Total Control: Moskva zahajuje povinné očkování 60% zaměstnanců ve veřejném sektoru a tento rok všade po svete a hlavne v EU.

Total Control: Jen několik hodin po oznámení Moskvy, že zahajuje povinné očkování 60% zaměstnanců ve veřejném sektoru, se k podobné myšlence připojil i slovenský ministr zdravotnictví! Dobrovolné očkování na sílu prý nezabralo, a tak je lidi potřeba očkovat násilně, proti jejich vůli, jenom ta lidská práva tomu zatím brání! V Moskvě odmítnutí jehly znamená neplacené volno po dobu 30 dnů a poté vyhazov z práce! Evropská agentura pro leteckou bezpečnost vydala nové doporučení, aby letadly mohli volně cestovat jen očkovaní a vyléčení cestující! Všichni ostatní se budou muset trvale testovat a podstupovat karantény!

Velké překvapení přišlo ve čtvrtek z Moskvy. Moskevská radnice oznámila, že vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci nařizuje povinné očkování všech zaměstnanců v celé metropoli, kteří přicházejí do styku s veřejností a s větším počtem osob [1]. V Moskvě se to týká podle odhadů ruských médií asi 60% všech zaměstnanců v celé Moskvě. Nařízení se týká osob pracujících v úřadech a v terciálním sektoru, tedy ve službách, kde zaměstnanci přichází do styku s veřejností. Primátor Sergej Sobjanin to vysvětlil tím, že když někdo sedí doma nebo na chatě, je to jeho osobní volba, jestli se nechá naočkovat nebo ne, ale když chce dál pracovat ve službách nebo na úřadě, musí se podřídit a nechat se naočkovat.

Vakcinační centrum v Moskvě

Podle ruských médií se lidé odmítající očkování dočkají neplaceného volna, které ale podle ruských zákonů může zaměstnavatel poskytnout maximálně po dobu 30 dnů. Po uplynutí této lhůty se musí zaměstnanec vrátit do práce, anebo s ním musí být ukončen pracovní poměr. Jelikož se neočkovaná osoba nebude moci ani po 30 dnech vrátit do práce, je jasné, co ji bude čekat. A je hotovo, vymalováno. Jenže pozor, došlo k něčemu opravdu podivnému. Čtvrteční oznámení Moskvy o povinném očkování cca. 60% zaměstnanců ve službách a úřadech našlo okamžitě dnes v pátek odezvu na Slovensku.

V Moskvě spustili povinné očkování bez pardonu a Slovensko se hned druhý den chce přidat

Tam totiž slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský dnes prohlásil [2], že na Slovensku již dobrovolnost očkování není garantována, protože se ukazuje, že Slováci se dobrovolně očkovat nechtějí, a de facto ani dobrovolně na sílu, protože to obchází dobrovolným testováním na sílu. Slováci totiž raději než vakcínu volí testování, a to i v situaci, kdy by měli možnost se nechat očkovat, ale nechtějí. A tak slovenská vláda podle všeho chystá přitvrzení a model vidí podle všeho ve včerejším rozhodnutí v Moskvě.

Pro slovenský Denník N uvedl, že celá věc zavedení povinného očkování se musí projednat s ohledem na slovenské zákony a především z pohledu legislativy a lidských práv, ale už se na tom prostě pracuje. Už to není v teoretické rovině jestli, ale je to o tom, kdy k tomu dojde. A v redakci si tipujeme, že to bude určitě tento rok na podzim, kdy se chystá nová vlna mutací a opětovné lockdowny. A tam už půjde do tuhého.

Vladimír Lengvarský, ministr zdravotnictví SR

Povinné očkování na Slovensku by se zřejmě opíralo o moskevský model očkování, tedy by šlo o povinné očkování osob, které přichází do kontaktu s širokou veřejností, a to jsou státní zaměstnanci v úřadech a zaměstnanci a živnostníci v terciálním sektoru služeb, plus všichni učitelé a zdravotníci. Na Slovensku pracuje v sektoru služeb cca. 35% populace podle sčítání lidu z roku 2011, což představuje zhruba 1 750 000 lidí, kteří by se museli na Slovensku povinně očkovat.

A představte si tu shodu náhod, že v celé EU jako celku pracuje v sektoru služeb neuvěřitelných 70% zaměstnanců [3].
Už vám to dochází? Nenapadá vás nic? No přece si vzpomeňte, jak minulý rok epidemiologové pořád básnili, jak by to bylo skvělé, kdyby se podařilo v EU naočkovat alespoň 70% populace, že by se tím získala velká kolektivní imunita. No, a už je to tady a začíná to do sebe zapadat.

Lidská práva jsou najednou překážkou v nasunování Total Control, kdo by to řekl?

Dobrovolně to nepůjde, to už je jasné. Takže se spustí model. Jako první ho spustí v Moskvě, v té hnusné a zlé Moskvě, kde vládne ten zlý Putin. A tím se vytvoří model, záminka. Hned druhý den slovenský ministr zdravotnictví kontruje, že dobrovolnost vakcinací na Slovensku už nemůže být garantována. Takže, k čemu to povede? No přece k tomu blaženému cíli naočkování 70% zaměstnanců v EU s odůvodněním, že pracují ve službách a přicházejí do styku s veřejností.

Dokonalá záminka je vytvořena a Chasidská Rus jde v čele. I když popravdě, ten model byl poprvé vyzkoušen v Izraeli před několika měsíci, takže Moskva ten proces pouze kopíruje od Izraele. Ale výsledek bude tentýž. Nyní se hledají legislativní cesty, jak odstranit z cesty ta zatracená lidská práva, která byla 30 let pořád omílána lidem před nosem, a teď je lidé začali vytahovat v době, kdy se to globalistům nejméně hodí.

Vakcinační centrum v Moskvě

Takže na Slovensku se teď bude řešit, jak to legislativně ošetřit a lidi povinně naočkovat, aniž by to spustilo žaloby, a rovněž nepokoje. Povinná vakcinace experimentální látkou je totiž opravdu riskantní a o hubu, tedy pro politiky. Pokud za rok nebo za dva se začnou masově projevovat nečekané vedlejší účinky, např. propuknutí rakovin, cukrovek, neplodností, a začnou se hledat společné znaky, lékaři snadno zjistí, že všichni pacienti z různých věkových skupin mají jeden společný jmenovatel, očkování podstoupené v roce 2021. Přesně tohoto se politici bojí. Čelili by totiž obvinění z genocidy vlastního obyvatelstva, anebo z činů proti lidskosti, protože povinné vakcinace experimentálními vakcínami lze podle mezinárodních norem označit za pokusy na lidech. Ano, pokusy na lidech!

Evropská agentura pro letectví vydala nové doporučení, pouštějte do letadel jen očkované a vyléčené, od ostatních požadujte špejle a PCR výtěry


A globalisté se nezastaví jen u povinného očkování. Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) vydaly [4] ve čtvrtek novou verzi Protokolu o zdravotní bezpečnosti v letectví, který poskytuje jasné provozní pokyny a doporučení založená na rizicích pro zdravotně bezpečnou leteckou dopravu a doplňuje tak iniciativy Evropské unie, jako jsou certifikáty EU Digital COVID.

Evropská agentura pro leteckou bezpečnost

Nová verze dokumentu zohledňuje nové tzv. důkazy a informace, jako je šíření rizikových variant (VOC) a zavádění očkovacích programů COVID-19. Nová verze rovněž zdůrazňuje potřebu zachovat nefarmakologická opatření – například nošení lékařských obličejových masek, hygienická opatření a fyzický odstup. Má poskytnout podporu vnitrostátním orgánům v členských státech a zúčastněným stranám v oblasti letectví a vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, epidemiologické situace a vývoje politiky. EASA uvádí následující:

Dosáhli jsme významného milníku v boji proti pandemii: skutečné změny přístupu, která může cestujícím umožnit opět létat bez přehnaných obav, že se pravidla mohou v krátké době změnit a zkomplikovat jim cestu nebo ji znemožnit,” uvedl výkonný ředitel agentury EASA Patrick Ky. “Odvětví – a cestující – na tento okamžik dlouho čekalo. Díky odborným epidemiologickým podkladům od ECDC jsme si jisti, že tento protokol nabízí praktické a pragmatické pokyny pro zdravotně bezpečné cestování.

V souladu se současnými vědeckými poznatky a doporučením Evropské rady protokol navrhuje, aby osoby, které jsou plně očkovány proti COVID-19 nebo které se v posledních 180 dnech z nákazy vyléčily, nebyly podrobeny testování ani karanténě, pokud nepřicházejí z oblasti s velmi vysokým rizikem nebo z oblasti, kde koluje obávaná varianta. V případě cest z takových destinací by se mohl zvážit požadavek na negativní test. Mohlo by se jednat buď o test rychlé detekce antigenů (RADT) provedený nejpozději 48 hodin před příjezdem, nebo o test PCR provedený nejpozději 72 hodin před příjezdem. Za velmi důležité se stále považuje také používání formulářů pro vyhledávání cestujících, které usnadňují vysledování kontaktů.

Kromě toho je třeba dodržovat fyzický odstup alespoň jeden metr a ve všech fázích cesty nosit zdravotní masky. Rovněž je třeba dodržovat opatření pro hygienu rukou a dýchacích cest. Všechna tato opatření se doporučují pro leteckou dopravu v EU, ale také pro leteckou dopravu do a ze třetích zemí. “Zavedení očkovacích programů COVID- naštěstí umožnilo zmírnit některá opatření pro plně očkované cestující,” uvedla Andrea Ammonová, ředitelka ECDC. “Pokud se však opatření uvolní příliš brzy i pro neočkované osoby, můžeme být opět svědky rychlého nárůstu případů. Toto tvrzení vychází ze současných vědeckých poznatků i z modelových předpovědí ECDC, které zohledňují postupné uvolňování neočkovacích opatření, cirkulaci rizikových variant a zavádění očkovacích programů. V zájmu účinné kontroly komunitního přenosu viru musíme pokračovat v zavádění očkování a dbát na opatrnost, dokud nebude očkována dostatečná část evropské populace.”

Důraz by měl být kladen na to, aby nové prvky protokolu, jako je kontrola dokladu o očkování nebo uzdravení, nevytvářely úzká místa a fronty v letištních procesech. Protokol doporučuje, aby se informace kontrolovaly jednou při každé cestě, ideálně před příjezdem na letiště odletu. To by se mělo týkat i přestupujících cestujících. Tato doporučení nejsou pro členské státy závazná. Přesto se doufá, že státy v celé Evropě přijmou jeho doporučení, aby byla zajištěna harmonizace a bezpečné oživení odvětví letecké dopravy a cestovního ruchu. V rámci konzultačního procesu byly AHSP a zásady, které z něj vycházejí, představeny Výboru pro zdravotní bezpečnost a členům integrovaného mechanismu EU pro politickou reakci na krize (IPCR), jakož i národním leteckým úřadům a poradním orgánům EASA. Agentura EASA bude sledovat provádění protokolu, který bude v budoucnu dále aktualizován v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a epidemiologickými informacemi.

Ovečky si vybudují vlastní koncentrák a budou ho zuřivě bránit v důsledku masového Stockholmského syndromu

Takže je jasně patrné, že v blízké době už neodletíte letadlem, pokud nebudete mít potvrzení o vakcíně nebo o prodělání nemoci, anebo potvrzení o čerstvém testu. Jinými slovy, bez covidového pasu, ve kterém se budou nacházet právě tyto informace a potvrzení o vakcínách a testech, v blízké době nikam neodletíte, nedocestujete. Nikam vás nepustí. Nejprve přes státní hranice, ale později ani mimo okres, mimo město, do nákupního centra, do divadla, na poštu, prostě vůbec nikam. Všude budou chtít vidět a předložit váš covidový pas v mobilu, legitimování bude probíhat všude, před každým obchodem, úřadem, hlídky budou monitorovat a kontrolovat pasy jako Gestapo.

Žádný jiný živočišný druh by se dobrovolně nestavěl do řady na svoji vlastní popravu…

Tím vznikne taková společenská totalita, která nikdy v historii nebyla, ani za okupace, ani za Protektorátu. Tehdy vás maximálně zkontrolovala vojenská hlídka Wehrmachtu na silnici, ale ne před vstupem do obchodu, na poštu, do školy, k lékárníkovi, k holiči nebo do vlastního zaměstnání. Teror takového formátu ještě lidstvo nezažilo. A ubečené tupé ovečky si tento teror na sebe ušijí samy, samy si ho zprovozní, samy zaplatí a samy ho budou velebit a dokonce zuřivě bránit. Stockholmský syndrom v mamutím provedení, kdy celé národy a populace se stanou oddanými rukojmími vlastních globalistických tyranů.

Záznam pořadu na Odysee


Total Control: Jen několik hodin po oznámení Moskvy, že zahajuje povinné očkování 60% zaměstnanců ve veřejném sektoru, se k podobné myšlence připojil i slovenský ministr zdravotnictví! Dobrovolné očkování na sílu prý nezabralo, a tak je lidi potřeba očkovat násilně, proti jejich vůli, jenom ta lidská práva tomu zatím brání! V Moskvě odmítnutí jehly znamená neplacené volno po dobu 30 dnů a poté vyhazov z práce! Evropská agentura pro leteckou bezpečnost vydala nové doporučení, aby letadly mohli volně cestovat jen očkovaní a vyléčení cestující! Všichni ostatní se budou muset trvale testovat a podstupovat karantény! | AE News (aeronet.cz)

PRIPRAVUJE SA TO NA CELOM SVETE ... Evakuácia je príprava na likvidáciu obyvateľstva – gloria.tv

Moskovčania môžu vyhrať auto, ak sa dajú zaočkovať, láka obyvateľov ruskej metropoly starosta … – gloria.tv
Public domain
Roberto 55
V Rusku je komunizmus vecne zivy na cele s Putinom....Moskva je Rusko.
dalila
U nás to lepšie nie je
U.S.C.A.E.
nie večne to by sme tvrdili že Boh je nemohúci všetko do času Pán Boh Naveky ale pre modlárskych putinofilov nastáva ťažká doba alebo ani nie a nastúpi kongnitívna disonancia čiže popieranie reality budú za to môcť od permoníkov všetci a nie ten čo to natláča
Marieta Ria
Neskutočné... ako však budú chcieť a môcť lietať, keď budú trpieť poruchami zrážanlivosti, trombózami, atď... to ako bude fungovať táto doprava??? Budú núdzovo pristávať v každom väčšom meste? Naša vláda je probruselská a proamerická, ale v tomto prípade je dobrý ruský vzor??? No keď ide o ten správny cieľ TOTAL CONTROL, všetky prostriedky dobré?? Satanské dielo, keď nie dobrovoľne, tak …More
Neskutočné... ako však budú chcieť a môcť lietať, keď budú trpieť poruchami zrážanlivosti, trombózami, atď... to ako bude fungovať táto doprava??? Budú núdzovo pristávať v každom väčšom meste? Naša vláda je probruselská a proamerická, ale v tomto prípade je dobrý ruský vzor??? No keď ide o ten správny cieľ TOTAL CONTROL, všetky prostriedky dobré?? Satanské dielo, keď nie dobrovoľne, tak nasilu! Aká je to dobrovoľnosť, keď očakávajú väčší záujem a keď nepôjdete, tak spravíme povinným!! Ale veď to je HOAX, či nie? Stále viac sa presviedčame, že rozdiel medzi realitou a hoaxom je pár mesiacov a stále sa skracuje...
Zuz S
Roberto 55
V anglicku umreli uz prave 4 piloti v dosledku vakcin.
A prave rusi a spanieli nechcu brat do litadiel vakcinovanych. Naco im su tie vakcinacne pasy?
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Roberto 55
Putin sa samozrejme vakcinovat nebude , ale ako komos a byvaly KGB-ak mu nerobi ziaden problem to odporucat ludom, pre neho cislam....
KGB vzdy prenasledovala pravoslavnych a on keby sa bol zmenil, tak by tak nelipol na moci a nedrzal by si moc diktatorskym sposobom uz po vyse 2 dekady.. Stal sa proste carom gosudarom s absolutistickym pristupom k moci. Podobne aj hlavny kapo v Cine Jing ping pong …More
Putin sa samozrejme vakcinovat nebude , ale ako komos a byvaly KGB-ak mu nerobi ziaden problem to odporucat ludom, pre neho cislam....
KGB vzdy prenasledovala pravoslavnych a on keby sa bol zmenil, tak by tak nelipol na moci a nedrzal by si moc diktatorskym sposobom uz po vyse 2 dekady.. Stal sa proste carom gosudarom s absolutistickym pristupom k moci. Podobne aj hlavny kapo v Cine Jing ping pong sa stal postupne cinskym cisarom...