Clicks12
lv.news

Covid-19 Vatikāns: var atteikties no vakcinācijas

Vatikāna Pilsētvalsts Pontifikālās komisijas prezidenta kardināla Džuzepes Bertello (zemāk) dekrēts, ko īpaši apstiprinājis Francisks, Vatikāna darbiniekiem draud ar "smagiem sodiem", ja viņi atsakās no Covid-19 vakcinācijas, FaroDiRoma.it (18. februāris). raksta.

Vatikāns padara abortu izraisīto vakcīnu bez maksas pieejamu visiem darba ņēmējiem un viņu ģimenēm.

Dekrēts atsaucas uz 2011. gada Vatikāna likumu, kas darbiniekiem, kuri nepakļaujas veselības pārbaudēm, apdraud "dažādas pakāpes sekas, kas var sasniegt pat darba attiecību pārtraukšanu".

Tajā minēti citi Covid-19 noteikumi, piemēram, distancēšanās, maskas, karantīna un pulcēšanās aizliegums, kā arī paredzēti finansiāli sodi neatbilstības gadījumā.

Šī stingrība ir pretrunā ar Franciska attieksmi pret tiem, kuri neciena ticības likumu: viņi tiek slavēti un paaugstināti.

Attēls: © VCU Capital News Service, CC BY-NC, #newsNlycfwxmbw

3
4
1
2