Brat od pokuty
Pokój
Boanerges życzę Ci pokoju i darów Bożych od narodzonego Pana

- zaskoczyłeś mnie

Pokój Tobie
Boanerges"'
😀 😀 😀