Stylita
329
Svatý prorok Zachariáš a spravedlivá Alžběta, rodiče svatého Jana Křtitele památka 5. / 18. září Modlitba Svatí služebníci Boží, proroku Zachariáši a spravedlivá Alžběto! Skutky dobré konali jste …More
Svatý prorok Zachariáš a spravedlivá Alžběta,
rodiče svatého Jana Křtitele
památka 5. / 18. září

Modlitba
Svatí služebníci Boží, proroku Zachariáši a spravedlivá Alžběto! Skutky dobré konali jste na zemi, korunu pravdy v nebesích jste přijali, kterou dává Hospodin všem, kdož ho milují. Takto se dívajíce na váš svatý obraz, radujeme se z proslaveného skonání vašeho života, a ctíme vaši svatou památku. Vy, kteří stojíte před prestolem Božím, přijměte modlitby naše. Přineste prosby ke Všemilostivému Bohu, aby nám odpustil každé naše prohřešení. Daroval nám pomoc proti ďábelským úkladům, abychom byli zbaveni zármutků, nemocí, neštěstí a pokušení i všeho zla, zbožně a správně žili ve věku tomto. A dejte, abychom vašim zastáním, i když jsme toho nedůstojní, viděli blahé, v zemi živých, slavíce Jediného ve svatých Svých oslavovaného Boha, Otce i Syna i Svatého Ducha, na věky věků. Amen.