Clicks1.1K
ľubica
5

45 statočných! - konečne!!! DEO GRATIAS!!!

Tvrdá kritika Amoris laetitia

12.7.2016


Skupina 45 teologů, filozofů a pastýřů duší různých národností odevzdala v minulých dnech kardinálu Sodanovi ostrou kritiku exhortace Amoris laetitia. V nejbližších dnech bude tento dokument rozeslán v různých jazycích 218 kardinálům a také patriarchům východních církví se žádostí, aby intervenovali u papeže Františka. Bludné pasáže exhortace je nutno opravit. Zprávu rozšířil Edward Pentin.

Exhortace obsahuje podle signatářů sérii tvrzení, která je možno chápat a vykládat ve smyslu, jenž je v rozporu s vírou a morálkou katolické církve. K výzvě je připojen seznam cenzur, které je možno aplikovat na papežův dokument a které specifikují charakter a stupeň mylných výroků, které je možno připisovat AL.

Mezi 45 signatáři jsou katoličtí preláti, vědci, profesoři, autoři a kněží z různých papežských univerzit, seminářů, teologických institutů, řeholních řádů a diecézí z celého světa. Žádají kolegium kardinálů, kteří jsou oficiálními poradci papeže, aby se obrátili na Svatého otce se žádostí, aby odstraniltvrzení, označená v seznamu jako mylná a definitivně a s konečnou platností a autoritou potvrdil, že AL nevyžaduje, aby některým z nich přikládala víra nebo byla pokládána za pokud možno správná.

Neobviňujeme papeže z hereze
, řekl mluvčí autorů, ale trváme na tom, že četné soudy v AL mohou být interpretovány jako heretické na základě prosté četby tohoto textu. Další tvrzení spadají pod jiné přesné teologické cenzury, jako „pohoršující“, „mylné vzhledem k víře“ a „dvojznačné“.(cenzury viz)

Autoři se odvolávají na kánon 201 KCP § 3, podle kterého křesťané mají někdy dokonce povinnost podle svých znalostí a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve.

Dokument má 13 stran a cituje 19 pasáží z exhortace , které jsou v rozporu s katolickou naukou. K tato nauka zahrnuje oblasti: reálnou možnost s pomocí Boží milosti zachovávat všechna přikázání; skutečnost, že některé druhy skutků jsou hříšné za všech okolností; manželskou autoritu; nadřazenost zasvěceného panenství nad manželským životem; legitimitu nejvyššího trestu za vymezených okolností. Dokument také dokládá, že exhortace podkopává nauku církve, podle které rozvedení a sezdaní katolíci, kteří se nesnaží žít ve zdrženlivosti, nemohou přistupovat k svátostem, dokud setrvávají v tomto stavu.

Je naší nadějí, že požadavek definitivního odsouzení těchto bludů může pomoci odstranit zmatek, který AL již vyvolala mezi pastýři a věřícími laiky. Takový zmatek může být definitivně a účinně odstraněn jedině výslovnou a autentickou katolickou naukou ze strany Petrova nástupce.

Emanuele Barbieri, Corrispondenza Romana
ľubica
3 more comments from ľubica
ľubica
napomínať tých čo šíria hriech...

Nepohŕdaj proroctvami Európa 👍
ľubica
Šestnáct významných ochránců života apeluje na papeže

Změňte Amoris laetitia!

Vážení, pozdě jste se probudili. Jed už je rozlitý a nikdo ho neposbírá, jen velká Boží dezinfekce. Měli jste se probudit, hned když jste slyšeli místo Laudetur Jesus Christus pohanské Buona sera!


🥴
ľubica
Tu je link na video-petíciu: beiboot-petri.blogspot.de/…/video-petition-… ✍️ 'Plea to the Pope' (engl.) v plnej dĺžke! !:www.youtube.com/watch -
Obsah: Po písomnej petícii 45 teológov, filozofov a kňazov, ktorí sa za pápeža modlia, aby odstránil z Amoris laeticia nejasnosti, omyly a dvojznačnosti sa rozhodlo 16 prolife zastupcov obrátiť na pontifexavideoposolstvom s prosbou vzniknute nejas…More
Tu je link na video-petíciu: beiboot-petri.blogspot.de/…/video-petition-… ✍️ 'Plea to the Pope' (engl.) v plnej dĺžke! !:www.youtube.com/watch -
Obsah: Po písomnej petícii 45 teológov, filozofov a kňazov, ktorí sa za pápeža modlia, aby odstránil z Amoris laeticia nejasnosti, omyly a dvojznačnosti sa rozhodlo 16 prolife zastupcov obrátiť na pontifexavideoposolstvom s prosbou vzniknute nejasnosti a chaos v AL odstrániť...ako prvý rozpráva biskup Athanasius Schneider... 👍