Clicks44
lt.news

Patriarchas Baltramiejus: „Susivienijimas su katalikų bažnyčia yra neišvengiamas“

Neseniai vykusiame vizite ant Graikijos Atono kalno Graikijos ortodoksų patriarchas Baltramiejus iš Konstantinopolio bandė įtikinti kelis abatus, kad stačiatikybės ir katalikybės santykiai nėra dogmatiški ir kad susivienijimas su katalikų bažnyčia yra „neišvengiamas“.

Portalo Spzh.news (lapkričio 25 d.) duomenimis, dauguma abatų buvo suglumę, tačiau niekas neprieštaravo. Kai kurie vienuoliai pradėjo verkti. Pranešama, kad sargybiniai uždraudė įrašyti Baltramiejaus kalbą.

Lapkričio 12 d. Baltramiejus ir kai kurie abatai iš Atono kalno dalyvavo višparuose Šv. Rėjaus Dievo Motinos abatijos rūmuose, esančiose Ročeforte, Belgijoje (nuotrauka).

Įdomu buvo tai, kad trapistai svečiuodamiesi pas stačiatikių patriarchą pasuko savo aukurą link Viešpaties.

Graikų ortodoksai nepripažįsta katalikų krikšto ir pakartotinai krikštija katalikus, kurie atsimeta buvusio tikėjimo. Jų antikatalikiškas požiūris dar ryškesnis dvidešimtyje vienuolynų ant Atono kalno.

Paveiksliukas: St. Rémy, Rochefort, © facebook, #newsDoomviekqz