Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks11
lv.news

Kardināls Burkē: Francisks izraisa kļūdas un neskaidrības

Franciska piekrišana geju savienībām rada neizpratni, neskaidrības un kļūdas un ir pretrunā ar Svēto Rakstu un tradīciju mācīšanu, 22. oktobra paziņojumā raksta kardināls Raimonds Burkē.

Viņš Franciska ķecerību kvalificē kā “vienkāršu privātu viedokli”, kas neatbilst baznīcas pastāvīgajai mācībai, un uzsver, ka Bībele homoseksuālas darbības kvalificē kā “smagu samaitātību”, kas pretrunā ar dabas likumiem un haotiska savā būtībā.

Burkē noraida Franciska apgalvotās homoseksuālās “tiesības” uz “ģimeni”, jo starp homoseksuāļiem nevar būt laulības savienība.

"Tiesības veidot ģimeni nav privātas tiesības, kuras var attaisnot, bet tām jāatbilst Radītāja plānam, kurš ir gribējis cilvēku seksuālās atšķirībās," skaidro Burkē.

Satricinājums, apjukums un kļūda, ko Francisks izraisīja ticīgo vidū, ir tas, ko Burkē uzskata par "tikpat skumju un skarbu" kā skandāls, ko viņš izraisīja, radot "pilnīgi nepatiesu" iespaidu, ka baznīcai ir mainījies kurss.

#newsDugnagyhmg