Clicks1.2K
Coburg
2

Kráľovná pomoci 15. júla 2020: Vraciate sa k pohanstvu...

Posolstvo Kráľovnej pomoci
Robte pokánie!

„Moje milované deti!
Robte pokánie a v modlitbe proste Boha o odpustenie. Moje prečisté Srdce bude prosiť spolu s vami. Šliapete po všetkom, čo vám môj Syn zanechal a vraciate sa k pohanstvu. Robte pokánie!
Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. júla 2020

avemaria.sk/dechtice/
Peter(skala)
Šliapete po všetkom, čo vám môj Syn zanechal...