Clicks32
lv.news

Bīskaps Šneiders: Franciska Dievs "grib" Pačamama kultu

Franciska Abū Dabī deklarācija ļauj secināt, ka “Dievs gribēs” Pačamama pagānismu , bīskaps Atanācijs Šneiders stāstīja Raimondam Arroijo (7. novembris, video zemāk).

Tomēr viņš uzsvēra, ka Abū Dabī dokuments ir pretrunā ar dievišķo atklāsmi: “Vienīgā patiesā reliģija, ko vēlas Dievs, ir katoļu baznīca”.

Jautāts par tādiem vārdiem kā “sinodālā pieeja”, Šneiders paskaidroja, ka tie kalpo tam, lai veicinātu darba kārtību, kas rodas no turpmākas baznīcas protestantizācijas un jaunu mācību un jaunu prakšu ieviešanas.

Šneiders, acīmredzami ir skumjš un noraizējies par pašreizējiem “tumšajiem laikiem”, viņš lūdza lūgt par “to augsto garīdznieku grēkiem, kuri šodien nodod Kristu”.

#newsDmoiozwkwp