CÓRKA MARYI
"Post musi trwać, aby ratować dusze, i może zostać podjęty według możliwości każdego z was. Dzieci, nadal się módlcie o nawrócenie, tak potrzebne w tym czasie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie."