Clicks272
vi.news

Cuốn sách của Ratzinger/Sarah: Francis thua trận, phải trong cậy vào chiến thuật bôi nhọ

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách Ratzinger/Sarah đã được in và nhà xuất bản Fayard của Pháp sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

Biên tập viên Fayard Nicholas Diat đã viết bài này trên Twitter.com (ngày 14 tháng 1). Do đó, những mưu đồ của Francis xung quanh cuốn sách đã thất bại.

Đúng như dự đoán, hiện tại truyền thông của Francis đã dùng hạ sách bôi nhọ Hồng Y Sarah.

IlSismografo.blogspot.com (ngày 15 tháng 1) đã buộc tội vị hồng y hoàn hảo là một "kẻ mạo danh", rõ ràng là không đưa ra bất kỳ sự thật nào.

#newsByjeccnzue