PEDOFILIA: BRUDNY SEKRET TALMUDU

.

PEDOFILIA: BRUDNY SEKRET TALMUDU – TED PIKE


Opublikowano 16 sierpnia 2019 | Autor: marian44

Od niemal wieku, zdominowany przez Żydów przemysł filmowy Hollywood i duże media w widoczny sposób wpływają na chrześcijańską Amerykę poza biblijnymi moralnością i wartościami.

Jednak w buncie hippisów w początku lat sześćdziesiątych, żydowskie media znalazły możliwości, aby przyspieszyć upadek moralny Ameryki. Zachęcając do narkotyków i pornografii przekonały Amerykę, że „wolna miłość” i wspólne życie poza małżeństwem są społecznie akceptowalne. Z zadziwiającą szybkością film, telewizja i media drukowane pomogły stworzyć pokolenie seksualnych libertynów. Pod koniec lat sześćdziesiątych, przyspieszyło to przejście ewolucji seksualnej do następnego etapu, homoseksualizmu.

Teraz, ponad 40 lat później, nawet homoseksualizm stracił swoją atrakcyjność dla wielu dzieci i wnuków pokolenia hippisów. Pedofilia (seks z młodymi chłopcami i dziewczętami oraz pornografia dziecięca) jest jest najnowszą podziemną obsesją przechodzącą przez Amerykę i świat.

Jesienią ubiegłego roku, zwracałem uwagę narodu na siłę lobby pedofilów w Kongresie; senator Edward Kennedy, długo wspierany przez homoseksualistów by poparł federalną ustawę anty-nienawiści, zdradził ich sprzyjając wyraźnie silniejszym i bardziej korzystnym pedofilom.

Zgniłe korzenie

Na jakich moralnych podstawach opierają się Żydzi w mediach, by mogli świadomie rozpalić i rozniecić płomienie seksualnego inferno, który nadal pustoszy nasze kiedyś chrześcijańskie społeczeństwo?

Praktycznie wszyscy potentaci medialni, który założyli Hollywood i trzy wielkie sieci telewizyjne byli imigrantami lub ich dziećmi, głównie z ortodoksyjnych wspólnot żydowskich w Europie Wschodniej.

Pod koniec XIX wieku, większość europejskich Żydów była ludźmi księgi. Ale ich księgą nie była Biblia. Był to Talmud babiloński. Do dziś Talmud pozostaje najwyższym moralnym, etycznym i prawnym autorytetem judaizmu.

Czy Talmud dzieli podstawy zdrowej wartości moralnych z chrześcijaństwem? Raczej nie. Zamiast tego, Talmud jest marnym podłożem systemu religijnego, który odszedł daleko; jest to ten kod faryzejskiej niewiary, co Chrystus opisał jako „pełny wszelkiego plugastwa” (Mt 23,27). Szokująco, najbardziej szanowana instytucja judaizmu rzeczywiście popiera takie grzechy jak kłamstwo, łamanie przysięgi, jak i morderstwo pośrednie. I nawet sankcjonuje jeden z największych grzechów ze wszystkich: molestowanie dzieci.

Trzyletnie panny młode

Kiedy Chrystus oskarżył faryzeuszy, że są duchowymi dziećmi szatana, w pełni zdawał sobie sprawę do czego byli zdolni. Żyjący w II wieku Symeon ben Yohai, jeden z największych rabinów judaizmu i twórca kabały, usankcjonował pedofilie – pozwalając na molestowanie dziewczynek nawet w wieku poniżej trzech lat! Ogłosił, że „neoficie, który jest w wieku poniżej 3 lat i 1 dzień wolno poślubić kapłana.” Późniejsi rabini odnoszą się do zatwierdzenia pedofilii ben Yohai jako „halakah” lub obowiązujące prawo żydowskie. Czy współcześni Żydzi wyparli się ben Yohai, adwokata gwałtów na dzieciach? Raczej nie. Dzisiaj w rodzinnym mieście ben Yohai – Meron, Izrael, dziesiątki tysięcy ortodoksyjnych i ultra-ortodoksyjnych Żydów zbierają się corocznie na dni i noce, by śpiewać i tańczyć ku czci jego pamięci.

Talmud obfituje w odniesienia do pedofilii. Zajmują one znaczną część traktatów Kethuboth i Yebamoth i są entuzjastycznie popierane przez definitywne opracowania prawne Talmudu, Traktat Sanhedryn.

Faryzeusze popierali seks z dziećmi

Rabini z Talmudu są znani z prawnych kruczków i wykrętnych debat. Ale mają rzadkie porozumienie o ich prawie do molestowania 3- letnich dziewcząt. W przeciwieństwie do wielu gorąco dyskutowanych kwestii, rzadko występuje sprzeciw wobec dominującej opinii (wyrażonej w wielu jasnych fragmentach), że pedofilia jest nie tylko normalna, ale również zgodna z pismami! To tak, jakby rabini znaleźli egzaltowaną prawdę, której majestat ucisza debatę.

Ponieważ autorytety talmudyczne, którym jest tak znane sankcjonowanie pedofilii, i ponieważ pedofilia jako „halakah” jest tak wyraźnie podkreślana, nawet tłumacze wydania Soncino Talmudu (1936) nie odważyli się wstawić przypisu sugerującego najmniejszą krytykę. Dodali tylko komentarz: „Małżeństwo, oczywiście, wtedy było zawierane w znacznie młodszym wieku niż teraz.”

W rzeczywistości, przypis 5 do Sanhedryn 60b odrzuca prawo rabina talmudycznego nie zgadzania się z poparciem pedofilii przez ben Yohai: „Jak mogą [rabini], w przeciwieństwie do opinii Simeona ben Yohai, który ma wsparcie w pismach, zakazywać małżeństwo z małymi neofitami?”

Z Babilonu

To w Babilonie po wygnaniu za rządów Nabuchodonozora w 597 pne, główni mędrcy judaizmu prawdopodobnie zaczęli oddawać się pedofilii. Babilon był zdumiewająco niemoralną stolicą starożytnego świata. Przez 1600 lat kwitła w niej największa na świecie populacja Żydów.

Jako przykład ich zła, kapłani babilońscy mówili, że obowiązek religijny mężczyzny obejmował regularny seks z prostytutkami świątyni. Powszechnie tolerowano bestialstwo. Więc Babilończyków nie interesowało, czy rabin żenił się z 3-letnią dziewczynką.

Ale po wygnaniu Żydów w XI wieku AD, najczęściej na zachodnie ziemie chrześcijańskie, gojowska tolerancja żydowskiej pedofilii nagle się zakończyła.

Nadal trwa szokująca sprzeczność: jeśli Żydzi chcą czcić transcendentną mądrość i moralne wskazówki faryzeuszy i ich Talmud, muszą akceptować prawo ich największych starożytnych mędrców do naruszania dzieci. Do tej pory żaden synod judaizmu nie odrzucił swoich nikczemnych praktyk.

Seks z „nieletnim” dozwolony

Co dokładnie mówili ci mędrcy?

Faryzeusze uzasadniali gwałt na dziecku, tłumacząc, że 9-letni chłopiec nie był „mężczyzną.” W ten sposób zwalniali go z Prawa Mojżeszowego: „Nie będziesz leżał z mężczyzna jak się leży z kobietą; jest to obrzydliwość” (Kpł 18:22) Jeden fragment Talmudu zezwala kobiecie, która molestowała młodego syna ożenić się z arcykapłanem. Stwierdza: „Wszyscy zgadzają się, że kontakt z chłopcem w wieku 9 lat i 1 dnia jest prawdziwym związkiem, podczas gdy dla osoby w wieku poniżej 8 lat nie jest.” Ponieważ chłopiec w wieku 9 lat jest niedojrzały płciowo, nie może „przerzucać winy” moralnie i prawnie na aktywnego sprawcę,.

Kobieta może molestować chłopca bez stawiania pytania o moralność: ” … obcowanie z małym chłopcem, nie jest traktowane jako akt seksualny.” Talmud mówi też, „chłopiec w wieku 9 lat i 1 dnia, który zamieszkuje z żoną swego zmarłego brata nabywa ją (jako żonę).” Talmud wyraźnie uczy, że kobieta ma prawo poślubić i mieć seks z 9-letnim chłopcem.

Seks w wieku 3 lat i 1 dnia

W przeciwieństwie do dictum Symeona ben Yohai, że seks z dziewczynką jest dozwolony w wieku poniżej 3 lat, ogólne nauczanie Talmudu jest takie, że rabin musi poczekać 1 dzień po trzecich urodzinach. Można ją wziąć do małżeństwa po prostu poprzez gwałt.

Rabin Joseph powiedział: Chodźcie i słuchajcie! Dziewczynę w wieku 3 lat i 1 dzień można zdobyć do małżeństwa przez spółkowanie, i jeśli brat jej zmarłego męża żyje z nią, staje się jego.(Sanh. 55b)

Dziewczyna w wieku 3 lat i 1 dzień może być poślubionej przez wspólne pożycie. (Yeb. 57b)

Dziewczyna w wieku 3 lat i 1 dzień może zostać nabyta do małżeństwa przez współżycie, i jeśli brat jej zmarłego męża żyje z nią, staje się jego. (Sanh. 69a, 69b, Yeb. 60b)

Nauczano: Rabin Symeon b. Yohai stwierdził: neofitce, która jest w wieku poniżej 3 lat i 1 dzień wolno poślubić kapłana, gdyż jest powiedziane, że wszystkie kobiety dzieci, które nie poznały mężczyzny przez leżenie z nim, utrzymują się przy życiu, i Fineasz (który był kapłanem, przypis mówi) na pewno był z nimi. (Yeb. 60b)

[Talmud mówi, że takie dziewczyny w wieku 3 lata i 1 dzień]. . . nadają się do współżycia. . . Ale wszystkie kobiety dzieci, które nie poznały mężczyzny przez leżenie z nim, należy stwierdzić, że Pismo mówi o tym kto jest zdolny do współżycia. (przypis do Yeb. 60b)

Przykład Fineasza, kapłana, który sam poślubił nieletnią dziewczynę w wieku 3 lat, przez Talmud uważany jest za dowód, że takie dzieci „nadają się do współżycia.”

Talmud uczy, iż molestowanie 9-letniego chłopca przez dorosłą kobietę nie jest „aktem seksualnym” i nie „rzuca na nią winy,” ponieważ chłopiec nie jest naprawdę „człowiekiem.” Ale używa przeciwnej logiki wobec sankcji za gwałt na dziewczynie w wieku 3 lat i 1 dzień: Takie dzieci są traktowane jako „kobiety” dojrzałe płciowo oraz w pełni spełniają wymagania małżeństwa.

Przypisy 2 i 4 do Sanhedrynu 55a Talmudu jasno mówią, że kiedy rabini uznają chłopca i dziewczynkę za dojrzałe płciowo i gotowe do małżeństwa. „W wieku 9 lat chłopiec osiąga dojrzałość seksualną… Dojrzałość seksualna kobiety osiągana jest w wieku 3 lat.”

Żadnych praw dla dzieci ofiar

Faryzeusze z pewnością znali uraz odczuwany przez molestowane dzieci. Aby utrudnić dochodzenie odszkodowań, Talmud mówi, że ofiara gwałtu musi czekać do osiągnięcia wieku zanim byłaby możliwość odszkodowania. Musi udowodnić, że żyła i będzie żyć jako oddana Żydówka, i musi zaprotestować przeciwko utracie dziewictwa o tej samej godzinie kiedy osiąga wiek. „Kiedy tylko osiągnęła wiek i przez godzinę nie protestowała, więcej nie może protestować.”

Talmud broni tych surowych środków jako niezbędnych, by zapobiec możliwości buntu gojowskiej dziecka-panny młodej przed judaizmem i wypłacania przyznanego jej odszkodowania jako pogance – bluźnierstwo nie do pomyślenia! Ale prawa dziewczynki naprawdę nie mają z tym większego związku, gdyż „Kiedy dorosły mężczyzna ma stosunek z małą dziewczynką, to nic, gdy dziewczyna jest młodsza (trzy lata i jeden dzień) to jest tak jak włożyć palec w oko.” Przypis mówi, że „jak łzy przychodzą do oczu znowu i znowu, tak dziewictwo wróci do dziewczynki młodszej niż 3 lata.”

W większości przypadków, Talmud potwierdza niewinność męskich i żeńskich ofiar pedofilii. Obrońcy Talmudu twierdzą, że to potwierdza niesamowite moralne zaawansowanie Talmudu i życzliwość wobec dzieci, mówią, że to pozytywnie kontrastuje z „prymitywnymi” społeczeństwami, w których dziecko mogłoby zostać ukamienowane wraz z dorosłym sprawcą.

Faktycznie, rabini dla samoobrony, zamierzali udowodnić niewinność obu stron zaangażowanych w pedofilię: dziecko, ale co ważniejsze, pedofila. Zabierali małemu chłopcu prawo do „zrzucenia winy” na napastnika i żądali współudziału w seksie z małą dziewczynką. Tym samym, nie zapewniając żadnych znaczących szkód moralnych lub odwoławczych dla dziecka, Talmud wyraźnie pokazuje, po czyjej stoi stronie: rabina gwałciciela.

Powszechna pedofilia

Gwałt na dzieciach praktykowany był w najwyższych kręgach judaizmu. Ilustruje to Yeb. 60b:

Na ziemi Izraela było pewne miasto, w którym zostało zakwestionowana prawowitość mieszkańców i rabin wysłał rabina Romanos, który prowadził śledztwo i znalazł w nim córkę neofity, która była w wieku poniżej trzech lat i jeden dzień, i rabin uznał ją zdolną do zamieszkania z kapłanem.

Przypis mówi, że była „małżonką kapłana,” a rabin po prostu pozwolił jej żyć z mężem, zachowując w ten sposób „halakah,” oraz dyktat Simeona ben Yohai: „Neofitka w wieku poniżej 3 lat i 1 dnia może poślubić kapłana.”

Te dzieci-panny młode miały z własnej woli uprawiać seks. Yeb. 12b potwierdza, że każdej dziewczynie w wieku poniżej 11 lat i 1 dnia zakazuje się stosowania antykoncepcji, ale „musi kontynuować współżycie seksualne w zwykły sposób.”

W Sanhedrynie 76b udziela się błogosławieństwa mężczyźnie, który wyżeni swoje dzieci zanim osiągną dojrzałość płciową, a przekleństwo dla tych, którzy czekają dłużej. Faktycznie niedokonanie tego do czasu, kiedy córka osiąga wiek 12 lat i 6 miesięcy, jak mówi Talmud, jest tak złe jakby ktoś „zwrócił zgubioną rzecz Cuthean” (Goj) – czyn, z powodu którego „Pan go nie oszczędzi.” Fragment ten mówi: „… jest zasługą wyżenić dzieci kiedy są małoletnie.”

Mózg się lasuje z powodu krzywd wyrządzonych niezliczonej ilości dziewcząt, które były wykorzystywane seksualnie w judaizmie w okresie rozkwitu pedofilii. Takie wykorzystywanie dzieci, zdecydowanie praktykowane w II wieku, trwało nadal, przynajmniej w Babilonie, przez kolejnych 900 lat.

Fascynacja seksem

Czytając uważnie Talmud, jest się przytłoczonym powtarzającą się fascynacją seksem, zwłaszcza przez wybitnych rabinów. Można przedstawić dziesiątki ilustracji w celu zilustrowania radości faryzeuszy, aby dyskutować o seksie i spierać się w jego najdrobniejszych szczegółach.

Rabini aprobując seks z dziećmi niewątpliwie praktykowali to co głosili. Ale do chwili obecnej czci się ich słowa. Simeon ben Yohai jest szanowany przez ortodoksyjnych Żydów, jako jeden z największych mędrców i duchowych świateł, jakie widział świat. Członek najwcześniejszego „Tannaim” najbardziej wpływowych rabinów w tworzeniu Talmudu, stanowi większy autorytet dla pobożnych Żydów niż Mojżesz.

Dzisiaj, otwarci pedofile Talmudu i obrońcy gwałtu na dzieciach bez wątpienia mieliby trudności w więzieniu za molestowanie dziecka. Ale tutaj jest to, co wybitny żydowski uczony, Dagobert Runes (który jest w pełni świadomy wszystkich tych fragmentów), mówi o takich „brudnych staruchach” i ich wypaczonych naukach:

Nie ma żadnej prawdy w chrześcijańskich i innych strukturach wobec faryzeuszy, którzy reprezentowali najlepsze tradycje swojego narodu i ludzkiej moralności.

Czy nie są bardziej odpowiednie słowa Chrystusa?

Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości. (Mt. 23:27,28)

Pastor Ted Pike – 11.10.2006

Z książki Teda Pike’a „Israel: Our Duty, Our Dilemma” [Izrael: nasz obowiązek, nasz dylemat]

Tłumaczenie Ola Gordon


CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Pizzaparty na wyspie Little St. James (bitchute.com)

W oczekiwaniu na antychrysta

Poniżej, autentyczne nagranie w jednej z żydowskich szkół, podczas wizytacji jakiegoś ichniejszego kuratora. Nauczycielka zadaje chłopcom uczącym się w jakiejś yeshivie w Izraelu pytania, celem sprawdzenia czy kierunek nauki postępuje zgodnie z żydowskimi zasadami „tolerancji”. Odpowiednio zindoktrynowan…
More
.
Pizzaparty na wyspie Little St. James (bitchute.com)

W oczekiwaniu na antychrysta

Poniżej, autentyczne nagranie w jednej z żydowskich szkół, podczas wizytacji jakiegoś ichniejszego kuratora. Nauczycielka zadaje chłopcom uczącym się w jakiejś yeshivie w Izraelu pytania, celem sprawdzenia czy kierunek nauki postępuje zgodnie z żydowskimi zasadami „tolerancji”. Odpowiednio zindoktrynowane dzieci odpowiadają zgodnie, a nauczyciele wyraźnie są zadowoleni z doskonalenia żydowskiej duszydoskonalenia do nienawiści, bo czegoś takiego jako „miłość bliźniego” nie istnieje w cywilizacji żydowskiej.

Spośród takich właśnie wychowanków nadejdzie ichniejszy mesjasz. Władca świata, tyran, gnębiciel, prześladowca, ciemiężyciel. Antychryst.

– Co przychodzi ci na myśli gdy słyszysz słowo 'Jerozolima’ [Yerushalayim]?

– Święta Ziemia, święty Dom, Świątynia…

– Kto z was myśli, że Świątynia będzie odbudowana za kilka lat?

wszyscy chłopcy podnoszą ręce

– Co teraz jest w miejscu Świątyni?

Chłopcy odpowiają chórem: Meczet Al-Aksa

– Co stanie się z meczetem?

Chłopcy po kolei odpowiadają: Zostanie zburzony, eksploduje, zniknie…


– Kto z was spotkał dziecko arabskie w ciągu ostatniego roku?

Niemal wszystkie dzieci podnoszą ręce.

– Gdzie spotkaliście arabskie dziecko?

– Niedaleko synagogi [tłumaczone również jako: niedaleko Świątyni]

– Czy rozmawiałeś z nim?

Jeden z chłopców odpowiada: Nie, on mnie popchnął i odszedł.

– Co się dzieje jak spotykasz arabskie dzieci, co czujesz?

Dzieci po kolei ze złością, cedząc słowa odpowiadają: Złość. Mam uczucie że chciałbym zabić je.


– A co się dzieje jak spotykasz niereligijne żydowskie dziecko?

– Czujemy żal, że jest świecki.

– Dlaczego czujesz żal? Czy z tego powodu, że nie urodził się jako religijny? Co on traci?

– Bo on nie jest na drodze religijnej.

– Jak sądzisz, jak będzie wyglądała Jerozolima za 10 lat?

Wszyscy chłopcy przekrzykują się zgodnie: Wszyscy [mieszkańcy] będą religijnymi żydami. A jak pozostaną Arabowie, to zostaną
niewolnikami. (Wszyscy zgodnie śmieją się, a nauczyciel wizytujący klasę (kierownik? minister? przedstawiciel władz?) wyraźnie podekscytowany odpowiedzią ucznia, śmieje się i radośnie rozgląda.)

– Tak, rozumiem, ponieważ Mesjasz będzie tutaj. [Zwraca się do jednego z chłopców] A co ty powiedziałeś?

– Będzie wielka wojna i wszyscy Arabowie zginą. A część z nich stanie się
niewolnikami.

– (Nauczyciel wizytujący klasę podsumowuje owocną dyskusję w żydowskiej yeshiwie, zwracając się do nauczycielki) Dobrze, macie już wszystkie informacje. (Zwraca się do dzieci.) Dziękuję wam dzieci. Zdobywajcie dalej taką naukę w tej tej szkole.

Z jakiegoś powodu, powyższe wideo zostało oznaczone jako „dozwolone od lat 16” (Sensitivity Normal – Content that is suitable for ages 16 and over).


W oczekiwaniu na antychrysta –
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

"Dzieci są dla nich po prostu pokarmem" ... Świat w rękach satanistycznych wyrodków.

Po niedawnej serii aresztowań pedofilów w Kalifornii, kiedy aresztowano ponad 200 osób, gwiazdor filmowy Brad Pitt ujawnił prawdziwą głębię hollywoodzkiej pedofilii i brzmi to jak szokujące zdemaskowanie.


Jako 30-letni weteran filmu, Pitt opowiada o swoim doświadczeniu po tym, jak zobaczył ciemną stronę…More
.

"Dzieci są dla nich po prostu pokarmem" ... Świat w rękach satanistycznych wyrodków.

Po niedawnej serii aresztowań pedofilów w Kalifornii, kiedy aresztowano ponad 200 osób, gwiazdor filmowy Brad Pitt ujawnił prawdziwą głębię hollywoodzkiej pedofilii i brzmi to jak szokujące zdemaskowanie.


Jako 30-letni weteran filmu, Pitt opowiada o swoim doświadczeniu po tym, jak zobaczył ciemną stronę przemysłu rozrywkowego z pierwszej ręki. Brad Pitt opisuje przemysł telewizyjny i filmowy jako przynętę dla sieci, które zajmują się handlem dziećmi, tak jak dzieje się to w Stanach Zjednoczonych i poza ich granicami, a także na wyższych szczeblach hierarchii politycznej i społecznej:

"Myślicie, że Hollywood jest kinem? To tylko produkt uboczny: chodzi o pieniądze, a co jeszcze ważniejsze, o władzę i kontrolę." "Ludzie, którzy rządzą Hollywoodem, również rządzą Ameryką i większą częścią świata i najmniej ich interesują filmy." "Czy słyszeliście o Iluminatach?" Tajne stowarzyszenia, politycy, bankierzy i media wszyscy oni są pedofilami i właśnie oni rządzą światem i wszystko to korzeniami wrośnięte jest w Hollywoodzie."

"Dzieci chcą być w filmach, a raczej rodzice chcą, aby ich dzieci były w kinie i zrobią wszystko, aby ich dzieci były sławne."
Kiedy Brad został zapytany, dlaczego Hollywood padł ofiarą tych elitarnych sieci, Pitt odparł: "To rodzice. To amerykańskie marzenie, aby stać się sławnym i rodzice zrobią wszystko, aby je tam wprowadzić." "Czy kiedykolwiek spotkaliście matki dzieci - aktorów? Wszystkie one są nienormalne." "Dla nich to łatwy dochód i to nie tylko film, telewizor, muzyka ... to show-biznes." "Większość rodziców sprzedaje swoje dzieci i ich dusze w imię chwały".

Brad Pitt kontynuuje demaskowanie motywacji elitarnych kręgów w handlu dziećmi, w jaki sposób dzieci otrzymują role, jak wpływają na inne dzieci, aby osiągnąć swoje cele. Opisuje, w jaki sposób dzieci są używane jako waluta polityczna, jak rodzice zamykają na to oczy, udając, że rozmawiają o sprawie, kiedy ich latorośle po prostu rozbiły okno w pobliskim biurze.

Ktoś z elity finansuje film. Tysiące dzieci przychodzi, aby otrzymać główną rolę, a tylko 100 z nich być może otrzyma pracę. Pojawia się młody człowiek z upartą mamusią i zaczynają robić wszystko, aby dostać rolę.” „Dziecko odchodzi z jakimś facetem, który pracuje w telewizji. Telewizja kręci film i facet zarabia kupę pieniędzy, jeśli film stanie się hitem."

"W telewizji nigdy nie powiedzą złych rzeczy na temat filmu, ponieważ facet z filmu wie, co zrobił z tym dzieckiem." "To samo dzieje się z politykami i bankierami oraz resztą".
"Wszystko to są zakulisowe transakcje z dziećmi jako kartą atutową".

Kiedy zapytaliśmy go o to, kim są ci „hollywoodcy gracze”, Pitt odmówił podania nazwisk, ale wyraził przekonanie, że sprawiedliwość w końcu zwycięży: „Media nigdy nie ujawnią prawdy, ponieważ sami są własnością tych, o kim jest mowa. ”Internet - to wspaniała rzecz i swobodny przepływ informacji wyniesie wszystko na powierzchnię."

Źródło Mel Gibson: "Hollywoodzka elita zabija niewinne dzieci i pije ich krew"

W szokującym zdemaskowaniu gwiazdor filmowy Mel Gibson krzyczy na całe gardło o epidemii "pasożytów", którzy "kontrolują Hollywood", którzy uczestniczą w pedofilii i imprezach, na których są składane ofiary z dzieci. Gwiazdor Zabójczej Broni (Lethal Weapon) powiedział, że „każde studio w Hollywood jest zakupione i opłacone krwią niewinnych dzieci” i dodał, że „najcenniejsza waluta - to krew niemowląt”.

W Londynie, przy okazji wyświetlania filmu Daddy’s Home 2, w którym brał udział, Gibson nazwał elitę przemysłu rozrywkowego „wrogiem ludzkości”, która „pije krew niewinnych dzieci”. Powiedział, że kluczowi gracze w branży filmowej "dostają adrenalinę z tego procesu", ponieważ "doznają rozkoszy z tego powodu, że naruszają tabu".

"Mają rażący brak szacunku dla zwykłych ludzi. Zabijanie życia ludzi jest dla nich tylko grą - im większy mogą wywołać ból, tym lepsze są doznania.
"Dzieci są po prostu pożywieniem dla nich." Ucztują na bólu i strachu i im młodszych, tym lepiej. "Ci ludzie naśladują swoją religię i używają jej do moralnego przywództwa".

"To nie są nauki religijne, o których wy, ludzie, kiedykolwiek słyszeliście. Wykonują oni święte rytuały, które u zwykłych ludzie wywołują stany mdłości i całkowicie są sprzeczne z moralnością, która łączy większość patriotycznych Amerykanów. Najgorsze w tym wszystkim: "to tajemnica poliszynela w Hollywoodzie i
wszyscy chcą w niej uczestniczyć."

Mel Gibson pojawił się w brytyjskim prime-time BBC, The Graham Norton Show w piątek, gdzie stary aktor odpowiedział na pytania zszokowanych gości w zielonym pokoju za kulisami po jego pojawieniu się, na temat prawdziwej natury hollywoodskiej „elity”. Wyjaśnił, jak został wpisany na czarną listę w 2006 roku przez tych, którzy kontrolują Hollywood, za wyrażenie swojej opinii na temat tej branży, która była sprzeczna z ich stanowiskiem. Powiedział, że od tego czasu "działa poza systemem", co dało mu nową perspektywę, mówiąc:

To jest trudno zrozumieć, wiem i jest mi przykro, że jestem tym, który otworzył wam oczy, ale Hollywood – to śmiertelna zalegalizowana kolebka pedofilii. Używają oni dzieci, aby realizować swoje straszne chore fantazje”. Nie bardzo rozumiem to sam, ale oni zabierają te dzieci z powodu ich energii i sycą się ich krwią. Nie robią tego miłosiernie, najpierw straszą je, zanim złożą w ofierze".

"Im bardziej niewinne jest dziecko, tym lepsze dla nich" - powiedział Gwiazdor Walecznego Serca (Braveheart). „Co to znaczy? Oni nie robią tego jako jakiejś formy artystycznego wyrazu:
oni po prostu piją krew dzieci i jedzą ich ciało, ponieważ uważają, że daje im to jakąś ”siłę życiową". Im więcej dziecko cierpi psychicznie i fizycznie, gdy umiera, tym więcej daje im "dodatkowej siły życiowej". Nie rozumiem, dlaczego oni to robią, ale to jest to, co oni właśnie robią. Większość z nas ma moralny kompas, który prowadzi nas przez życie, czyż nie tak? U tych ludzi go nie ma lub jeśli oni tak robią, to ten kompas wskazuje przeciwny kierunek."

Gibson, który spędził ostatnie 30 lat pracując w reżimie Hollywoodu i poza nim, twierdzi, że hierarchia branży "ma sukcesy, gdy chodzi o nadużycia, ból, tortury, stres i cierpienie". Według Gibsona, pragnienie, aby robić takie rzeczy nie ogranicza się tylko do elity Hollywoodu, to są wszyscy „ci, którzy znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego, którzy mogą sobie pozwolić na taki „zbytek”, chociaż w tej branży jest ich bardzo wielu”.

"Hollywood jest przesycony niewinną dziecięcą krwią. Powołania się na pedofilię i kanibalizm zawsze tam istniały, ale przez wiele lat były one tajemnicze lub symboliczne. Z tą praktyką byłem zaznajomiony od początku lat 2000-ych i poważnie mi grożono poważnymi konsekwencjami, gdybym kiedykolwiek o tym opowiadał. I mam na myśli nie tylko moją karierę, mam na myśli, że moje życie będzie zagrożone i życie mojej rodziny będzie w niebezpieczeństwie. Mogę o tym mówić dopiero teraz, kiedy ci ludzie, przywódcy przemysłu, już nie żyją.

"Dzieci są podobne do "waluty premiowej" i mają większą wartość niż wszystko, o czym możecie tylko pomyśleć:
"diamenty, narkotyki, złoto". Oni dosłownie handlują tymi dziećmi, jak walutą za usługi, role w filmach, łapówki ... "

Według Gibsona, ta perwersja to nie tylko ostatni trend mody lub też wieloletnia kultura w Hollywood w przeciągu wielu pokoleń i to jest to, co jest popularne wśród mężczyzn i kobiet.

"To nie jest coś nowego i pochodzi ono jeszcze z czasów, zanim Hollywood został założony. Jeśli zbadacie to zjawisko, to znajdziecie ukryte fakty w cieniu każdej ciemnej ery w historii.

Te ciemne, wielowymiarowe praktyki okultystyczne były stosowane w tajnych stowarzyszeniach od setek lat.

Hollywood jest wykorzystywany do programowania społecznego i kontroli świadomości, a ich przesłanie jest rzutowane na psychikę Amerykanów ... "
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.
.
.
.
.
.
.
.

afera - Przeczywistość

.
.
.
.
.
.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

Zgniłe korzenie

Na jakich moralnych podstawach opierają się żydzi w mediach, by mogli świadomie rozpalić i rozniecić płomienie seksualnego inferno, który nadal pustoszy nasze kiedyś chrześcijańskie społeczeństwo?

Praktycznie wszyscy potentaci medialni, który założyli Hollywood i trzy wielkie sieci telewizyjne byli imigrantami lub ich dziećmi, głównie z ortodoksyjnych wspólnot żydowskich…
More
.

Zgniłe korzenie

Na jakich moralnych podstawach opierają się żydzi w mediach, by mogli świadomie rozpalić i rozniecić płomienie seksualnego inferno, który nadal pustoszy nasze kiedyś chrześcijańskie społeczeństwo?

Praktycznie wszyscy potentaci medialni, który założyli Hollywood i trzy wielkie sieci telewizyjne byli imigrantami lub ich dziećmi, głównie z ortodoksyjnych wspólnot żydowskich w Europie Wschodniej.

Pod koniec XIX wieku, większość europejskich żydów była ludźmi księgi. Ale ich księgą nie była Biblia. Był to Talmud babiloński. Do dziś Talmud pozostaje najwyższym moralnym, etycznym i prawnym autorytetem judaizmu.

Czy Talmud dzieli podstawy zdrowej wartości moralnych z chrześcijaństwem? Raczej nie. Zamiast tego, Talmud jest marnym podłożem systemu religijnego, który odszedł daleko; jest to ten kod faryzejskiej niewiary, co Chrystus opisał jako „pełny wszelkiego plugastwa” (Mt 23,27).

Szokująco, najbardziej szanowana instytucja judaizmu rzeczywiście popiera takie grzechy jak

kłamstwo,


łamanie przysięgi,

jak i morderstwo pośrednie.

I nawet sankcjonuje jeden z największych grzechów ze wszystkich: molestowanie dzieci.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.

Niezwykle drastyczny i niepokojący film poniżej został znaleziony podczas nalotu na wyspę Jeffreya Epsteina. Pokazuje nagą dziewczynę podpalaną palnikiem, najwyraźniej w celu zebrania adrenochromu.

Odtwarzacz video


meditation539.com/wp-content/uploads/2021/11/epstein-torture.mp4

Nie jest to wyrywkowe przestępstwo, ale część systematycznego zbioru dzieci.

Aby dołączyć do bogatych i …More
.

Niezwykle drastyczny i niepokojący film poniżej został znaleziony podczas nalotu na wyspę Jeffreya Epsteina. Pokazuje nagą dziewczynę podpalaną palnikiem, najwyraźniej w celu zebrania adrenochromu.

Odtwarzacz video


meditation539.com/wp-content/uploads/2021/11/epstein-torture.mp4

Nie jest to wyrywkowe przestępstwo, ale część systematycznego zbioru dzieci.

Aby dołączyć do bogatych i sławnych na Zachodzie, konieczne jest uczestnictwo w złożeniu ofiary z dzieci i wynikającym z tego szantażu.

Statystyki FBI pokazują, że ponad 40000 dzieci znika każdego roku w USA, by nigdy więcej ich nie zobaczyć.

Jest to wskaźnik ponad 20 razy wyższy niż w krajach takich jak te w Afryce, w których nie ma satanistycznej klasy rządzącej.

Ten akt oskarżenia wymienia

Miramax Films,

The Walt Disney Corporation,

Universal Music,

Vivendi,

Sprint Corporation,

Viacom CBS,

The City of New York Police Department,

Sony Entertainment


i ponad 200 “niezidentyfikowanych” jako osoby oskarżone o “prześladowanie, powtarzające się podawanie narkotyków, porwania, napaść seksualną, nadużycia, wymuszenia, bezprawną inwigilację, dziesięciolecia handlu ludźmi i napaści na tle seksualnym itp.

Spójrzcie na zdjęcie poniżej celebrytów, którzy odwiedzili wyspę Epsteina.

.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
.


CHRZEŚCIJANIN w TALMUDZIE ŻYDOWSKIM:

obc.opole.pl/Content/13792/PDF/318027.pdf

.
..