Clicks847
Orędzia

☎️ ZADZWOŃ DO MNIE, ZADZWOŃ DO SWOJEGO ANIOŁA STRÓŻA Przesłanie z 21.12.2020

Nowy Porządek Świata. - Chcą kontroli nad ludzkością i przynoszą wielkie nieszczęście. Umiłowany Lud Boży: PRZYJMUJCIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DOMU OJCA.

Obchody narodzin Odkupiciela ludzkości mają na celu skłonienie stworzeń do refleksji nad potrzebą pojednania z Trójcą Przenajświętszą. Zwłaszcza w obliczu zamieszania, z jakim lud Boży będzie musiał się zmierzyć teraz i w przyszłości.

NIE MOŻESZ WIDZIĆ NARODZENIA NASZEGO I WASZEGO ZBAWICIELA JAKO WYJĄTKOWEGO WYDARZENIA, PONIEWAŻ DOTYCZY TO KAŻDEGO CZASU W SERCACH PRAWIE ZJEDNOCZONYCH Z NIM.

Tak jak Chrystus, wasz Odkupiciel, przylgnął do krzyża chwały i majestatu, nie odrywając się od niego, tak i wy musicie trzymać się obietnic zbawienia. Pozwól sobie pomóc Bożej miłości i miłosierdziu, które są daleko poza ludzkim zrozumieniem. Człowiek nie może zrozumieć Bożego podejścia, Bóg zawsze kocha i wybacza, kocha i wybacza nawet rzeczy, których ludzie prawdopodobnie nigdy by nie wybaczyli.

Cierpienie i niedola już nadchodzą. Wszystko jest przez nią przeniknięte; uderzy w każdy stan i każdą dziedzinę życia, nawet tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz.

NAJWIĘKSZĄ TRAGEDIĄ LUDZKOŚCI JEST ICH NIEPOSŁUSZENIE WOLI BOGA. To największa zdrada rasy ludzkiej wobec Boga, która wyrasta z nieuporządkowanego ego ludzi. Trzymają się tego jak liny ratunkowej, nie biorąc pod uwagę konsekwencji swojego nieposłuszeństwa.

Każde stworzenie jest odpowiedzialne za swoje własne działania ...

Podczas ostrzeżenia nie zobaczysz, jak zachowywałeś się pod wpływem otoczenia. Zobaczysz tylko czyny i uczynki, które dotyczą ciebie osobiście, a to powinno cię pobudzić do reagowania, działania, wybaczania i miłości. Jako dorosłe istoty, stworzenia Boże, musicie w każdej chwili starać się upodobnić do Boskiego Nauczyciela.

Nie możesz już żyć i zachowywać się jak letni. Nie ma już czasu na odpoczynek. Tak samo było podczas buntu Lucyfera. Wszyscy aniołowie, którzy byli niezdecydowani i letni, zostali wyrzuceni z nieba.

TWOJE TAK POWINNO BYĆ TAK, TAK JAK TWOJE NIE POWINNO BYĆ NIE.

Człowiek duchowy pozostaje duchowy nawet pośród najtrudniejszych i tragicznych doświadczeń. Ale jeśli tak nie jest, w najtrudniejszych momentach egzaminu możesz wahać się pomiędzy prawdziwym duchowym ucieczką lub największym użalaniem się nad swoim „ego”. Upada i ledwie może stwierdzić, że stał się chłodny.

To mam na myśli:

Nieuniknione jest, że to pokolenie doświadczy prób wiary. Ponieważ wiemy, że wszystko wywodzi się z wiary istoty, wiara ta mierzy również dobroć istoty wobec sąsiadów, jej działania, sposoby radzenia sobie z nimi, koleżeństwo i chęć pomocy. Tak można zmierzyć działania Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa w Jego najtrudniejszych chwilach jako Boga-człowieka na ziemi.

Wasza izolacja trwa, zło chce, aby wirus krążył tak długo, jak to możliwe, aby ludzkość wpadła w rozpacz, a zło mogło przejąć kontrolę nad wszystkim, co istnieje.

Ze strachu przed infekcją ludzie akceptują wszystko, co jest im oferowane. W ogóle nie myśli, że to, co oferuje, nie pomoże powstrzymać wirusa.

BOŻE NARODZENIE POWINNO BYĆ CZASEM NA REFLEKSJĘ I WZMOCNIENIE DUCHA. DZIŚ 24 GRUDNIA OD NASZEJ I WASZEJ KRÓLOWEJ I MATKI OTRZYMASZ ŁASKĘ POMOCY, RAZEM Z POKORĄ, KTÓRĄ MAMY TYLKO TYCH, KTÓRZY BÓG SĄ CAŁKOWICIE PODDANY BOGU JAKO NIEWOLNI.

Pozwólcie, aby wasza wiara i cnoty wzrastały, i pozwólcie, aby dary kwitły w was jako dzieci Boże.

Dla ludzkości nie jest już tajemnicą, jaką rolę odegra Nowy Porządek Świata w nadchodzącym scenariuszu. Chcą kontroli nad ludzkością i pod jej wpływem przynoszą wielkie nieszczęście niektórym wielbicielom, jeśli zaakceptują kłamliwe nowinki, które wynikają z haniebnego modernizmu fałszywego kościoła.

Ziemia kontynuuje proces oczyszczania i dlatego cierpi ludzkość. Wiele osób traci życie w tych tragicznych klęskach żywiołowych.

Musisz pilnie nawrócić się i przywrócić dzieciom wartości, które utraciło to pokolenie. Należy to uczynić, aby dzieci mogły zadośćuczynić zniewagom wyrządzonym Trójcy Przenajświętszej i Naszym oraz waszej Królowej i Matce nieba i ziemi.

Módlcie się, ludu Boży, aby wasi bracia zobaczyli, ile zła zrobili.

Módlcie się, ludu Boży, módlcie się za siebie, abyście zadośćuczynili za zło, które wyrządziliście.

Módlcie się, ludu Boży, aby wasze zmysły nie zostały zanieczyszczone (1) i nie podążajcie za tłumami.

Módlcie się za ludzkie stworzenia, które zginą.

Zjednoczcie się jako lud Boży, kochajcie Naszą oraz swoją Królową i Matkę Czasów Ostatecznych.

SPRAWUJCIE OBCHODZENIA TEGO 24 GRUDNIA JAKO OFIARĘ „ALFA I OMEGA” (Ap 22:13) Z MIŁOŚCI I PRAWDY. DLA SIEBIE POZA ŻłOBEM JEST KRÓLEM WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH.

Błogosławię Cię.

ZADZWOŃ DO MNIE, ZADZWOŃ DO SWOJEGO ANIOŁA STRAŻA.

KTO JEST JAK BÓG?
NIKT NIE JEST JAK BÓG!

Święty Michał Archanioł

AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU

PRZESŁANIE ŚWIĘTEGO ARCHANIOŁA MICHAŁA 21 GRUDNIA 2020 do DO LUZ DE MARÍA

KOMENTARZ LUZ DE MARÍA

Bracia i siostry:

Święty Michał Archanioł również przemawia do nas między wierszami i jest to wyraźnie słyszalne.

„Kto ma uszy, słyszy!” (Mt 13,9)

Amen.