04:49
Evanjelizacia
2.1K
† Pochopme povzbudenie Pána Ježiša. www.evanjelizacia.eu | Mt 11, 25 - 27 Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým …More
† Pochopme povzbudenie Pána Ježiša.

www.evanjelizacia.eu | Mt 11, 25 - 27 Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť."