prawa (legalnie). W dzisiejszym świecie, musimy wyjść naprzeciw ludziom tam, gdzie są; a kim zresztą jesteśmy my, by sądzić; tak więc, będziemy wymagać od kapłanów by udzielali im błogosławieństwa kościelnego dla dobra wszystkich”.

3. Wykorzystuje prawo stopniowości (i popularnego poparcia), by udaremnić każdą opozycję:

Ukrytą agendą Fałszywego Proroka będzie przesuwać się krok po kroku, ale zawsze w dwóch kierunkach jednocześnie (w kierunku zdającym się respektować nauczanie Kościoła oraz w kierunku zmiany dla pozornie ważnego powodu), tak, że zmiany, które nastąpią będą wystarczająco niewielkie i wierni nie będą wystarczająco pobudzeni i zaniepokojeni by widzieć poza pozorną dobrą wolą papieża. Jako takie będzie to zbyt trudne by zebrać jasną defensywę by go zatrzymać. Na zasadzie małych prawie niedostrzegalnych kroczków – za pomocą czego aktualizacja nauczania Kościoła staje się unowocześnianiem, staje się rzeczywistą zmianą, staje się herezją – z progresją, która jest tak przebiegła, że staje się nie do zatrzymania, i to w taki sposób, że jest jeszcze broniona przez wiernych, którzy nie są świadomi oszustwa i agendy, która rozwija się z powodu swojej stopniowej natury i podwójnej mowy, która ją otacza.

4. Projektuje otwartość na doktrynalną rewizję i wyznacza kurs apostazji:

Fałszywy Prorok zwiedzie Kościół w herezję, o której mowa jest w pierwszej pieczęci Apokalipsy, kiedy prawdziwa wiara zostanie wykręcona, kiedy Kościół zostanie postawiony przez rozcieńczoną doktryną. Zadaj sobie pytanie: Czy papież Franciszek podejmuje kroki, które mogą położyć podwaliny dla zmian doktryny i moralności, nawet do powstania jednej światowej religii? Jeśli jest on Fałszywym Prorokiem, Franciszek nie będzie po prostu od czasu do czasu w swojej retoryce popełniał teologicznych błędów, ale zamiast tego, będzie on stopniowo przechodził w kierunku otwartego głoszenia fałszywej wiary, wykazując w ten sposób, że wiara którą posiada i wyznaje jest fałszywa, ukazując siebie jako heretyckiego antypapieża i zmylając wielu kreśląc prawdziwą wiarę w tajemnicy wiary fałszywej. Znajdzie on również rozwiązanie jak zjednoczyć wszystkie kościoły w jeden. Okrzyknięty współczesnym innowatorem, będzie oklaskiwany przez świat świecki, ponieważ będzie on tolerować grzech. Wprowadzi nowe ustawy, które nie tylko są sprzeczne z naukami (moralności i doktryny) Kościoła katolickiego, ale który będą sprzeciwiać się wszystkim prawom chrześcijańskim.

Nie znaczy to, że będzie to łatwe dla wszystkich by to zauważyć, gdyż użyje on sprytnie spreparowane powody, sformułowane w miękki, delikatny sposób aby oślepić wielu przed Prawdą. Każdy liberalny biskup i teolog będzie miał posłuch tego papieża i jego pochwały. Przywódcy Kościoła będą również mówić w podwójnej mowie w swoich wysiłkach by naruszyć doktrynę katolicką – ich słowa miłości pokryte cytatami z Pisma Świętego będą wykorzystywane wyłącznie by nas oszukać i będą planować różne lekkomyślne i mylące oświadczenia dla publiczności – a z kolei Fałszywy Prorok Papież będzie chwalić ich jako innowatorów. Jak do tego dojdzie, będzie wymagany wybór od wszystkich wiernych katolików, po czyjej stronie stoją, albo automatycznie znajdą się po złej stronie! Niestety, wiele obejmie te fałszywe kłamstwa i rozluźnienie swoich fałszywych przywódców zamiast stawić czoła wyzwaniom Prawdy. St. Robert Bellarmin stwierdził: „Jest dane (tylko) kilku rozpoznać prawdziwy Kościół pośród ciemności tylu schizm i herezji, i jeszcze mniejszej liczbie dane jest kochać prawdę, którą uznają oni jako ucieczkę (biorąc ją) w objęcia.„

Zatem, wielu wiernych zostanie wprowadzonych w błąd. Będą następować podziały. Następnie Fałszywy Prorok przygotuje dla Antychrysta rządzenie jedną nową światową religią i razem będą pracować by oszukać wszystkie dzieci Boże. Ale prawdziwy Kościół nie zostanie zwyciężony. Prawda Objawienia jaka przekazywana jest nam w Kościele poprzez Pismo (Biblię) i Tradycję (Katechizm) nie może być zmieniona. I nigdy nie wolno nam czynić zła (takiego, jak zmieniać moralność czy zniżać doktrynę), nawet dla ważnego powodu. Pewnym „znakiem” herezji Fałszywego Proroka jest zmiana jakiejkolwiek doktryny, z jakiegokolwiek powodu, nawet sprytnie ukrytego powodu takiego jak dla dobra (fałszywego) miłosierdzia, współczucia czy jedności – jak jest wykazane przez następujące trzy przykłady obecnie dyskutowane w Watykanie:-

Fałszywe miłosierdzie w udzielaniu Komunii św.(bez ważnego stwierdzenia nieważności) dla par rozwiedzionych katolików w kolejnym cywilnym związku, pomimo tego, że są oni w stanie cudzołóstwa

Werset z Biblii: „Każdy, kto oddala swoją żonę [chyba że małżeństwo jest niezgodne z prawem], a bierze inną, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19,9).

Cytat z Katechizmu: „Kościół twierdzi, że nowy związek nie może być uznany za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni pobrali się w związku cywilnym, znajdują się oni w sytuacji, która obiektywnie narusza prawo Boże. W związku z tym nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja” (KKK 1650).

Fałszywe współczucie i nadmierna tolerancja wymagająca od kapłanów Kościoła „błogosławieństwa” związków homoseksualnych, nawet jako sposób dla uniknięcia dyskryminacji

Wersety Biblijne: „Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, nie cudzołożnicy, ani homoseksualiści, ani złodzieje, ani chciwi, nie pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6,9).

Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie” (Rz 1,26-27).

Cytaty z Katechizmu: „Opierając się na Piśmie Świętym, który przedstawia akty homoseksualne jako akty poważnego zepsucia, tradycja zawsze oświadczała, że „akty homoseksualizmu są wewnętrznie nieuporządkowane.” Są one sprzeczne z prawem naturalnym. Wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane… [Nawet] sama ta skłonność jest obiektywnie nieuporządkowana” (KKK 2357-8).

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę na całe życie, jest ze swej natury skierowane ku dobru małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa” (KKK 1601).

Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety kiedy wyszli z ręki Stwórcy” (KKK). 1603

Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni dla siebie…” „A tak nie są już dwoma, ale jednym ciałem” (KKK 1605).

Fałszywa jedność ([fałszywy] ekumenizm), umożliwiając niekatolikom przyjmowanie Komunii św. w Kościele katolickim poprzez doktrynalny kompromis lub zmiany oraz poprzez zmiany w samych Sakramentach.

Werset z Biblii: „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na Ciało [Pańskie], [akceptując wszystkie doktryny Kościoła i bycia w stanie łaski uświęcającej i w pełnej komunii z Kościołem] wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11,27-29).

Cytaty z Katechizmu: „Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego musi przystąpić do sakramentu pojednania przed przyjęciem Komunii św.” (KKK 1385).

Ci, którzy przyjmują Eucharystię, muszą „posiadać wymagane dyspozycje” (KKK 1388). Muszą być w pełnej komunii z Kościołem katolickim, akceptować wszystkie doktryny Tradycji Kościoła oraz być w stanie łaski uświęcającej.

Wspólnoty kościelne wywodzące się z reformacji i oddzielone od Kościoła Katolickiego, ‚nie przechowały właściwej rzeczywistości eucharystycznego Misterium w całej Jego pełni, zwłaszcza z powodu braku sakramentu święceń’ To z tego powodu, interkomunia eucharystyczna Kościoła Katolickiego z tymi społecznościami nie jest możliwa” (KKK 1400).

Ci, którzy przyjmują Eucharystię, muszą „dać dowód posiadania wiary katolickiej w odniesieniu do tych sakramentów (w tym Prawdziwej Obecności) i posiadać wymagane dyspozycje” (KKK 1401).

Nasz Kościół jest coraz bardziej atakowany – z zewnątrz i od wewnątrz. To, co zobaczymy jest próbą całkowitego przekształcenia Kościoła Katolickiego, nawet pośród hierarchii. Czyż nie są to już same „doktryny demonów i aspiracje kłamców„, o których św. Paweł ostrzegał, że będą zaaprobowane w czasach ostatecznych (1 Tm 4,1-2, 2 Tm 3,1-5)? A jeśli tak, nie wyciągajcie innego wniosku, Gniew Boży rzeczywiście zostanie skierowany przeciwko tym, którzy tłumią prawdę (Rz 1,18). Być może, może to być powiedziane również względem każdego, kto tłumi niebiańskie przesłania zawarte również w proroctwach.

5. Inicjuje w tajemnicy podziały i wojny.

Fałszywy Prorok doprowadzi Kościół do wciągnięcia Go w rewolucyjne wojny i wewnętrzne podziały, doprowadzając do zafałszowania Wiary Chrześcijańskiej, tak aby stworzyć nową religię ukształtowaną na humanizmie a nie na Objawieniu, podług dróg człowieka nie zaś dróg Boga. Takie wojny są omówione w drugiej pieczęci Apokalipsy, które ustawią scenę na wyniesienie Antychrysta, który dojdzie do władzy jako fałszywy rozjemca ze swoją pozornie kochającą humanitarną fasadą. Miejcie się na baczności. Przez swój podły podstęp, Antychryst będzie postrzegany jako posłaniec miłości, pokoju i harmonii na świecie. Pokaże fasadę uroku, pozornego współczucia i miłości dla wszystkich. W tym momencie, Fałszywy Prorok zostanie na jakiś czas zepchnięty na bok, ponieważ w tym czasie Antychryst będzie wchodzić na scenę światową, jak jest przepowiedziane. Kiedy usłyszycie doniesienia mediów o nowym, obiecującym, wykwalifikowanym negocjatorze pokojowym, będziecie wiedzieć, kim on jest. Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem Fałszywego Proroka i nie będzie złudzeń co do tego kim on jest. Cały świat będzie pod jego wrażeniem. Zbałamuci on wielu i powie ludziom, że rzeczy są dobre, kiedy są one złe, i są święte, wtedy kiedy nie są. Będzie chronić i promować wilki, które chcą pożreć dusze dzieci Bożych; ale prawdziwi wierzący będą wiedzieć, kim on jest.

6. Popiera Nowy Porządek Świata, Jedną Światową Walutę i Jedną Światową Religię:

Fałszywy prorok odda swój hipnotyzujący globalny wpływ na cały świat człowiekowi bezprawia, którzy powstanie jako (fałszywy) rozjemca by zakończyć globalną wojnę, która wkrótce nadejdzie oraz pomóc mu w tworzeniu nowego porządku świata, co jest opisane w rozdziale 13 Księgi Objawienia. I Antychryst będzie kontrolować ludzkość poprzez nową światową walutę i znak bestii. Następnie zacznie się prześladowanie prowadzone przez Sojusz Nowego Porządku. Musimy być odważni i gotowi by odebrać kilka ciosów za Prawdę. Jak Benedykt XVI powiedział ostatnio: „Odwaga prawdy, jest w moich oczach pierwszym kryterium w kolejności do świętości” w tych czasach.

7. Ostatecznie pomaga w wielkim prześladowaniu:

Te dwie osoby, antychrysta i Fałszywego Proroka, są pod kierownictwem szatana i doprowadzą całą ludzkość na skraj zagłady. Prześladowanie będzie rozwijać się powoli i na początku będzie subtelne, według prawa stopniowości. Fałszywy Prorok i Antychryst będą działać zgodnie w celu doprowadzenia na świat spustoszenia, co doprowadzi do dopełnienia się obrzydliwości w Kościele Katolickim. Wszystka prawda nauk Chrystusa zostanie przekręcona.

Wszystko będzie kłamstwem.

Fałszywy Prorok, który będzie kierował skorupą Kościoła katolickiego na ziemi rozkaże ludzkości czcić człowieczego lidera Antychrysta, a nie Boga (Ap 13, 14-15). Jego głównym zadaniem będzie anty-Janem Chrzcicielem, przygotowującym Kościół i świat na antychrysta. Następnie Sakramenty będą jedynie dostępne tylko od tych księży (i innych duchownych chrześcijańskich), którzy pozostaną lojalni wobec Chrystusa i Prawd Wiary. Problemem jest to, że ci, którzy będą przy boku Antychrysta i Fałszywego Proroka będą widziani, że robią wiele dobrego na świecie, podczas gdy ci, którzy przestrzegają Praw Bożych będą demonizowani, poszukiwany i prześladowani. Dwóch Świadków, Kościół katolicki i Dom Izraela, będzie zeznawać przeciwko fałszywemu chrystusowi i fałszywemu kościołowi i będą oni prześladowani, zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz. Nadejdzie czas, kiedy wyda się, oba zostały zniszczone.

Ale Bóg będzie interweniować i ponownie powstaną by utworzyć Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Jak reagować, jeśli papież Franciszek jest Fałszywym Prorokiem

III. Jak katolicy powinni odpowiedzieć na możliwość, że papież Franciszek mógłby być Fałszywym Prorokiem?


Katolicy wierzą, że z woli i nauczania Chrystusa Magisterium Kościoła jest tak chronione charyzmatem nieomylności, że przez moc Ducha Świętego papież nie może nigdy błądzić w swoim oficjalnym nauczaniu w sprawach wiary i moralności. Prawdziwy Kościół nigdy nie zbłądzi w wierze i moralności. Jako katolicy wiemy, że jest to prawda. Więc niech nikt nie manipuluje ani nie ingeruje w Słowo Boże.

Z drugiej jednak strony, jeśli papież osobiście przyjmuje herezję (fałszywa doktryna lub niemoralność), nawet w tajemnicy, wtedy de facto nie jest on już papieżem. Tak więc, jeśli papież naucza fałszywej doktryny (lub zmienia doktrynę), to jest to pewny „znak”, że nie jest on ważnym papieżem, jak omówiłem to w mojej ostatniej książce „Znaki Czasu” (co jest tutaj przedstawione w angielskojęzycznym artykule autora). W takim przypadku jego nauczanie nie powinno być przestrzegane i nie powinno się za nim iść. Wierni katolicy muszą zaakceptować taką możliwość, zwłaszcza mając niebiańskie proroctwa z tym związane oraz ze względu na poważne obawy, jakie Papież Franciszek ciągle wzbudza, a także na drogę, ku której zdaje się kierować. Jednak ze względu na nasze wymagane posłuszeństwo Magisterium, nie możemy decydować wyłącznie dla siebie, czy jest on w herezji, a tym samym jest nieważnie [papieżem]. Musimy więc poczekać, aż inna najwyższa władza Kościoła (jak na przykład emerytowany papież Benedykt) stwierdzi, że tak jest i przedstawi najczystsze dowody.

Ale ludzie już pytają, w jaki sposób należy reagować na możliwość, że papież Franciszek mógłby być Fałszywym Prorokiem? Oto sześć sposobów poniżej:

1. Pozostać posłusznym i czuwającym.

W sumieniu, sercu, umyśle i woli – pozostańcie posłuszni papieżowi Franciszkowi i uważajcie go za ważnego papieża – w chwili obecnej. Wiedzcie, że Magisterium Kościoła pozostaje nieomylne, ale nie u Fałszywego Proroka i w jego kłamstwach, kimkolwiek on by nie był. Należy wystrzegać się każdego, kto popiera związki homoseksualne, kontrolę narodzin / antykoncepcję, aborcję czy eutanazję, kapłaństwo kobiet, rozwodnioną doktrynę i inne herezje.

A biorąc pod uwagę to, co miało miejsce w przypadku papieża Franciszka w świetle rosnących dowodów z proroctw, powinniśmy przestać chwalić go i jego niepokojące działania; stojąc wiernie przy nim (na razie) jako papieżu; modląc się za niego; i prosząc o wyjaśnienia, pozostając czuwającymi dla dobra dusz i Kościoła. Nie pragniemy niczego więcej, jak być wierni papieżowi. Musimy także widzieć naszą drogę na tę chwilę z mocnym rozumowaniem i wiarą. Obecnie sytuacja ta wymaga zdecydowanej czujności.

2. Pozostać czujnym i badającym.

Nie chowajcie głowy w piasek, mając nadzieję, że to wszystko ucichnie. Biorąc pod uwagę proroctwa oraz to, co uczynił papież, i jego niepokojące wypowiedzi, dozwolone jest, a nawet w tych okolicznościach właściwe, by oceniać, nawet nieco krytycznie, działania i nauczanie papieża Franciszka. Jako katolicy mamy prawo brać pod uwagę możliwość, że może on być Fałszywym Prorokiem, ale jeszcze nie wyciągając ostatecznych wniosków. Tak więc w tym momencie nie jest pomocnym, nadmiernie wychwalać wszystko, co mówi i robi, błędnie myśląc, że tym samym sprawi to, że będzie się lepszym lub bardziej wiernym katolikiem. Zamiast tego powinniśmy spojrzeć na to, co mówi i robi krytycznym spojrzeniem rozumu, ponieważ wymagają tego czasy, jednocześnie zachowując naszą wiarę nienaruszoną. Rzeczywiście ta sytuacja, która się rozwija, może nas zgorszyć. Ale wspomnijmy św. Tomasza z Akwinu, który cytuje św. Grzegorza, mówiąc: „Jeśli ludzie są oburzeni na prawdę, to lepiej jest pozwolić na narodziny skandalu, niż zrezygnować z prawdy”. Pamiętajcie, podejrzenie nie oznacza wyciągnięcia wniosku o winie, a tylko możliwość winy, i tym samym potrzebę dochodzenia. I to, co powinniśmy najwyżej zrobić, to dzielić się proroctwami i wątpliwościami dotyczącymi papieża – „Prawda jest jak lew. Nie trzeba jej bronić. Tylko ją rozwiązać. Sama będzie się bronić”, mówi św. Augustyn. Bądźcie więc stróżami moralności i doktryny Kościoła i ambasadorami tych niebiańskich proroctw. Przez jakiś czas, nawet jeśli sytuacja będzie się pogarszać, nie zdziwcie się, jeśli nawet dobrzy biskupi i teologowie będą zdezorientowani, błędnie kierując się w przychylności i entuzjazmie. Wystarczająco szybko, jeśli rzeczy będą się tak mieć, jak podają proroctwa, staną się one bardziej dla nich zrozumiałe dla nich jak i dla większej liczby wiernych. Bądźcie cierpliwi i wytrwali.

3. Pozostać zjednoczonym w prawdzie Chrystusa.

Co stało się z – niech wasze „tak” będzie „tak”, a wasze „nie” będzie „nie”? Nie pozwolimy, aby nasza wiara została zmanipulowana; wiemy, że nasze prawdy wiary i moralność są niepodważalne i niezmienne. Nawet jeśli niektórzy przywódcy Kościoła chcą nas zmienić (i Chrystusa) i pozostawić nas (i Chrystusa) za sobą – chcąc nas rozdzielić i podzielić, nie będziemy się dzielić. Jeśli te proroctwa się spełnią (a ewidentnie zmierzamy ku temu), to my nie możemy oddzielimy się od Kościoła, to oni oddzielą się od nas. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to stać dokładnie tutaj, gdzie zawsze byliśmy, w prawdzie: wierze i doktrynie Kościoła. Tam gdzie pozostanie prawdziwy Kościół. Kierowany przez Słowo Boże w Katechizmie i w Biblii, wraz z prawdziwym Magisterium.

Czy artykuł ten spotka się z silnym oporem, prawdopodobnie. Czy będzie zacięty, być może? Dlaczego to piszę? Faktem jest, że szatan ma nadzieję zatruć nasze umysły wobec proroctw Pana i zachować zasłonę na naszych oczach odnośnie do rozwijania swoich planów. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i starać się nie ulegać planom złego, by nas podzielić i wykorzystać, byśmy atakowali się nawzajem. Nastawi on jednego przeciw drugiemu. Wzbudzi wątpliwości i podziały. Jest to oczywiste, że musimy przygotować się do duchowej walki, która wyleje straszny potop nienawiści nie tylko na te niebiańskie przesłania, ale również wobec tych, którzy je promują. Nie możemy pozwolić, by te ataki nas powstrzymały. Polecam, byśmy reagowali na te ataki, ignorując je, a w ten sposób ruszymy do przodu i przekażemy światu te niebiańskie przesłania tak szybko, jak to możliwe. Wielu, gdy przedstawi się im te przesłania, będzie mieć skrupuły, by ich słuchać, tak jak i my mamy, a wtedy otrzymają oni łaski, by ujrzeć Prawdę objawienia i prawdę ujawniających się wydarzeń.

Pamiętajcie, nie musicie iść za nikim, kto głosi herezje (błędy moralne lub doktrynalne). Podstępna schizma rozwija się w głównym ciele Kościoła pomiędzy katolikami, którzy chcą obalić nauczanie i doktrynę Kościoła oraz pozostałymi wiernymi, którzy tego nie chcą. To ci, którzy promują odstępstwo, a nie wierni, którzy pozostają wierni doktrynie, spowodują nową schizmę. Kiedy pójdą za daleko, jeśli jest to prawdziwy program papieża Franciszka, to będziemy patrzeć na „godnego pasterza” Benedykta XVI, aby wydobył błąd i przywrócił Kościołowi jego piękno (jak bł. Tomasuccio de Foligno prorokował, że papież tak zrobi). Co do reszty, zostawmy wszystko Woli Pana.

4. Być miłosiernym.

Zareagujecie w taki czy inny sposób na informacje z tego artykułu, poprzez przyjęcie lub nie zgodzenie się na nie. Jeśli rozważycie możliwość, że te proroctwa mogą być prawdziwe, to rozsyłajcie ten artykuł. Bóg nie daje swojego proroctwa kilku wiernym o otwartych umysłach, ale wszystkim wiernym. Chce, by dzielić się jego objawieniami i rozpowszechniać je wobec każdego, kto zechce słuchać i odpowiedzieć. I trzeba zdawać sobie sprawę, że wielu, zwłaszcza w tym momencie, nie będzie się jeszcze z tym zgadzać. Nie będą jeszcze w stanie widzieć i rozważać tej sytuacji. Nie starajcie się podawać argumentów dla swojego punktu widzenia. Przedstawcie informacje. Módlcie się o rozeznanie. Módlcie się za Papieża i za Kościół o prawdziwe miłosierdzie, współczucie i jedność. Módlmy się za siebie nawzajem oraz o jedność w prawdzie. Czas sprawi, że rzeczy staną się jaśniejsze w taki czy inny sposób. Papież Franciszek albo jest Fałszywym Prorokiem, co jest realną możliwością, albo nie jest, a jest nim ktoś inny. Idzie on w tym kierunku albo nie, i krytyka tych przekazów tego nie zmieni. Jeśli idzie on w tym kierunku, będziecie wtedy zadowoleni, że Bóg poinformował was o tym wcześniej przez swoje proroctwa, nawet jeśli początkowo je odrzucaliście.

5. Pozostawać w nadziei.

Bóg trzyma kontrolę, a wydarzenia tych czasów są w Jego Opatrzności. Pamiętaj, że Bóg współdziała dla dobra tych wszystkich, którzy go miłują (Rz 8,28). I to On przepowiedział te rzeczy w Biblii poprzez Daniela i świętego Jana oraz poprzez wiele niebiańskich proroctw, tak abyśmy mieli odwagę, kiedy te wydarzenia zaczną się wypełniać, tak abyśmy rozpoznali, że On pragnie, byśmy odpowiedzieli z nadzieją i wiarą w Niego. Strach nie jest od Pana. Uczyńmy swoim własnym psalm 91: „mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam»… W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia – lecącej strzały”. Chrystus zadba o nas i o naszych najbliższych, i wiedzcie, że wysłał on swoją Matkę, aby pomagała nam w tych czasach w sposób szczególny.

6. Trwać na modlitwie.

Modlitwa jest jedyną drogą do zwycięstwa i pokoju. Proroctwa o Fałszywym Proroku są bliskie spełnienia. Według Księgi Apokalipsy i tych innych proroctw, Fałszywy Prorok musi być na swoim miejscu jako pierwsza pieczęć w Końcowej Bitwie, nawet przed innymi pieczęciami wojen, głodu, epidemii, pierwszej pieczęci wielkiego odstępstwa zanim nastąpi druga pieczęć apokaliptycznych wojen. Fałszywy Prorok będzie fałszywym Eliaszem, fałszywym Janem Chrzcicielem, który potwierdzi powstającego antychrysta. Przez swoją władzę religijną i globalne wpływy pomoże on ugruntować władzę Antychrysta. Ale my z kolei wspomożemy w pokonaniu złego ducha. I aby to robić, musimy się modlić. Módlcie się, módlcie się, módlcie się!

+++

Wydaje się, że ostatni papież [fałszywy] z proroctwa Malachiasza jest już na miejscu [nieco inaczej niż autor tego artykułu przedstawiamy i interpretujemy to proroctwo, ale w tym wypadku nie ma to różnicy, zob. Proroctwo świętego arcybiskupa Malachiasza wskazuje na Franciszka bezimiennie, jakby odmawiając mu urzędu] i wielka odstępstwo wkrótce się rozpocznie. Dla tych, którzy mają oczy by widzieć, powstaje końcowa burza. Musimy dawać świadectwo Prawdzie proroctwa przepowiedni, jak bolesne by one nie były. Jedna rzecz o proroctwach – nie jest nigdy łatwym ich słuchać, a tym bardziej zaakceptować. Ale owoce proroctwa są zawsze tym, czego potrzebuje Kościół i tym, co Bóg chce. W ten sposób Jan Paweł II zachęca nas z góry: „To nie jest czas, aby wstydzić się Ewangelii… To jest czas, aby głosić ją na dachach”.

Czy Franciszek jest Fałszywym Prorokiem, jak różne proroctwa konkretnie na to wskazują i wiele innych przepowiedni do niego nawiązuje, co jest zarówno wiarygodne i możliwe, to czas pokaże. Musimy modlić się za Kościół Katolicki, włączając w to papieża Franciszka, aby wszystko pozostało w prawdzie Objawienia Jezusa i Jego śmierci na Krzyżu. Jeśli będziecie dzielić się czy kopiować ten artykuł, proszę by robić to w całości. Couragio!

Aby uzyskać więcej informacji na temat proroctw naszych czasów, przejdź do www.twoheartspress.com [oryginalna strona autora w języku angielskim].

[u nas w dziale: franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/category/swieci-i-objawienia/

franciszekfalszywyprorok.wordpress.com/…/dwanascie-przep…
Igor75
Kościół pozna godzinę swojej wielkiej apostazji. Człowiek niegodziwości przedostanie się do jego wnętrza i zasiądzie w samej Świątyni Bożej, kiedy resztka, która pozostanie wierna zostanie poddana największym próbom i prześladowaniom.
Ricardo60
Fałszywy prorok odda swój hipnotyzujący globalny wpływ na cały świat człowiekowi bezprawia, którzy powstanie jako (fałszywy) rozjemca by zakończyć globalną wojnę, która wkrótce nadejdzie oraz pomóc mu w tworzeniu nowego porządku świata, co jest opisane w rozdziale 13 Księgi Objawienia. I Antychryst będzie kontrolować ludzkość poprzez nową światową walutę i znak bestii. Następnie zacznie się …More
Fałszywy prorok odda swój hipnotyzujący globalny wpływ na cały świat człowiekowi bezprawia, którzy powstanie jako (fałszywy) rozjemca by zakończyć globalną wojnę, która wkrótce nadejdzie oraz pomóc mu w tworzeniu nowego porządku świata, co jest opisane w rozdziale 13 Księgi Objawienia. I Antychryst będzie kontrolować ludzkość poprzez nową światową walutę i znak bestii. Następnie zacznie się prześladowanie prowadzone przez Sojusz Nowego Porządku. Musimy być odważni i gotowi by odebrać kilka ciosów za Prawdę. Jak Benedykt XVI powiedział ostatnio: „Odwaga prawdy, jest w moich oczach pierwszym kryterium w kolejności do świętości” w tych czasach.
Ricardo60
3. Matka Boża z La Salette mówiła o czasach ostatecznych:

Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta… cały wszechświat zostanie uderzony przerażeniem, i wielu pozwoli się zwieść”.

Kościół będzie zaćmiony

Melania (wizjonerka) stwierdziła, że Matka Boża powiedziała, że Kościół będzie „zaćmiony” w podwójnym tego słowa znaczeniu: 1) „że nikt nie będzie wiedział, kto jest prawdziwym …More
3. Matka Boża z La Salette mówiła o czasach ostatecznych:

Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą antychrysta… cały wszechświat zostanie uderzony przerażeniem, i wielu pozwoli się zwieść”.

Kościół będzie zaćmiony

Melania (wizjonerka) stwierdziła, że Matka Boża powiedziała, że Kościół będzie „zaćmiony” w podwójnym tego słowa znaczeniu: 1) „że nikt nie będzie wiedział, kto jest prawdziwym Papieżem; 2) „na określony czas, Najświętsza Ofiara przestanie być (ważnie) sprawowana w kościołach”.
daniel.k
Nauka: 97 proc. badań wini człowieka za bezpośrednią przyczynę globalnego ocieplenia natomiast 3100 naukowców twierdzi zupełnie co innego
_________________________________________________________________________________________
Gówienko, zawinęliby w papierek i też pomyślałbyś, że to cukierek. Włącz rozum, wyłącz telewizor!
daniel.k
Być może są to obawy na wyrost, ale jeśli postępowy jezuita o lewicowych poglądach nie uspokoi się nieco, to wyrządzi poważne szkody katolicyzmowi, a kto wie czy nie doprowadzi do schizmy, podobnej do tej, jaka powstała, gdy Jan Paweł II zabronił odprawiania mszy w rycie trydenckim, co skutkowało powstaniem Bractwa Piusa X. Zniszczenia, jakie wyrządził tradycji kościoła nieszczęsny Sobór …More
Być może są to obawy na wyrost, ale jeśli postępowy jezuita o lewicowych poglądach nie uspokoi się nieco, to wyrządzi poważne szkody katolicyzmowi, a kto wie czy nie doprowadzi do schizmy, podobnej do tej, jaka powstała, gdy Jan Paweł II zabronił odprawiania mszy w rycie trydenckim, co skutkowało powstaniem Bractwa Piusa X. Zniszczenia, jakie wyrządził tradycji kościoła nieszczęsny Sobór Watykański II mogą być jednak niczym w porównaniu do tego, co może po sobie zostawić obecny papież.
4 more comments from daniel.k
daniel.k
Wierni są już coraz bardziej zdezorientowani lekkomyślnymi wypowiedziami papieża na temat homoseksualistów, czy islamskich imigrantów. Ojciec Święty opublikuje wkrótce swą pierwszą encyklikę, która jest szokująca, ponieważ wspiera tych, którzy kręcą hucpą zwaną "globalnym ociepleniem". Pojawiają się głosy, że papież Franciszek jest podstawionym agentem wpływu, którego celem jest nie zreformowanie…More
Wierni są już coraz bardziej zdezorientowani lekkomyślnymi wypowiedziami papieża na temat homoseksualistów, czy islamskich imigrantów. Ojciec Święty opublikuje wkrótce swą pierwszą encyklikę, która jest szokująca, ponieważ wspiera tych, którzy kręcą hucpą zwaną "globalnym ociepleniem". Pojawiają się głosy, że papież Franciszek jest podstawionym agentem wpływu, którego celem jest nie zreformowanie, a zniszczenie chrześcijaństwa.
daniel.k
Doprawdy trudno zrozumieć jakie intencje ma ten hierarcha z Ameryki Południowej. Jego umiłowanie do postępu skutkuje licznymi herezjami, które wprawiają w zdumienie praktykujących katolików. Chyba żaden z ostatnich papieży nie pracował tak mocno nad schizmą, która musi nastąpić w związku z jego szokującymi wypowiedziami.

Papież Franciszek jest zupełną antytezą papieża Benedykta XVI. Poprzedni …More
Doprawdy trudno zrozumieć jakie intencje ma ten hierarcha z Ameryki Południowej. Jego umiłowanie do postępu skutkuje licznymi herezjami, które wprawiają w zdumienie praktykujących katolików. Chyba żaden z ostatnich papieży nie pracował tak mocno nad schizmą, która musi nastąpić w związku z jego szokującymi wypowiedziami.

Papież Franciszek jest zupełną antytezą papieża Benedykta XVI. Poprzedni Ojciec Święty przyzwyczaił do swojego konserwatyzmu, podczas gdy Franciszek jawi się jako postępowiec, który z powodzeniem mógłby zostać działaczem jakiejś lewicowej partyjki. Obserwując jego powolny upadek trudno nie odnieść wrażenia, że pociągnie on za sobą cały Kościół.
daniel.k
Wybór na tron Piotrowy jezuity z Argentyny, wydawał się wielu osobom pozytywnym przełomem. Jednak może się okazać, że nowy papież zamiast spełnić pokładane w nim nadzieje może się stać symbolicznym grabarzem katolicyzmu. Nie było jeszcze w dziejach Kościoła tak lewicowego papieża i nikt nie wie do czego jest zdolny zwolennik postępu podający się za szefa instytucji liczącej niemal 2000 lat.
mkatana
Słuchajcie prawdziwego Magisterium Kościoła i uciekajcie od kłamstw szatana”.
mkatana
Czcigodny Fulton J. Sheen wypowiedział proroctwo, które potwierdza kilka szczegółów na temat Fałszywego Proroka, że będzie on pochodził z wewnątrz Kościoła, będzie jednym z jego biskupów:

Fałszywy prorok wprowadzi religię bez krzyża. Religia bez Przyszłego Królestwa. Religia, która zniszczy religie. Kościół będzie falsyfikatem/kościołem fałszywym. Kościół Chrystusa (Kościół katolicki) będzie …More
Czcigodny Fulton J. Sheen wypowiedział proroctwo, które potwierdza kilka szczegółów na temat Fałszywego Proroka, że będzie on pochodził z wewnątrz Kościoła, będzie jednym z jego biskupów:

Fałszywy prorok wprowadzi religię bez krzyża. Religia bez Przyszłego Królestwa. Religia, która zniszczy religie. Kościół będzie falsyfikatem/kościołem fałszywym. Kościół Chrystusa (Kościół katolicki) będzie jednym. A Fałszywy Prorok stworzy ten drugi. Fałszywy kościół będzie ziemski, ekumeniczny i globalny. Będzie to luźna federacja kościołów. A religie będą tworzyć pewnego rodzaju globalne stowarzyszenie, światowy parlament kościołów. Zostanie on opróżniony z wszystkich boskich treści i będzie mistycznym ciałem Antychrysta. Mistyczne ciało dzisiejszej ziemi będzie miało swojego Judasza Iskariotę i to on będzie tym Fałszywym Prorokiem. Szatan zwerbuje go spośród naszych biskupów”.
daniel.k
Co ciekawe, siostra Faustyna napisała w swoim pamiętniku, że „najgorszym dniem cierpienia”, kiedy czuła się tak, jakby była w Getsemani (gdzie Jezus został zdradzony przez Judasza) był dokładnie TYM SAMYM DNIEM, W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ PAPIEŻ FRANCISZEK. Pisze ona:

17 grudnia [1936]: „Ofiarowałam ten dzień za kapłanów. Cierpiałam bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno wewnętrznie i …More
Co ciekawe, siostra Faustyna napisała w swoim pamiętniku, że „najgorszym dniem cierpienia”, kiedy czuła się tak, jakby była w Getsemani (gdzie Jezus został zdradzony przez Judasza) był dokładnie TYM SAMYM DNIEM, W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ PAPIEŻ FRANCISZEK. Pisze ona:

17 grudnia [1936]: „Ofiarowałam ten dzień za kapłanów. Cierpiałam bardziej dzisiaj niż kiedykolwiek wcześniej, zarówno wewnętrznie i zewnętrznie. Nie wiedziałem, że jest możliwe, aby tak bardzo cierpieć w jeden dzień. Próbowałam zrobić Godzinę Świętą, w trakcie której duch mój otrzymał smak goryczy Ogrójca”.
daniel.k
Fałszywe miłosierdzie w udzielaniu Komunii św.(bez ważnego stwierdzenia nieważności) dla par rozwiedzionych katolików w kolejnym cywilnym związku, pomimo tego, że są oni w stanie cudzołóstwa

Werset z Biblii: „Każdy, kto oddala swoją żonę [chyba że małżeństwo jest niezgodne z prawem], a bierze inną, popełnia cudzołóstwo” (Mt 19,9).