poznanieprawdy
794

Świątynia Nowej Religii Synkretycznej Świata i masoński „Chrystus”

Arcybiskup Carlo Maria Viganò, przywołując bluźnierczą Wieżę Babel, której budowniczy starali się dotrzeć do nieba własną mocą, potępił plany wzniesienia "budowli zjednoczenia" (Braterstwa Ludzkiego) Islamu, judaizmu i katolicyzmu, nazywając to „przedsięwzięciem „babelskim”, zaprojektowanym przez wrogów Boga”.

„Dom rodziny Abrahamowej” (na zdjęciu poniżej) będzie mieścił się tam meczet, synagoga i kościół- symbolicznie zjednoczony na jednym fundamencie.
Carlo Maria Viganò ;
Projekt Sir Davida przewiduje trzy różne miejsca kultu połączone z wyjątkowymi fundamentami i umiejstwowienie w ogrodzie, przywołuje Nowy Eden, gnostycką i masońską reedycję raju Pierwszego Stworzenia.
Jak wyjaśniono ...F., ta „budowla będzie służyć jako miejsce indywidualnego kultu, ale także dialogu i wymiany międzyreligijnej”. W rzeczywistości planowany jest również czwarty budynek, siedziba Centrum Studiów i Badań na Wspólnotą Ludzka, której celem, wywodzącym się z dokumentu z Abu Zabi, będzie „upublicznienie trzech religii”. Odbędą się tu również ceremonie wręczenia Nagrody Braterstwa Ludzkiego.

Budynek Domu Rodziny Abrahamowej wygląda jak przedsięwzięcie „babeleskie” , zaprojektowane przez wrogów Boga, Kościoła katolickiego i jedynej prawdziwej religii, która może ocalić człowieka i wszystkich stworzonych przed zniszczeniem
....W ogrodzie Abu-Dhabi niedługo powstanie Świątynia Świata Synkretyczna Neo-Religia z antychrystycznymi dogmatami. Nawet najbardziej obiecujący masoni nie wyobrażaliby sobie tak wiele!
F. przystępuje zatem do dalszego wdrażania apostazji w Abu Zabi, owocu panteistycznego i agnostycznego neo-modernizmu, który tyranizuje Kościół Rzymski, wykiełkowany z dokumentu soborowego „Nostra aetate” . Jesteśmy zmuszeni to rozpoznać: jadowite owoce „wiosny Soboru” dostrzega je ten , kto nie pozwala się oślepić dominującym kłamstwem...

Posłuchajmy słów najwyższego pasterza Piusa XI, z czasów gdy papieże mówili językiem prawdy, wypróbowanym niczym diament w ogniu;
„W tym celu urządzają zjazdy, zebrania i odczyty z nieprzeciętnym udziałem słuchaczy i zapraszają na nie dla omówienia tej sprawy wszystkich, bez różnicy, pogan wszystkich odcieni, jak i chrześcijan, ba, nawet tych, którzy – niestety – odpadli od Chrystusa lub też uporczywie przeciwstawiają się Jego Boskiej naturze i posłannictwu. Katolicy nie mogą żadnym paktowaniem pochwalić takich usiłowań, ponieważ one polegają na błędnym zapatrywaniu, że wszystkie religie są mniej lub więcej dobre i chwalebne, o ile, że one w równy sposób, chociaż w różnej formie, ujawniają i wyrażają nasz przyrodzony zmysł, który nas pociąga do Boga i do wiernego uznania Jego panowania. Wyznawcy tej idei nie tylko są w błędzie i łudzą się, lecz odstępują również od prawdziwej wiary, wypaczając jej pojęcie i wpadając krok po kroku w naturalizm i ateizm. Z tego jasno wynika, że od religii przez Boga nam objawionej, odstępuje zupełnie ten, ktokolwiek podobne idee i usiłowania popiera”.

Autor- Carlo Maria Viganò - fragmenty z
www.aldomariavalli.it/…/c-m-vigano-cosi…
więcej-www.pch24.pl/arcybiskup-viga…
...
Bóg masonerii , deistyczny Chrystus
Każdy tworzy sobie jakiś obraz Jezusa Chrystusa, jeśli ten obraz jest inny niż w Ewangelii, czy ukształtowany przez Tradycje , to nie jest to prawdziwy obraz Chrystusa. Protestanci tworzą obraz Chrystusa tolerancyjnego , który za bardzo nie przejmuje się tym co robimy - gdyż według nich liczy się tylko wiara a nie uczynki, idąc taką drogą łatwo jest zbłądzić i zacząć czcić nieświadomie szatana - jeśli trwanie w grzechu stanie się czymś normalnym .
Są nawet różne ruchy New age które niby wierzą w Chrystusa lecz za tą wiarą kryje się okultyzm (świadomość Chrystusowa) czyli wykorzystują tylko to Imię , tak samo Antychryst - będzie chciał wykorzystać wiarę Chrześcijan aby ich zgubić , dlatego ważne jest aby nigdy nie porzucać nawet w małym stopniu prawdy Ewangelii.
Dzisiaj Jezus Chrystus i jego Kościół jest podmieniany na inny , jak można to poznać ; zbawienie jest tylko w Chrystusie , nie ma innej drogi, a inne religie tylko oddalają od prawdy , gdy ktoś mówi ze ; „pluralizm i
różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są rzeczami, których Bóg chce w swojej mądrości, poprzez którą stworzył istoty ludzkie” - to raczej nie jest Katolikiem i prawdziwy Chrystus jest mu niepotrzebny.

www.pch24.pl/bp-eleganti--de…
..."skoro Islam odrzuca boskość Chrystusa, podpisanie takiej deklaracji jest możliwe jedynie kosztem wyjątkowej zbawczej roli Jezusa Chrystusa. „Jego [Chrystusa] zapewnienie o pełni prawdy i jego pośrednictwo muszą zejść na dalszy plan. Jest to warunek konieczny podpisania deklaracji, w innym przypadku Wielki Imam odmówiłby jej sygnowania"...
www.pch24.pl/wiary-godne--cz…

pl.wikipedia.org/wiki/Deizm
Deizm -... "którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz źródłem praw, według których ten mechanizm świata działa. Tak rozumiany bóg nie ingeruje w stworzony świat..."
laicosunidosencristo.wordpress.com/…/el-cristo-deist…
Deizm jest filozoficzną postawą, która wierzy w boga energii jako uniwersalnego stwórcę, ale nie dopuszcza jego ingerencji w ludzkie czyny , np. przez objawienia, i która odrzuca jego zewnętrzne uwielbienie. Deizm jest również definiowany jako: postawa, która przyjmuje wiedzę o istnieniu i naturze boga lub większej liczby bogów - bardziej dzięki rozumowi i osobistemu doświadczeniu, niż poprzez wspólne elementy religijnych teiści, takich jak bezpośrednie objawienie, wiara lub tradycja. Deiści odrzucają dogmaty, Pismo Święte, używają rozumu, aby wyjaśnić; jaki Bóg może być, zamiast akceptować boskie objawienie Kościoła katolickiego, wolą kierować się swymi wyborami etycznymi przez sumienie i racjonalną refleksję, zamiast je dostosowywać zgodnie z dyktatem Słowa Bożego lub doktryny moralnej Kościoła katolickiego. Mają tendencję do odrzucania cudów i proroctw.

Masoni wierzą w tego rodzaju boga energii. „Wielki architekt”, który pojawia się jako koncepcja, a nie osoba. Jedność w różnorodności kulturowej jest masońską deistyczną koncepcją.


Chris Ferrara - Fatima Perspectives # 1269
W moim artykule opublikowanym dzień po Bożym Narodzeniu skomentowałem wystąpienie F. podczas „Urbi et Orbi” na Boże Narodzenie, w którym odnosi się do „braterstwa, które dał nam Jezus Chrystus”, który nie odnosi się do członków Jego Mistycznego Ciała zjednoczonych w jednym Panu, jednej Wiary i jednym Chrzcie, ale całej ludzkości ” między ludźmi różnych religii ”, których istnienie„ nie jest przeszkodą ani zagrożeniem; ale źródłem bogactwa.
„Musi istnieć,( powiedział F.) nie jedność ludzkości w jedynym prawdziwym Kościele, do którego powołani są wszyscy ludzie, ale po prostu„ Braterstwo wśród ludzi różnych religii ”.
16 stycznia strona internetowa „One Peter Five” opublikowała ważny artykuł o tym, jak masoni z Wielkiej Loży Hiszpanii zareagowali na mową F.; „Wszyscy masoni świata przyłączają się do prośby „papieża” o „braterstwo wśród ludzi różnych religii ”....: „Słowa "papieża" pokazują, jak bardzo Kościół odszedł od treści - Humanum (1884)-pl.wikipedia.org/wiki/Humanum_genus - ostatniego wielkiego katolickiego potępienia masonerii. - encykliki Leona XIII, która podsumowuje całe nauczanie Kościoła przeciw błędom masonerii.

Magisterium Kościoła Katolickiego potępiło masonerię jako zagrożenie dla prawdziwej religii i dobrego porządku społeczeństwa obywatelskiego niemal od momentu, gdy wyłoniło się ono jako antyreligia
że zjednoczenia czterech lóż Anglii w Wielkiej Loża londyńska w 1717 r. Ta antyreligia jest głoszona jako uniwersalny wspólny mianownik; „religia, w której wszyscy ludzie się zgadzają”. Od tego czasu
nic się nie zmieniło i „sekta masonów”, jak nazwał to Papież Leon w „ Humanum” nadal szkodzą Kościołowi i światu.
Leon ostrzegł, że kapitalny błąd sekty masońskiej jest „wielkim błędem tej epoki: -”szacunek dla różnych religii i kultów , że nie należy być na nie obojętnym , i że wszystkie religie są równe”. - Ta forma rozumowania ma na celu zrujnowanie wszystkich form religii, a zwłaszcza religii katolickiej , która jako jedyna prawdziwa nie może, bez wielkiej niesprawiedliwości, zostać umieszczona w pakiecie z innymi.

Bóstwem masońskiej religii nie jest Chrystus, ale Wielki Architekt Wszechświata (GAOTU), który może być dowolnym rodzajem bóstwa, które według masona istnieje, lub nie , albo po prostu jest
Naturą, jak mówił Spinoza (ekskomunikowany nawet przez kościół w Holandii)....(czyli np. Matka ziemia)
Łatwo byłoby po prostu powiedzieć, że F. przyjął masońską antyreligię. To, co uczynił, to raczej zasugerowanie, że Chrystus jest głową wspólnoty religijnej w tym sensie, że to On udziela „braterstwa” członkom różnych odmiennych religii. Masoni tego otwarcie nie zrobiliby, ponieważ wielu z nich nie jest nawet chrześcijanami, a najbardziej zjadliwi antychrześcijańscy ateiści są mile widziani w „świątyniach” masonerii. Ale, wprowadzając Chrystusa w masońską ideę pan-religii, F. skutecznie sprowadza Go do GAOTU, odległego Boga, który nie nakazuje nikomu przyłączenia się do żadnego konkretnego kościoła, a tym bardziej Kościoła Chrystusowego.- Bóg Wcielony Jezus Chrystus, założony przez Niego Kościół - jako jedyna Arka zbawienia i „odkupiona jego krwią” (Dz 20:28).

"Chrystus" F., który po prostu udziela "braterstwa" z daleka, nie stawiając konkretnych wymagań religijnych wobec ludzi, jest rodzajem deistycznego "Chrystusa", którego puste istnienie nie przeszkadza w praktykowaniu żadnej religii ani niereligijności.

Dlatego hiszpańscy masoni mają absolutną rację, stwierdzając, że „ kościół z (F.) został oddzielony od treści encyklika papieża Leona XIII „Humanum” (1884)”. To znaczy, jak daleko ludzki element *kościoła (z F.) odszedł od ścieżki Ewangelii. I wydaje się, że tylko interwencja Nieba pod płaszczem Matki Bożej może mu pomóc.... laicosunidosencristo.wordpress.com/…/el-cristo-deist…
....
Fakt powstawania uniwersalnego kościoła jest niezaprzeczalny - ale ten nowy kościół nie jest i nie będzie Chrystusowy , będzie się w nim o Nim mówić ale w innych kategoriach , gdyż „braterstwo” tego wymaga .

Niewielu Chce Chrystusa za Króla , ponieważ nie chcą aby im przeszkadzał , On stał się dla nich Kimś odległym , co symbolizuje przeniesienie święta Chrystusa Króla na koniec roku liturgicznego .

zdjęcie - www.aldomariavalli.it