Evanjelizacia
12.6K
05:16
† Je potrebné modliť sa a neustávať Lk 18,1-8 Meditácie Ľubomíra Stančeka: www.evanjelizacia.eu Františkánsky kostol a kláštor v Beckove: Kláštor - dvojpodlažná štvorkrídlová budova, naväzujúca …More
† Je potrebné modliť sa a neustávať Lk 18,1-8
Meditácie Ľubomíra Stančeka: www.evanjelizacia.eu Františkánsky kostol a kláštor v Beckove: Kláštor - dvojpodlažná štvorkrídlová budova, naväzujúca na západnú stranu kostola, s ktorou je spojená okružnou krížovou chodbou, je orientovaná do rajského dvora. Celý objekt je zo západnej strany uzatvorený vysokým múrom. Komplex zjednocuje hlavná východná fasáda smerom do námestia. Kostolné priečelie je trojosové, symetricky členené oknami vo dvoch úrovniach a výklenkami s barokovými sochami sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka z Assisi a zavŕšené štítom. Hlavný portál je plasticky riešený s dvoma predstavenými stĺpmi, nesúcimi rozoklaný segmentový tympanón s dvoma píniovými šiškami po stranách a v strede s erbom biskupa Haška ( trojuholník s korunkou a kotvou v rohoch, vpravo hore slnko a vľavo polmesiac) a letopočtom 1691. V nikách stoja sochy sv. Františka z Assisi, zakladateľa rádu a sv. Antona Paduánskeho, jeho nasledovníka a šíriteľa viery …More