Clicks21
lv.news

Nav taisnīguma: Francisks nogalina plaukstošu brālību

Pāvests Francisks ir līdz galam izlēmis anulet Svēto Apustuļu draudzi Briselē, Beļģijā, plaukstošu jauno aprindu grupu, kurā ietilpst priesteri un semināristi, bet kurus ienīda antikatoliskais Briseles kardināls Jozefs De Kesels.

De Kesels 2015. gada novembrī aizvietoja drosmīgo katoļu arhibīskapu Andrē Leonardu, kurš atzina grupu, kuru dibināja tēvs Mihaels-Marija Zanotti -Sorkine 2013. gadā.

Tā sastāvēja no sešiem priesteriem un 23 semināristiem, kamēr gadu gaitā franču valodā runājošajās semināra vietās nebija neviena jaunpienācēja.

Briseles grupas draudze ātri kļuva par atjaunošanas centru. Bet masu imigrācijas laikā De Kesels sacīja, ka grupai bija nepieciešama anulēšana, jo " par daudz" no viņiem bija franči, kamēr nacionālā Namūras semināra no 80 semināristiem tikai 25 ir no Beļģijas.

12. aprīlī Marko Tosatti, rakstot LaNuovaBQ.it, paziņoja, ka viņš lauza ziņu, ka apustuli pie apustuliskā paraksta, ko latieši liedza pret sabiedrības nogalināšanu, ir apturējis pāvests Francisks, jo tiesneši atbalstīja tā pieņemšanu.

Tosatti šo sauc par "neglītu stāstu", kas patiešām neceļ pāvestu Francisku labā gaismā.

Lielākā reliģiskā grupa Briselē ir islāms.

#newsGotrrmektq