Coburg
Christophor
Et ne nos inducas in tentationem (VUL)
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν (NA28)
forthetruth333
Otče náš
V tejto krásnej modlidbe je slovo neuveď nás do pokušenia ,,,,,,,,,,,, SPRAVNE MA BYŤ ,,,,,,,,,,,, NEOPUSŤ NAS V POKUŠENIACH