jamacor
27

Devintinės

„Maldingas tikinčiųjų dalyvavimas Švenčiausiojo Sakramento procesijoje per Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę yra Viešpaties malonė, kiekvienais metais džiaugsmu pripildanti jos dalyvių širdis“ (Ecclesia de Eucharistia, nr. 10). Žemiau keli resursai, kurie padės pasiruošti Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmei.

LITURGINIAI METAI2020-06-09


Kristaus Kūno procesija Madride (2015). Nuotrauka: Álvaro García Fuentes.

Himnas Švenčiausiajam Sakramentui (Pange, lingua, Gloriosi)

Himnas Adoro Te devote („Tau lenkiuos, o Dieve“)

Popiežiaus Pranciškaus bendrosios audiencijos katechezės:

Eucharistijos dovana

Kaip išgyvename Eucharistiją?

Šv. Josemaria kalba apie Šv. Mišias (nustatymuose pasirinkite lietuviškus subtitrus):

youtube.com/watch?v=QVWpgr4zh4Y

Benedikto XVI posinodinis apaštališkasis paraginimas Sacramentum Caritatis

Jono Pauliaus II enciklika Ecclesia de Eucharistia

Opus Dei prelato, vysk. Javiero Echevarríos pastoracinis laiškas apie Eucharistiją, Adoracija - paslėptas lobis (2004 m. spalio 6 d.):


Dvasinės komunijos giesmė „Aš norėčiau, mano Viešpatie“


Audio

Popiežius Pranciškus

Eucharistija

opusdei.org/…rticle/corpus-christi-iskilme/

facebook

twitter

print

email

epub