Clicks95
vi.news

Francis bổ nhiệm phụ nữ lên vị trí cao nhất từ trước đến nay

Francis đã bổ nhiệm vào ngày 15 tháng 1, Francesca Di Giovanni, 66 tuổi, làm thư ký thứ hai của Bộ phận Quan hệ với các Quốc gia trong Bộ Ngoại giao nơi bà đã làm việc được 27 năm.

Vị trí của bà mới được tạo ra. Di Giovanni là nữ quan chức đầu tiên tại Bộ Ngoại giao. Nhiệm vụ của bà là xây dựng quan hệ với các tổ chức quốc tế.

Sinh ra ở Palermo, Di Giovanni có bằng luật. Bà là một trinh nữ tận hiến, thuộc phong trào Focolare hiện đại.

Hình ảnh: Francesca Di Giovanni © Vatican Media, #newsFvezfyxqlu