Clicks296
csk.news

Chcel Pius XII vytvoriť "Európsky blok"?

Pius XII chcel vytvoriť Katolícky Európsky blok siahajúci od Portugalska po Poľsko a Bulharsko [ktoré nie je katolíckou krajinou], píše RadTradThomist.Chojnowski.me (12. augusta).

Táto webová stránka odkazuje na odtajnené dokumenty CIA týkajúce sa výsluchu SS-Sturmbannführera Alberta Hartla z roku 1946 spravodajskou službou americkej armády.

Hartl bol odpadlý mníchovský kňaz, ktorý sa stal nacionálnym socialistom v roku 1933, a preto bol verejne vylúčený.

Režim ho poveril špionážou Cirkvi a vytvorením siete policajných informátorov.

Podľa Hartla mal byť blok Pia XII. alternatívou liberálneho Amerikanizmu a Sovietskeho komunizmu.

Hartl tiež tvrdil, že Vatikán plánoval premeniť Rusko na rozsiahlu misijnú oblasť a mal rozsiahle kontakty so Sovietmi, aby rokovali o zriadení Katolíckej misie v Južnom Rusku. Sovieti však boli zúrivo proti-Kresťanskí.

Hartlove tvrdenia sú pochybné, pretože sa zdá, že sú v rozpore s realitou a on je ich jediným zdrojom.

#newsLwcbmdtabj