CÓRKA MARYI
1915

JEZUS: Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie

JESUS: Ask people to publish the news of My Word

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 25 czerwca 2011 roku, godz. 1.30

Moja szczerze umiłowana córko, choć twój głos słyszą w końcu Moi wyświęceni słudzy na całym świecie, to jednak pozostanie on cichy w kręgach nieświadomych Istnienia Boga, Ojca Wszechmogącego.

Możesz powiedzieć, że nie słuchają; ale nie są w stanie słuchać, jeśli nie słyszą. Bądź teraz odważna, mów do tak wielu, jak tylko możesz. Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie. Dzwoń do nich. Proś ich. Wyjaśnij im, że muszą przeczytać Moje Orędzia, zanim je odrzucą. Bo tylko wtedy, kiedy poczują siłę, która pochodzi z Moich Boskich Ust, gdy Mój Duch będzie przyciągać ich ducha, zrozumieją w końcu, że to Ja jestem Tym, Który przekazuje je światu.

Jestem smutny, Moja córko, z powodu wielkich barykad i podziałów, które blokują dziś każdą próbę Mojej Matki Najświętszej i Moją, Jej drogiego Syna, przemawiania do świata poprzez wizjonerów.

W przeszłości pokora była trochę bardziej powszechna. Dzisiaj ta ważna cecha zanikła. Zamiast tego mamy świat, w którym wszystko, co wynika z ludzkiej inteligencji, uroku i fizycznego pociągu, jest uznawane jako priorytet w życiu ludzi. Ich duchowość umarła. Oni są, Moja córko, tylko pustymi łupinami. Córko, tylko pustymi łupinami. Łupinami, które gdyby pękły, byłyby niczym.

To stan duszy jest tym, o co Moje dzieci muszą zabiegać. Jest to trudne dla wielu ludzi, a zwłaszcza tych, których umysły są pełne ludzkiej mądrości, kiedy na duchową mądrość pozostało niewiele miejsca.

Tak wielki jest brak duchowości, podsycany przez moc szatana, że ludzie padli jego ofiarą, pozostawiając swoje dusze otwarte na popełnianie grzechu. Brak duchowości lub wiary w Boga sprawia skażenie duszy przez zwodziciela. Król oszustwa wprowadza dusze w przekonanie, że tylko samo ciało i umysł łączą się w całość. Niestety, bez duszy nie możecie być całością.

Czym jest wasza dusza?
Wielu ludzi nie wie, czym jest ich dusza. Ani jak ją poczuć lub rozpoznać. Czy ona jest waszym umysłem, waszym sumieniem? Odpowiedź jest prosta. Twoja dusza jest tobą. Jest ona tym, kim ty jesteś – twoim sumieniem, twoją wiarą, twoim zrozumieniem, czy to przedstawia prawdę, taką, jaką jest, czy prawdę w odniesieniu do tego, w co chcecie wierzyć, że nią jest. Nie jest ona w was oddzielną częścią, drogie dzieci, czymś, co należy do innego świata. Jest obecna wewnątrz każdej ludzkiej istoty.

Możecie troszczyć się o swoją duszę dzięki podążaniu za Moimi Nauczaniem. Może być zaniedbywana przez grzech, który jest bardzo trudny do uniknięcia; ale może być odnowiona przez spowiedź lub wyrażenie skruchy i rozpoczęcie na nowo. Albo też może zostać zniszczona.

Niektórzy celowo niszczą swoją duszę, grzesząc dla przyjemności lub oddając się nałogom tego świata z pełną świadomością tego, co czynią. Inni zaprzeczają, że mają duszę. Ich arogancja przekonuje ich, że wiedzą wszystko; że życie zaczyna się i kończy na tej ziemi.

Są też takie młode dusze, które nie z własnej winy zostały wychowane przez rodziców w czasach dostatku, kiedy w kategoriach materialistycznych nie brakowało im niczego. Ich religia jest oparta na korzyści materialnej. Dążą do kolejnych podniet, ich ambicje stale rosną, aż w końcu nie pozostaje im nic więcej, do czego mogliby dążyć, dopóki nie spotka ich śmierć. Wtedy są zagubieni, zakłopotani, zdezorientowani. Mając w sobie głębokie uczucie odrazy, wiedzą, że coś jest źle. Dusza im to mówi, ale nie wiedzą, jak odpowiedzieć. Oni są tymi, których musicie ratować.

Wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby pomogli Mi ratować wszystkie Moje biedne dzieci. Wiem, że proszę o nadzwyczajny akt wielkoduszności z waszej strony. Jest to ogromna odpowiedzialność. Ale będąc posłusznymi Mojej Najświętszej Woli, pomożecie Mi uratować znaczącą część świata z uścisku szatana i terroru, który on wprowadza.

Idźcie teraz naprzód, wszyscy Moi wyznawcy, i szerzcie Moje Słowo temu znużonemu, wprowadzonemu w błąd i rozczarowanemu światu. Wyleję Moje Łaski na każdego z was, ze względu na choćby tylko jedno nawrócenie – jedną duszę, która może uciec od horroru piekła.

Kocham was wszystkich. Obejmuję was, Moi wyznawcy, Moje drogie dzieci na całym świecie. Jak bardzo przynosicie Mi codziennie radość. Jak bardzo Mnie pocieszacie. Przyprowadźcie do Mnie teraz więcej dusz.

Wasz Boski Odkupiciel
Zbawiciel całej ludzkości, Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Orędzie dla duchowieństwa

JEZUS: Wzywam teraz wszystkich chrześcijan, aby wzięli swoją zbroję i maszerowali naprzód, pomagając Mi

MATKA ZBAWIENIA: Tak wielu nie słucha teraz tych Orędzi, Moje dziecko, ale po tym, jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, będą słuchać

JEZUS: Będziecie się prześcigać, aby znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą przekazałem światu w tych Orędziach za pośrednictwem Mojego Ojca; ale wtedy będzie już za późno

_________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Jestem smutny, Moja córko, z powodu wielkich barykad i podziałów, które blokują dziś każdą próbę Mojej Matki Najświętszej i Moją, Jej drogiego Syna, przemawiania do świata poprzez wizjonerów."