Adrianna7
11.7K
Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne - ARONIA !!!

Metody wspomagania odporności na promieniowanie radioaktywne

W ostatnim czasie podjęto dyskusję na temat metod ochrony przed ewentualnym skażeniem promieniotwórczym. Warto pamiętać, że przyjęcie preparatów …
Adrianna7
ARONIA !!!