csk.cartoon
3952
Zlé Správy Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDspjfntptvMore
Zlé Správy
Obrázok: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsDspjfntptv
Sedevakantistický kanál
Týmto bezbožníkom na gloria.tv, ktorí tvoria tieto karikatúry, ide len o zabávanie sa. Nazývať arci-odpadlíka Františka kresťanom a pápežom je rúhanie.
obyčajná veriaca žena
Tak tu nechoď, keď sa ti nepáči! Choď k seberovným! My máme svoj rozum. Benedikt XVI. je posledný pravý pápež!
Laudetur Iesus Christus.
Hovorím Pánovi, .... Môj Pane, cítim dnes vo svojom srdci tvoju bolesť, tvoje slzy vidím keď zatváram oči Pane môj, viem, že sa máme veľa modliť za odčinenie hriechu a obrátenie hriešnikov tohto sveta, ale dovoľ mi Pane sa ťa opýtať, čo tak dnes ťaží tvoje …More
Tak tu nechoď, keď sa ti nepáči! Choď k seberovným! My máme svoj rozum. Benedikt XVI. je posledný pravý pápež!

Laudetur Iesus Christus.

Hovorím Pánovi, .... Môj Pane, cítim dnes vo svojom srdci tvoju bolesť, tvoje slzy vidím keď zatváram oči Pane môj, viem, že sa máme veľa modliť za odčinenie hriechu a obrátenie hriešnikov tohto sveta, ale dovoľ mi Pane sa ťa opýtať, čo tak dnes ťaží tvoje Prebolené Presväté Srdce.

A Pán mi povedal, .... "Syn môj otvor si moje slovo kde ti ukážem a ja ti poviem čo to znamená."

A tak otváram jeho Sväté Slovo tam, kde Pán chce a čítam...

" Dvoje mi zarmucuje srdce a pri treťom ma zachváti hnev:
bojovník, zostarnutý v biede,
múdri ľudia, vystavení pohŕdaniu,
človek, ktorý sa odvracia od spravodlivosti k hriechu. Toho Boh chystá pod meč."

( LIBER ECCLESIASTES )

Pýtam sa Pána, .... Pane čo to znamená a Pán mi odpovedá:

" Syn môj, bojovník zostarnutý v biede,... je môj vikár Benedikt XVI., ktorého uvrhli do biedy väzenia a trpí, no je to môj veľký bojovník.

múdri ľudia vystavení pohŕdaniu,... sú moje milované deti, ktoré vidia moju Pravdu, Pravdu Večného, Živého Boha, sú v mojej Pravej Cirkvi a trpia pohŕdaním tohto sveta pre moje meno a pre vernosť môjmu vikárovi Benediktovi XVI, tým patrí môj veniec slávy.

JA SOM, syn môj a beda tým, ktorí sa postavili proti môjmu vikárovi Benediktovi XVI a zradili ho, beda tým, ktorí sa posmievajú mojim deťom, ktorí ho uznávajú a zjednocujú sa s ním, beda falošným vlkom, kňazom, ktorí ho zradili a otočili sa mu chrbtom, pretože toto všetko tým činia MNE. ALE JA SOM SPRAVODLIVOSŤ A MOJA SPRAVODLIVOSŤ BUDE PRE NICH STRAŠNÁ, PRETOŽE NEVIDÍM V ICH SRDCIACH NÁPRAVU!!!"

A ja som jeho svedkom, biedny z prachu zeme utvorený pisár svojho Trojjediného Boha Lásky, tu na Zemi medzi vami.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum.Amen.
Sedevakantistický kanál
Aká arogancia. Samozrejme, že Benedikt XVI. bol antipápež, ktorý mimo mnoho iného usporiadaval falošné medzináboženské podujatia, ako vidno na obrázku. Čiže predávaš nám falošné posolstvo od Diabla, neomylne. Ale aj kebyže je pre teba Benedikt XVI. pápež, tak nechápem tú tvoju arogantnú reakciu, že tu nemám chodiť a že mám ísť k seberovným. Toto je verejný priestor, po prvé, a po druhé, …More
Aká arogancia. Samozrejme, že Benedikt XVI. bol antipápež, ktorý mimo mnoho iného usporiadaval falošné medzináboženské podujatia, ako vidno na obrázku. Čiže predávaš nám falošné posolstvo od Diabla, neomylne. Ale aj kebyže je pre teba Benedikt XVI. pápež, tak nechápem tú tvoju arogantnú reakciu, že tu nemám chodiť a že mám ísť k seberovným. Toto je verejný priestor, po prvé, a po druhé, kebyže máš nejakú úctu k pápežstvu, tak by ti moje slová dávali zmysel a súhlasila by si so mnou. Ale keďže si zvrátený človek, ktorému je česť pápežského úradu ukradnutá, tak sa ti nemožno diviť, že sa chováš tak jak si predviedla. Na obrázku máš rozkoľníkov, anglikánca, žida, budhistu, animistu, imáma a všeliakých ďalších predstaviteľov falošných náboženstiev.