Clicks1.2K
csk.news
52

Ich synoda: potlesk pre "ženatých kňazov" a "ministerky"

Kardinál Claudio Hummes (85), ktorý sa skrýva za „väčšinu Katolíckych komunít“ v Amazonii [kde takmer nie sú žiadny Katolíci], kde údajne „žiadajú“ o vysvätenie vydatých mužov, požiadal kardinál Claudio Hummes o zrušenie celibátu už počas otvorenia Synody 7. októbra.

Hummes ďalej tvrdil, že veľké množstvo žien „viedlo“ katolícke komunity, a preto by sa im za ich službu malo udeľovať „vhodné miesto“, hoci Kristus takúto „službu“ nikdy nechcel.

Za obidve požiadavky dostal Hummes od delegátov Synody obrovský potlesk. Synoda je stretnutím Františkovej extrémistickej strany, nie reprezentatívnym zhromaždením Kristovej cirkvi.

Obrázok: Claudio Hummes, #newsTnzhyfwezu

Joske alias Barbarin se snaží říci co prosím?
ľubica
ľubica likes this.
sranda musí byť (na obr.) aj ked realita je vážna
Joske
Vatikánské velení se již dávno oddělilo od těla Kristova.
Není čas na to, abychom se spokojili pouze s tím, že komentujeme hereze, které pod Františkovým vedením naplňují Vatikán. Je čas na činy. Pavlův list do Korintu je určený i nám, pro tyto těžké časy.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo …More
Vatikánské velení se již dávno oddělilo od těla Kristova.
Není čas na to, abychom se spokojili pouze s tím, že komentujeme hereze, které pod Františkovým vedením naplňují Vatikán. Je čas na činy. Pavlův list do Korintu je určený i nám, pro tyto těžké časy.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'."
ľubica and 3 more users like this.
ľubica likes this.
Mates5485 likes this.
apredsasatoci likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Dávam lajk kvôli tomu,že je to pravda,prečítal som si to a dopĺňam je to nehoráznosť a pohánsky kult zavádzajúci do života. Aspoň vidíme ako mnohí odpadávajú od pravej viery a komu slúžia nie Bohu svätému,ale mamone a diablu.
pravdaboli and 2 more users like this.
pravdaboli likes this.
ľubica likes this.
apredsasatoci likes this.
Mates5485 likes this.