3
4
1
2
Clicks1.5K
abracham
1
Świadectwo dziennik duchowy Alicja Lenczewska. Na rekolekcjach w Gostyniu w 1985 roku rozpoczął się niesamowity czas w życiu Alicji Lenczewskiej. Otrzymała ona wtedy od Jezusa podczas Eucharystii …More
Świadectwo dziennik duchowy Alicja Lenczewska.

Na rekolekcjach w Gostyniu w 1985 roku rozpoczął się niesamowity czas w życiu Alicji Lenczewskiej. Otrzymała ona wtedy od Jezusa podczas Eucharystii nadzwyczajny dar mistycznych spotkań z Nim. Na wyraźne polecenie Jezusa zaczęła spisywać Jego rady, pouczenia i duchowe prowadzenie, w dwóch dziennikach: Świadectwie i Słowie pouczenia. Trwało to od 1985 roku aż do jej śmierci w 2010 roku. Dopiero wtedy te dzienniki jej duszy dotarły do rąk ks. arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, który powołał komisję teologiczną w celu zbadania, czy treść w nich zawarta jest zgodna z nauczaniem Kościoła. Opinia teologów była jednoznacznie pozytywna
przeciwherezjom
Nie chcę się kłócić z komisją teologiczną, nie zamierzam też dyskredytować wizjonerki - to zbyt duża odpowiedzialność, ale swoim odczuciem podzielić się chyba mogę? Otóż jakiś czas temu zerknąłem na fragmenty jej pism wydrukowane w "Miłujcie się". I znalazłem tam wyraźne błędy - nie pamiętam co to było, pozostał niesmak. Podsumowując: Warto być tu ostrożnym.