Clicks435
zigmund

Slobodomurári na Ukrajine

Stefan Pavljuk
Hlava zednářské organizace, Lvov

Dvě zednářské lóže ve Lvově

Existují na Ukrajině zednáři, anebo neexistují?
Jsou ve Lvově jen dvě lóže, anebo více?
Kdo je každé z nich hlavou?
Existují takové konkrétní osoby, anebo jsou jen fiktivní?
Spolupracují zednářské lóže Lvova s hierarchií UHKC, anebo jsou s ní v tvrdém střetu?
Upozornila někdy hierarchie UHKC na nebezpečí této polotajné organizace?
Co má v programu?
Podporovat pravdivé křesťanství, anebo hereze iniciátora iniciativní skupiny „Prvního prosince“ – kard. Huzara?
Jsou členové iniciativní skupiny zároveň i iniciativními členy zednářské organizace?
Snaží se intrikami, očerňováním a úplatky likvidovat UP HKC, nebo ne?
Podporují celosvětové zednářské lóže amorální gender-gay ideologii, která ničí všechny morální, duchovní a křesťanské hodnoty?
Podporují juvenilní justici a její skryté mechanismy, které se dopouštějí zločinného byznysu s dětmi a likvidují rodinu?
Prosazují zavedení euthanasie na Ukrajině?
Prosazují čipizaci s cílem totální kontroly?
Manipulují v jednotě s hierarchií UHKC jednotlivými úředníky státních orgánů: soudů, vedení městské a oblastní rady, vízového oddělení, policie, Státní bezpečnosti Ukrajiny?
Zasvěcují se členové zednářské lóže ve 33 stupních postupně ďáblovi, anebo Bohu?
Má Katolická univerzita (UKU) kontakt s místními i zahraničními zednáři?
Kde a kdy se zednáři scházejí?
V Operním divadle, v restauracích „Kryjivka“, na univerzitě Ivana Franka, v Etnografickém ústavu, na UKU, nebo na Svatojurské hoře 5?
Je jejich strategií maskovat redukční – genocidní program lidstva humánními, pozitivními pojmy?
Jsou šedými eminencemi na všech stupních vládních struktur?
Manipulují, uplácejí, očerňují nepohodlné osobnosti?
Je jejich hlavním principem čestnost, morálnost a charakternost, anebo intriky, podvody, očerňování a manipulace?
Slibují svým členům vládu a kariéru?
Připravují skrytý puč i na Ukrajině ve spolupráci se zahraničními centrálami?
Jsou zednáři spojeni s Rotary klubem, Registrovanými kozáky, Řádem Stanislava, Řádem Michaela...?
Je křesťan, který je v této organizaci, na cestě do nebe, anebo na cestě do pekla?
Vyloučil se z Tajemného Těla Kristova – církve, i když zastává vysoký úřad v katolické církvi?
V případě Státní bezpečnosti, přestože je její činnost utajená, jsou její čelní představitelé veřejně známi. Proč se členové zednářské organizace skrývají veřejnosti? Bojí se, že se vyjeví jejich temné záměry a činy?
Bylo by třeba zveřejnit jejich vedoucí osobnosti i jejich program, zda není v rozporu s Ukrajinskou Konstitucí a s národními zájmy a zda nenabourává státní nezávislost.
Vyzývám všechny členy této polotajné organizace, pokud se nazývají křesťany, aby si uvědomili, že neslouží Kristu ani Bohu, ale antikristu a antibohu. Komu slouží, ten se jim odmění v hodině smrti a po celou následující věčnost.
+ Markian OSBMr
Hlava UP HKC
Lvov, 16. 11. 2012
Kopie:

Státní bezpečnosti Ukrajiny
Oblastní oddělení policie ve Lvově

Hejtmanovi lvovské oblasti M. Kosťukovi
Poslancům Lvovské oblastní a městské rady