Clicks40
vi.news

Hồng y Đức: Giáo hội Đức không chỉ ly giáo mà còn dị giáo

Trong "Giáo hội Công giáo" ở Đức, không chỉ có ly giáo mà còn cả dị giáo, nghĩa là một sự bất đồng về cấp độ giáo lý, Hồng y Walter Brandmüller nói với IlMessnticro.it (ngày 4 tháng 4),

Ông nhận thấy rằng "Giáo hội Công giáo" của Đức từ lâu đã kêu gọi các linh mục nữ, Rước lễ cho những người ngoại tình, chấp nhận đồng tính luyến ái, và ban phước cho các mối liên kết đồng tính luyến ái.

Brandmüller, một người cải đạo từ đạo Tin lành, cho biết: “Đây là một sự trượt dốc so với các lập trường của Tin lành, có lẽ họ muốn một Giáo hội thống nhất với những người theo đạo Tin lành."

Ông biết rằng rất ít người sẽ tham gia cuộc ly giáo của Đức vì hầu hết những người "Công giáo" ở Đức đều vô cùng thờ ơ, tục hóa, và đang trên bờ vực từ bỏ mọi tôn giáo.

Việc Brandmüller lên án sâu rộng "những người theo đạo Tin lành" là hơi bất công vì có nhiều nhóm Tin lành đang hoạt động tốt hơn nhiều so với giáo hội Novus Ordo đang suy tàn.

#newsTegowugwak