Grauss
3128.2K
01:54:34
September Eleven 1683 (komplet) 12. září je den, který byl papežem Innocencem ustanoven jako "svátek Panny Marie" na počest vítězství polského krále Jana III. Sobieského v bitvě u Vídně roku 1683. …More
September Eleven 1683 (komplet)
12. září je den, který byl papežem Innocencem ustanoven jako "svátek Panny Marie" na počest vítězství polského krále Jana III. Sobieského v bitvě u Vídně roku 1683.
300 tisícová armáda muslimů pod vedením Kara Mustafy měla za cíl rozdrtit poslední obranný val bránící křesťnskou víru a její tradice. Polský král Jan III. Sobieski před bitvou navštívil Čenstochovou, kde se dlouhou dobu modlil před milostivým obrazem Panny Marie. Těsně před bitvou byla sloužena mše svatá a samotný Jan III. Sobieski při ní ministroval. Celá armáda přistoupila ke svátosti smíření a přijala Krista v Eucharistii. Tím odevzdali veškerý vývoj do rukou svého Stvořitele. Arcibiskup Juraj Selepčényi nechal vyrobit medailky Sedmibolestné Panny Marie a věnoval každému jednotlivci v armádě Jana III. Sobieského. I přes téměř pětinásobnou tureckou přesilu byla armáda vedena Kara Mustafou poražena. Pokud by nezasáhla Boží moc, bylo by téměř nemožné zvítězit.
www.magnificat.sk/…/meniny-panny-ma…More
exorcista shares this
86
Historické.
filmiMore
Historické.

filmi
ľubica
totalny prepad katolíckej viery od výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska, Antona Ziolkovského: „Tak vlastne však máme jedného Boha v ktorého veríme. Je pravdou, že každá z tých teológií, či hovoríme o kresťanoch, o židoch, alebo o moslimoch, troška tú vec vníma iným spôsobom, ale ten Boh je len jeden.
A. Ziolkovský: „Veríme tomu, že keď sa modlí moslim, kresťan aj žid, tak …More
totalny prepad katolíckej viery od výkonného sekretára Konferencie biskupov Slovenska, Antona Ziolkovského: „Tak vlastne však máme jedného Boha v ktorého veríme. Je pravdou, že každá z tých teológií, či hovoríme o kresťanoch, o židoch, alebo o moslimoch, troška tú vec vníma iným spôsobom, ale ten Boh je len jeden.
A. Ziolkovský: „Veríme tomu, že keď sa modlí moslim, kresťan aj žid, tak veríme v toho istého Boha“…
.....................
🙄 🙄 🙄 chcela by som počut KREDO žida a moslima........ 🥴
ľubica
+Joseph+
modlitba bl. Marka před samotnou bitvou
„Velký Bože zástupů, popatř na nás padající zde k zemi před Tvým Majestátem, abychom získali odpuštění našich vin. Dobře víme, jak jsme si zasloužili, že nevěřící povstali proti nám, aby nás sužovali, protože nepravosti, jež jsme páchali každý den proti tvé dobrotě, oprávněně vyvolaly tvůj hněv. Ó velký Bože z hloubi svého srdce tě prosíme o …More
modlitba bl. Marka před samotnou bitvou
„Velký Bože zástupů, popatř na nás padající zde k zemi před Tvým Majestátem, abychom získali odpuštění našich vin. Dobře víme, jak jsme si zasloužili, že nevěřící povstali proti nám, aby nás sužovali, protože nepravosti, jež jsme páchali každý den proti tvé dobrotě, oprávněně vyvolaly tvůj hněv. Ó velký Bože z hloubi svého srdce tě prosíme o odpuštění; hnusí se nám hřích, protože se tobě oškliví; jsme sužováni, protože jsme často hněvali tvou nejvyšší dobrotu. Pro lásku k tobě bychom spíše tisíckrát zemřeli, než abychom spáchali nejmenší čin, který by tě rozzlobil. Přijď nám na pomoc, ó Pane, se svou milostí, a nenech své služebníky porušit smlouvu, jíž jsme uzavřeli s tebou samým. Slituj se nad námi, slituj se nad svou Církví, kterou se zuřivost a síla nevěřících nyní připravuje sužovat. I když je to naší vlastní vinou, že zaútočili na klid těchto křesťanských zemí, a i když všechny potíže dopadající na nás nejsou ničím jiným, než důsledkem naší vlastní špatnosti, přesto nám buď přízniv, ó Bože vší dobroty, a nepohrdej dílem svých vlastních rukou. Rozpomeň se, jak nás zachránit z otroctví Satana; tys prolil svou Drahocennou Krev.
„Dovolíš, aby byla pošlapána nohama těchto psů? Dovolíš, aby drahocenná perla víry, jíž jsi vyhledal s takovým zápalem a zachránil s takovým utrpením, byla hozena těmto sviním, aby po ní šlapaly? Nezapomeň, ó Pane, že jestliže dovolíš těmto nevěřícím, aby nad námi zvítězili, budou se rouhat tvému svatému Jménu a vysmívat se tvé moci a tisíckrát volat: „Kde je jejich Bůh, Bůh, který byl bezmocný je zachránit z našich rukou?“ Nenech, ó Pane, aby se ti zazlívalo, že jsi podlehl zuřivosti vlků, právě když jsme tě vzývali v naší bídě a mukách. Velký Bože bitev, přijď nám na pomoc! Budeš-li stranit naší věci, armády nevěřících nám nemohou ublížit. Rozptyl tyto lidi, kteří chtěli válku! Pokud jde o nás, nežádáme nic víc než být v míru s tebou, se sebou i s našimi bližními...“
Modlitba pokračuje žádostí o to, aby vůdci křesťanských armád a vojáci byli posíleni Boží milostí, duchem a odvahou hrdinů Starého zákona, aby mohli vyhladit nepřátele Kristova jména a ukázat Boží moc. Ať Bůh shlédne na víru, naději a lásku křesťanských vojáků. V Jeho jménu jim Marek požehná na jejich cestě do bitvy. Ať Bůh zadrží rameno svého hněvu vztyčené nad nimi a dá Svým nepřátelům poznat, že neexistuje žádný jiný Bůh kromě Něj. Jako Mojžíš, Marek pozvedne své paže, aby požehnal křesťanským vojákům. Ať jim Bůh dá vítězství a zkázu Jeho i jejich nepřátel. Amen.
Jak politicky nekorektní! „Psi“ a „svině“ – Jak rasistické! Neúnosné! Skutečností však je, že Bůh dal křesťanům senzační vítězství, které vrhlo muslimy na 300 let zpět. Nyní jsou zpátky. A tentokrát zde prakticky nezbyla žádná kajícnost vzývat Všemohoucího Boha.
+Joseph+
z vyprávění přímého účastníka boje
Pěknou věc vypovídal urozený a statečný rytíř p. Jan Zigmund Hayek z Waldtstetu, J. cis. Msti říšskej rady sekretář, kterej při tomž obležení ve Vídni se nacházel. Kterak ten den, když Turek od Vídně odehnán byl, dobře ráno tři kyrysaři jináč na modro čistotně vymundírovaní, ježto ještě tenkráte nepřítel všudy okolo města byl a jančáři tuze až ve …More
z vyprávění přímého účastníka boje
Pěknou věc vypovídal urozený a statečný rytíř p. Jan Zigmund Hayek z Waldtstetu, J. cis. Msti říšskej rady sekretář, kterej při tomž obležení ve Vídni se nacházel. Kterak ten den, když Turek od Vídně odehnán byl, dobře ráno tři kyrysaři jináč na modro čistotně vymundírovaní, ježto ještě tenkráte nepřítel všudy okolo města byl a jančáři tuze až ve valích městských aprošírovali, k bráně, která se Šottská jmenuje, jsou přijeli, volajíce v německej řeči: „Ihr Herren Wienner, freyt Euch, der Succurs ist da, heynd werdet von dem Feindt erlediget werden!“ Na moravsko: „Páni Vídňané, radujte se, již jest zde sukkurs, dnešní den od nepřítele osvobozeni budete!“ A na takové volání pryč odjeli a ani že se neví, kam přišli. Jakým způsobem tíž rejtaři tu přijíti mohli, poněvadž se teprva bitka s nepřítelem začínala a všechno ještě Turky obklíčeno bylo, a ani kam a jak se navrátili, to se věděti nemůže. Podivné tehdáž o tom ve Vídni, když se skutečně stalo, že nepřítel odehnán byl, diskurse se vyskytovaly, takže mnozí to nějakému zázraku a velkej božskej milosti připisovati chtěli, což také ovšem velmi podobná věc jest.
ľubica
CZ titulky - celý film na pozretie tu: 11 září 1683 Bitva před Vídní)
✍️
alebo na stiahnutie: . Napr. aj na linku uloz.to/!o4QKjEDPK/the-day-of-the-…
ľubica
👍 👍 👍 👍 JE TO FILM 11. SEPTEMBER 1683
O NAšEJ MOJEJ TVOJEJ JEHO JEJ HISTORII NAS SLOVAKOV SLOVENIEK.... KTORI SA zial VOBEC NEHANBIA ZA TO ZE NEPOZNAJU historiu našho národa hoci sme vtedy ako Slovač ešte oficiálne nefungovali... A NIELEN ZE NEHANBIA... ALE TOTALNE POHRDAJU poznať historiu SVOJHO NARODA.....mali by sme poznat Blahoslaveného Marka z Aviána- S víťazným Krížom v ruke proti …More
👍 👍 👍 👍 JE TO FILM 11. SEPTEMBER 1683
O NAšEJ MOJEJ TVOJEJ JEHO JEJ HISTORII NAS SLOVAKOV SLOVENIEK.... KTORI SA zial VOBEC NEHANBIA ZA TO ZE NEPOZNAJU historiu našho národa hoci sme vtedy ako Slovač ešte oficiálne nefungovali... A NIELEN ZE NEHANBIA... ALE TOTALNE POHRDAJU poznať historiu SVOJHO NARODA.....mali by sme poznat Blahoslaveného Marka z Aviána- S víťazným Krížom v ruke proti tureckej presile!
2 more comments from ľubica
lienka70
12. září je den, který byl papežem Innocencem ustanoven jako "svátek Panny Marie" na počest vítězství polského krále Jana III. Sobieského v bitvě u Vídně roku 1683.
300 tisícová armáda muslimů pod vedením Kara Mustafy měla za cíl rozdrtit poslední obranný val bránící křesťnskou víru a její tradice. Polský král Jan III. Sobieski před bitvou navštívil Čenstochovou, kde se dlouhou dobu …More
12. září je den, který byl papežem Innocencem ustanoven jako "svátek Panny Marie" na počest vítězství polského krále Jana III. Sobieského v bitvě u Vídně roku 1683.

300 tisícová armáda muslimů pod vedením Kara Mustafy měla za cíl rozdrtit poslední obranný val bránící křesťnskou víru a její tradice. Polský král Jan III. Sobieski před bitvou navštívil Čenstochovou, kde se dlouhou dobu modlil před milostivým obrazem Panny Marie. Těsně před bitvou byla sloužena mše svatá a samotný Jan III. Sobieski při ní ministroval. Celá armáda přistoupila ke svátosti smíření a přijala Krista v Eucharistii. Tím odevzdali veškerý vývoj do rukou svého Stvořitele. Arcibiskup Juraj Selepčényi nechal vyrobit medailky Sedmibolestné Panny Marie a věnoval každému jednotlivci v armádě Jana III. Sobieského. I přes téměř pětinásobnou tureckou přesilu byla armáda vedena Kara Mustafou poražena. Pokud by nezasáhla Boží moc, bylo by téměř nemožné zvítězit. Teda uvažujme nad tým....

www.magnificat.sk/…/meniny-panny-ma…
lienka70
Tento film by si mali pozrieť hlavne slniečkári a ich prívrženci, aby pochopili, čo je cieľom migrantou a moslimov. ONI SEM NEPRIŠLI NA PRIATEĽSKÚ NÁVŠTEVU ALE ABY ISLAMIZOVALI EURÓPU A ZNIČILI KRESŤANSTVO. PRESTANTE (SLNIEČKÁRI) ICH TU VÍTAŤ A VOLAŤ, PRETO ŽE PRÁVE VY STE ZRADCOVIA, KTORÍ VYDÁVAJÚ EURÓPU NA POSPAS DRAVCOM. ALE MI KRESŤANIA BUDEME VŽDY POUKAZOVAŤ NA NEBEZPEČENSTVO ISLAMIZÁCIE...…More
Tento film by si mali pozrieť hlavne slniečkári a ich prívrženci, aby pochopili, čo je cieľom migrantou a moslimov. ONI SEM NEPRIŠLI NA PRIATEĽSKÚ NÁVŠTEVU ALE ABY ISLAMIZOVALI EURÓPU A ZNIČILI KRESŤANSTVO. PRESTANTE (SLNIEČKÁRI) ICH TU VÍTAŤ A VOLAŤ, PRETO ŽE PRÁVE VY STE ZRADCOVIA, KTORÍ VYDÁVAJÚ EURÓPU NA POSPAS DRAVCOM. ALE MI KRESŤANIA BUDEME VŽDY POUKAZOVAŤ NA NEBEZPEČENSTVO ISLAMIZÁCIE...A NÁS NEUMLČÍTE....
+Joseph+
gelur shares this
261
Filmy.
Všetko filmyMore
Filmy.

Všetko filmy
mjablko shares this
30
Duch-film.
Duchovní videa a filmyMore
Duch-film.

Duchovní videa a filmy