Mnoho kňazov čaká na to, kedy budú môcť odhodiť svoje kňazské rúcha.

Marie-Julie Jahenny – Mnoho kňazov čaká na to, kedy budú môcť odhodiť svoje kňazské rúcha.

Z denníčka Marie-Julie, 25. októbra 1878

Panna Mária:

„Počet kňazov bude menší ako kedykoľvek predtým … (ich počet) je veľmi malý. Bude množstvo kňazov, ktorí v deň hrôzy nebudú zahanbení porušiť spovedné tajomstvá! Sú niektorí, ktorí konajú v tajnosti čakajúc na odhodenie svojich kňazských rúch aby tak väčšmi spôsobili hrôzu a odpornosť medzi ľuďmi. Budú pohoršenia. Musíte ich očakávať. Musíte očakávať všetky druhy vecí. V tento deň je zločin privedený až k rohu oltára.“

Svätý Michal Archanjel:

„Boh si tak želá; hovorím priateľom Boha, aby sa pripravili a znásobili svoje modlitby, pretože všetko je na hranici obrovského utrpenia, avšak priatelia Boha sú varovaní. Tí teraz môžu len čakať v tichosti ich veľkorysej viery. Všetci priatelia kríža majú zvláštnu ochranu stanovenú Svätým Svätých a Jeho milovanou Matkou.“

Z liberálneho kresťanstva vznikne náboženstvo podobné Mohamedovmu - gloria.tv

VYHLÁSENIE ANTIKRISTA: "VŠETKY NÁRODY TVORIA JEDNO SPOLOČENSTVO..." Zhromaždenie všetkých … - gloria.tv
Public domain