Weronika....S
Tyle się mówi o nadejściu antychrysta, ale zastanowić się należy, czy on nie funkcjonuje już, bo ogląd naszej rzeczywistości na to wskazywałby. Pisma mówią, że nadejdzie jako ktoś, kto będzie chciał być uważany za dobroczyńcę ludzkości. A czy ten ,,dobroczyńca,, nie działa w świecie, czy już władze światowe nie podporządkowały mu się jako dobroczyńcy pragnącemu uratować świat przed zagładą …More
Tyle się mówi o nadejściu antychrysta, ale zastanowić się należy, czy on nie funkcjonuje już, bo ogląd naszej rzeczywistości na to wskazywałby. Pisma mówią, że nadejdzie jako ktoś, kto będzie chciał być uważany za dobroczyńcę ludzkości. A czy ten ,,dobroczyńca,, nie działa w świecie, czy już władze światowe nie podporządkowały mu się jako dobroczyńcy pragnącemu uratować świat przed zagładą epidemiologiczną. Ten dba o nasze zdrowie, maski, izolacja i plany zaszczepienia całej ziemskiej populacji człowieka, to jego ,,miłość do ludzi,,.
Ludzkość globalnie poddała mu się. Żadna religia nie była tak wszechmocna i szybka w opanowaniu świadomości ludzkiej, jak sekta kowidian. A sekty potrzebują znaku, tym znakiem jest płyn dezynfekujący i maska w każdej długości i szerokości geograficznej. Tylko ktoś mało poważny może pomyśleć, że przedstawi się nam i powie ,,jestem antychrystem,,.
Jego niewątpliwie wskazuje ,,tajemnica bezbożności,, która opanowała świat, bo bezbożność i arogancja religijna przeniknęła i do wnętrza Kościoła.
Ale są i pozytywy, oznacza to bowiem, że szybciej niż później nastąpi Boża interwencja.
jac505
To jest nie tylko wina nadzorców, opiekunów Kościoła. To jest też i to w dużej mierze nasza wina, bo zamiast słuchać nauki Ewangelii, słuchaliśmy nauk tego świata i zbudowaliśmy sobie państwo-potwora, którego potrzebuje szatan aby zrealizować swój plan, swojego panowania. Policja służy cezarowi, który w naszym imieniu płaci im za wykonywanie zadań. Panie Jezu przyjdź !