Clicks24
vi.news

Thay vì “Chết”: Hồng Y Marx Sợ Đức Tin Công Giáo

Đôi khi đối với ông, dường như "truyền thống" và "hình ảnh của đức tin" được giữ vững vì "sự sợ hãi" đối với "cái mới", Hồng y Reinhard Marx của Munich đã nói trong thông điệp được gọi là Lễ Phục sinh ngày 3 tháng 4, sử dụng quân bài sợ hãi.

Nhóm Novus Ordo sử dụng "truyền thống" như biểu hiện gian dối cho những phần của đức tin Công giáo mà họ từ chối.

Đối với Marx, “luật Do thái” cũng được áp dụng cho đức tin Công giáo: Không chết thì không sống lại! Không có chết, không có sự sống mới!

Tất nhiên, Marx không có ý nói đến những truyền thống xấu xa của Đức như thuế nhà thờ, phụ cấp cho nhà nước, trả lương nhà nước cho giám mục, sợ sự thật, sa sút mục vụ, v.v.

Hình ảnh: Reinhard Marx, © Mazur, CC BY-NC-ND, #newsJbxrxlgprc