Trepifajksl
Sears skvělý jako vždy.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš