Nemo potest duobus dominis servire !
Wkrótce na rynku księgarskim ukaże się moja kolejna książka:

Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, s. 48, ISBN 978-83-86535-63-7, cena 10.00 zł.

W oparciu o klarownie czyste katolickie źródła opracowanie łączy zakorzenienie w Tradycji z kultem Chrystusa Króla i uniżeniem przed Jego …More
Wkrótce na rynku księgarskim ukaże się moja kolejna książka:

Ks. Jacek Bałemba SDB, Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości, Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2014, s. 48, ISBN 978-83-86535-63-7, cena 10.00 zł.

W oparciu o klarownie czyste katolickie źródła opracowanie łączy zakorzenienie w Tradycji z kultem Chrystusa Króla i uniżeniem przed Jego majestatem wyrażającym się m.in. w postawie klęczącej.

Reprodukcja dzieła Luca Signorelli Komunia Apostołów czytelna i nie wymagająca komentarza.

W czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, katolicy polscy otrzymują do ręki kolejną pomoc wzmacniającą w niezrównanym trudzie wierności i duchowej walce w obronie czystości wiary i katolickiego kultu.

Książka jest pierwszą pozycją w planowanym cyklu „W blasku Tradycji”.

Zamówienia można już składać tutaj:
Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu
02-764 Warszawa, ul. Egejska 5/24
tel. 22 651 88 17 lub 601 519 847

e-mail: savoir@savoir-vivre.com.pl
(dr Stanisław Krajski)

Spis treści:
Ks. Leopold Powierża CSMA, Słowo wstępne
Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości
1. Elementarne umocowania merytoryczne i metodologiczne
2. Tożsamość Chrystusa Króla w Słowie Bożym i doktrynie Kościoła
3. Tożsamość Chrystusa Króla w liturgii Kościoła
4. Uniżenie przed Chrystusem Królem
5. Postawa klęcząca elementarnym wyrazem uniżenia przed Chrystusem Królem
6. Apel do katolickich środowisk
7. Konkluzja
Te Deum laudamus
Bibliografia

WIĘCEJ sacerdoshyacinthus.wordpress.com/ks-jacek-balemb…
Nemo potest duobus dominis servire !
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię.

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Miejcie się na baczności przed ludźmi!

Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.

Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej …
More
Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię.

Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!

Miejcie się na baczności przed ludźmi!

Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować.

Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom.

Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
BAH
"Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię!".
Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: "Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli". [Dz 4, 17-20]

✍️
Posłuszeństwo Bogu…More
"Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię!".
Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać, i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: "Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli". [Dz 4, 17-20]

✍️
Posłuszeństwo Bogu w życiu chrześcijańskim
(kapucyni.pl)
"...
"będąc posłusznym" można także okazać się nieposłusznym. Dzieje się tak wówczas, kiedy uciekamy w posłuszeństwo człowiekowi, by uciec przed posłuszeństwem Bogu. Człowiek odczuwa wolę Boga wobec samego siebie, wezwanie, które wymaga jakichś zmian i zerwania z przeszłością, ze swoją pracą, działalnością ... Nie jest gotów; obawia się powiedzieć "tak", ponieważ nie wie, dokąd go to może poprowadzić. Dlatego zdaje się na decyzje swoich przełożonych, którzy, nieświadomi owej woli Bożej, posyłają go do zwykłych obowiązków i miejsc. On oczywiście powinien był zwrócić się do przełożonych, okazać im posłuszeństwo, lecz przedstawiwszy im wcześniej wolę Boga, jaką odkrył w stosunku do siebie. Ilu świętych nie byłoby świętymi, gdyby nie postępowali w taki właśnie sposób! O ileż uboższy byłby Kościół, gdyby wszyscy w przeszłości ograniczyli się jedynie do posłuszeństwa temu, czego domagali się przełożeni!

...
Nieświadomie i bezwiednie, nieraz w dobrej wierze, kiedy indziej nie - jak w przypadku Kajfasza, Piłata czy tłumów - ludzie stają się narzędziami Boga, aby mogła spełnić się Jego, a nie ich wola. W rzeczy samej, także i ta reguła nie jest absolutna; Bóg w swej woli i wolności może wymagać od człowieka - jak to się zdarzyło w przypadku Piotra, który miał do czynienia z nakazem sanhedrynu - większego posłuszeństwa Jemu niż ludziom (Dz 4, 19-20).
..."

~~~~~~
✍️
Nie ma przypadków, są tylko znaki” – mawiał świętej pamięci ksiądz Bronisław Bozowski z kościoła Panien Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu.
Brat od pokuty
Pokój
Drogą tych co chcą być synami św Franciszka jest bezwzględne posłuszeństwo
nawet wtedy a szczególnie wtedy kiedy wydaje się inaczej . 🤗

Pokój Wam
BAH
Franciszkanie Niepokalanej. Wierni bronią Zgromadzenia

...Przypomnijmy. O. Volpi, wyznaczony na zarządcę komisarycznego zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej tradycyjnej obediencji, rozpoczął krucjatę przeciwko zakonowi.
Najpierw odsunął dotychczasowe władze zakonu, założyciela o. Manellego zamknął w domowym areszcie, a 8 grudnia br. w ich własne święto (uroczystość Niepokalanego Poczęcia …More
Franciszkanie Niepokalanej. Wierni bronią Zgromadzenia

...Przypomnijmy. O. Volpi, wyznaczony na zarządcę komisarycznego zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej tradycyjnej obediencji, rozpoczął krucjatę przeciwko zakonowi.
Najpierw odsunął dotychczasowe władze zakonu, założyciela o. Manellego zamknął w domowym areszcie, a 8 grudnia br. w ich własne święto (uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – red.) zamknął seminarium Zakonu Franciszkanów Niepokalanej, suspendował wszystkich kapłanów i diakonów, zakazał wszelkich publikacji i dystrybucji wszelkich wydawnictw Zakonu w kościołach i kaplicach należących do nich.
Zabronił także działalności franciszkańskim tercjarzom, instytutom świeckim oraz rozszerzył zarząd komisaryczny na żeńskie gałęzie zakonu, w tym siostry klaryski. Zażądał od wszystkich przysięgi wierności Soborowi Watykańskiemu II i Novus Ordo Missae
....

Nie ma wątpliwości, że te posunięcia działają na szkodę klasztoru i prowadzą do jego marginalizacji z powodu przywiązania do tradycji i Mszy trydenckiej. Przyznają to sami watykaniści, zdziwieni zapałem z jakim o. Volpi dezorganizuje i niszczy zgromadzenie....