Posoborowe absurdy
Maski, szczepienia to tylko początek zła PILNE - c.d. OSŁUCHAJ CO NAS CZEKA.