Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks139

Zawierzenie Najświętszemu Sercu mojego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa

,
Źródło Nieskończonego Miłosierdzia, przyjmij dzisiaj całkowite oddanie mojego życia. Odbierz moje życie, które ci ofiaruję.
Twoje Najświętsze Serce bądź źródłem łaski, nie tylko dla mnie, ale dla całej ludzkości, która w tej chwili razem ze mną jest pod Twoją opieką.
Daję Ci moje serce, abyś tylko Ty kochał, daję Ci swoje spojrzenie, abym widział Twoją miłość w każdym miejscu.
Daję Ci mój słuch, abym usłyszał twoje wezwanie, daję Ci swoje przemyślenia na temat tej modlitwy; pod Twoją opieką zawsze rozbrzmiewa hymn czci, daję Ci moje ręce i nogi, aby poszły za tobą, błogosławiony bądźcie naszymi braćmi i siostrami.
Najświętsze Serce mojego ukochanego Pana Jezusa Chrystusa
dziś przyjmuję Cię jako schronienie we wszystkich chwilach strachu i cierpienia.
Przyjmuję Cię jako opiekuna i strażnika mojego życia, zwłaszcza w chwilach pokusy.
Najświętsze Serce mojego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa, Od dziś całkowicie zwracam się do Ciebie.
Proszę Cię o ochronę mnie w tym życiu, aby nikt i nic nie oddzieliło mnie od Ciebie.
Nieskończona Wiosna Miłosierdzia, przyjmij moje życie, w zamian obiecuję Cię kochać i nigdy Ciebie się nie wyprzeć.
Proszę Cię abyś przyją tę modlitwę konsekracyjną i trzymaj mnie w Swoich Rękach od tej chwili. Amen