Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky na Slovensku. CIVITAVECCHIA „Ocko, Madona plače!“ Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky na Slovensku. CIVITAVECCHIA „Ocko, Madona plače!“ Slzenie ikony Presvätej …More
Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky na Slovensku. CIVITAVECCHIA „Ocko, Madona plače!“

Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky na Slovensku. CIVITAVECCHIA „Ocko, Madona plače!“
Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky na Slovensku tohto roku – Prešovský kraj.

Správa sa objavila na facebookovej stránke exorcistu Matúša Marcina.

CIVITAVECCHIA „Ocko, Madona plače!“

„V deň Hromníc sme sa chystali do kostola“ – rozpráva Fabio Gregori. „Ja som práve usádzal malého syna na sedadlo do auta, keď zrazu Jessica, ktorá vždy pred odchodom zvykla pozdraviť sošku, začala volať: „Ocko, ocko, poď sem, madona plače. Ocko, madona plače krv, poď!

„Najprv som si myslel, že sa hrá. Potom však, keď neprestávala kričať a nechcela prísť do auta, priblížil som sa k výklenku a na lícach madony som skutočne uvidel tmavú tekutinu. Jedna slza ešte tiekla, druhá už bola suchá. Cítil som priam strach, ale skúsil som sa dotknúť tejto tekutiny. Natiahol som ruku a zacítil, že je ešte teplá. Vtedy ma chytila silná triaška.

Zobral som Jessicu na ruky, silne som si ju pritisol k sebe a potom sme utekali do kostola za farárom Don Pablom, pretože práve on nám v auguste priniesol sošku Panny Márie z Medžugoria.“ Udalosť sa stala 2. februára 1995 20 km od Ríma na predmestí prístavného mesta Civitavecchia. Soška sa nachádzala v záhrade 32-ročného robotníka Fabia Gregoriho, pod výklenkom ruží, v blízkosti ktorého sa hrávajú deti. Bola to malá soška, prinesená z Medžugoria. Počas prvých štyroch dní soška plakala pred mnohými očitými svedkami trinásťkrát.

Potom ju dal miestny biskup Mons. Girolamo Grillo preniesť do svojej rezidencie. Slzenie nastalo aj 15. marca priamo v dome biskupa, a to za prítomnosti štyroch svedkov. Jedným z nich bola sestra, ktorej jedna krvavá kvapka padla na ruku. Slzenie nastalo pri odriekaní modlitby Salve, Regina. Biskup Mons. Grillo doslova povedal: „Plakala mi na rukách, na ktorých som ju držal. Nech bude akokoľvek, ja nikdy nemôžem poprieť, že táto soška vylievala krvavé slzy na mojich rukách. Je to čistá pravda.“

Dňa 6. apríla 47 cm vysokú sošku zhabala štátna prokuratúra a do 18. apríla ju zapečatila v biskupskom paláci. Vyšetrovali aj majiteľa sošky Fabia Gregoriho. Štátna prokuratúra poverila súdneho lekára, aby vlastníkovi sošky odobral krv na genetický odtlačok DNA. Krvavé slzy madony z Civitavecchie podrobili výskumu aj na Inštitúte spravodajskej služby v USA – FBI. Testy a výskumy v lekárskom laboratóriu FBI ukázali, že v tomto prípade ide o mužskú krv. Dňa 18. apríla sošku vrátili biskupovi. Páter Barbarič z Medžugoria povedal: „Mnohí ľudia pre svoj nezriadený život (alkohol, drogy, potraty atď.) idú do zatratenia. Mnohí z nás namiesto toho, aby skúmali, prečo Panna Mária plače, skúmajú Jej slzy.“ Dnes je soška vystavená v miestnom kostole sv. Augustína a stala sa cieľom početných pútnikov.

Denne sem prichádza asi päť autobusov s pútnikmi a v nedeľu je to aj 20 autobusov. Pútnici sa prichádzajú modliť, žiadajú sv. spoveď. Prišlo tu aj k telesným a duševným uzdraveniam. Napr. 108 svedkov Jehovových i so svojím vodcom sa tu vzdalo svojej sekty. Panna Mária, ktorá v podobe sošky prišla z Medžugoria pred brány Ríma plakať krvavé slzy, svedčí nimi viac než jasnou rečou. Biskup Mons. Grillo hovorí: „Teraz, Mária, bolo už dosť Tvojich sĺz! Teraz je rad na nás, aby sme plakali.“ Keď sa dcérka Jessica pozrela do prázdnej záhrady, spýtala sa: „Ocko, donesieš mi malú madonu zasa domov?“

Štátna prokuratúra zverila vyšetrovanie dvom uznávaným súdnym lekárom – prof. Angelovi Fiorimu (Universitá Cattolica del Sacro Cuore) i prof. G. Ronchimu (Universitá di Sapienza), a tiež Dr. Aldovi Spinellovi, riaditeľovi oddelenia biologických vyšetrovaní Kriminalpol-u. Biskup Grillo (vľavo) s pátrom Jozom.

Pán biskup vo svojom príhovore 17. júna 1995, keď sošku odovzdali na verejné uctievanie uviedol, že budúce tisícročie bude buď kresťanské, alebo už vôbec nie. Podľa slov pátra Joza – keď Matka Božia plače, musíme Ju utešovať a nepokúšať sa hľadať tisíc dôvodov, aby sme sa uistili, že to nie je pravda, že neplače.

Biskup Grillo sa stretol s kardinálom Ratzingerom a vytvoril vyšetrovaciu komisiu zloženú z jedenástich teológov a expertov – lekárov, fyzikov, špecialistov na paranormálne javy a jedného praktika čínskej medicíny. Zápisy z rokovania komisie majú 400 strán. Komisia vypočula a preskúmala výpovede asi 50 svedkov, ktorí pod prísahou dosvedčili, že soška 14-krát ronila krvavé slzy. Expertíza potvrdila, že ide o tú istú sošku, že nebola vymenená a kategoricky vylúčila, že by v soške boli nejaké dutiny alebo niečo cudzie, čo by vyvolalo falošné slzenie.

Skutočnosť, že vyronené slzy mali zloženie mužskej krvi, vysvetľuje komisia z teologického hľadiska ako znamenia zodpovedajúce Kristovej vykupiteľskej obete. Komisia sa vyslovila, že udalosť má nadprirodzený charakter.

Správa sa objavila na facebookovej stránke exorcistu Matúša Marcina.
Zdroj: FB, otec Matúš Marcin, exorcista.

alianciazanedelu.sk/archiv/6525
b8111
Peter(skala): ŘKC oficiálně nepřiznává, ale v praxi plně uznává a vyučuje evoluci, s jediným rozdílem, že pouze první živou buňku stvořil Bůh. Biblický popis stvoření, tak jak je popsán v Genesis odmítá.
b8111
Kallistratos: Nemá být nic.... Co tě zas zbytečně trápí Colombo? Pouze se mi jedná o to, aby zde dotyčná osoba Peter opět nelhala, jak ŘKC "nevyučuje a neuznává" evoluční teorie, na rozdíl od Tebe, který to nepopíráš. Čehož si cením.
mjablko shares this
12
Duch-vidění.
Duch-viděníMore
Duch-vidění.

Duch-vidění
Dana22
V škole sa ešte stále vtĺka žiakom bájka o evolúcii.Teóriu vypracoval na požiadanie Darwin.
Bola to palica na vytĺkanie viery z hláv detí a ich rodičov,na vytváranie rozporu vo výchove ku kresťanstvu.
www.bezpolitickekorektnosti.cz
Přírodní vědy neznají evoluci
Takový je titul knihy A.E.Wildera-Smitha. Titul PhD získal z organické chemie na oxfordské pobočce v anglickém Readingu, doktorát …More
V škole sa ešte stále vtĺka žiakom bájka o evolúcii.Teóriu vypracoval na požiadanie Darwin.
Bola to palica na vytĺkanie viery z hláv detí a ich rodičov,na vytváranie rozporu vo výchove ku kresťanstvu.

www.bezpolitickekorektnosti.cz

Přírodní vědy neznají evoluci

Takový je titul knihy A.E.Wildera-Smitha. Titul PhD získal z organické chemie na oxfordské pobočce v anglickém Readingu, doktorát v oboru biochemie na univerzitě v Zurichu a doktorát na katedře farmakologických věd v Ženevě.

Ilustrace
Wilder-Smith napsal přes 30 knih a je autorem a spoluautorem více než 70 vědeckých publikací. Jeho knihy byly vydané v 17 jazycích. Kniha Přírodní vědy neznají evoluci vyšla v roce 1981 v edici Křesťanská akademie v Římě. Jako přednášející získal v řadě let tři ocenění „Golden Apple“ za vynikající výsledky ve vzdělávání a čtyři ceny za nejlepší sérii přednášek pro seniory.
Působil jako konzultant NATO pro prevenci a léčbu zneužívání drog. Wilder-Smith byl také členem Královské společnosti chemie. Svou vědeckou kariéru začal jako ateista. K víře v Pána Ježíše Krista mu sloužil pensionovaný generál Frost. Později se spřátelil s bývalým ateistou Clive Staples Lewisem, který se rovněž stal křesťanem a nejznámějším křesťanským spisovatelem. Mezi základní Wilderovy námitky proti evoluci patří:
Jak se může hmota zorganizovat v nějaký stroj, když nezná žádný projekt? V tomto bodě dochází k frontální srážce neodarwinismu s druhou termodynamickou zásadou: hmota, ponechána sama sobě, se samočinně neorganizuje. Biologické bádání je od dob Darwina v zajetí kouzla čiré náhody a přírodního výběru. Žijeme v době informatiky a programování, jež tvoří základ genetického kódu i současné techniky.
Evoluce je pokus vysvětlit vznik života z hmoty a energie bez jakékoliv „know how“, bez konceptu, teleonomie nebo exogenní (zevní) informace. Evoluční teorie je pouze filosofická hypotéza.
Zrcadlová podobnost dvou chemických jinak totožných molekul sluje chiralita. Dvě molekuly se rozlišují výlučně svým prostorovým uspořádáním, které hraje velkou roli u aminokyselin při tvorbě bílkovin. Pravotočivé aminokyseliny tvoří zcela rozdílné řetězce bílkovin než levotočivé. Bílkoviny, jež vytvářejí živou protoplasmu, jsou vesměs z levotočivých aminokyselin. Pravotočivé formy nemohou být v žádném případě nositeli života. Zatímco všechny aminokyseliny bílkovin života jsou levotočivé, nukleové kyseliny vykazují pravotočivost. Mezi levotočivými a pravotočivými aminokyselinami neexistují žádné chemické rozdíly, pouze ty prostorové. V učebnicích se problém chirality vědomě zamlčuje.
Přírodní výběr je jako kouzelný proutek, všechno lze jím vysvětlit, ale před vznikem života žádný „přírodní výběr“ nemohl existovat.
Omyl neodarwinismu spočívá také ve tvrzení, že mutacemi vzniká zásadně nová informace. Mutace dosavadní informaci pozmění nebo zničí, ale nevytvoří žádnou novou informaci.
Podobně se vyjádřil Dr.AJ Monty White: „Ve slavném experimentu Stanley Miller z roku 1953, v tzv. „Původu života“, bylo vyrobeno mnoho aminokyselin průchodem elektrického výboje směsí amoniaku, vodíku, metanu a vodní páry. Od té doby byly v podobných experimentech vyráběny různé směsi aminokyselin, cukrů a bází nukleových kyselin. Protože tyto chemikálie jsou stavebními kameny živých systémů, tvrdí se, že takové experimenty nepochybně dokládají, že tvůrce nebyl pro původ života nezbytný – mohlo se to stát náhodou. V Millerově experimentu však byly aminokyseliny úspěšně produkovány pouze proto, že byly odstraněny ze směsi, jakmile byly vytvořeny. Kdyby byly ponechány v aparátu, byly by zničeny stejným elektrickým výbojem, který je syntetizoval. Dále, jako ve všech takových experimentech byly aminokyseliny produkovány v pravotočivých i levotočivých formách, zatímco živé systémy obsahují pouze levotočivé aminokyseliny. Navíc, kdyby byl kyslík přítomen ve směsi plynů, aminokyseliny by se nikdy nevytvořily vůbec. Tento bod je nesmírně důležitý, protože důkazy z geologie ukazují, že zemská atmosféra vždy obsahovala kyslík.“
Peter(skala)
Ládo... nemýýýýl si evoluciu s darwinovou evoluciou, či s inou falošnou evoluciou
To je ako ked niekto povie, že všetci proroci boli, su a budu zlí, lebo v Biblii sa píše, že (falošní) proroci sú (zlí)
Treba si uvedmiť a prijať za skutočnosť, že slovo: "evolucia" znamená vývoj ... ale neznamená to, že ten vývoj sa zhoduje s teoriou Darwina.
Vyvýja sa dieťa v lone matky
Vyvýja sa veda, umenie, …More
Ládo... nemýýýýl si evoluciu s darwinovou evoluciou, či s inou falošnou evoluciou

To je ako ked niekto povie, že všetci proroci boli, su a budu zlí, lebo v Biblii sa píše, že (falošní) proroci sú (zlí)

Treba si uvedmiť a prijať za skutočnosť, že slovo: "evolucia" znamená vývoj ... ale neznamená to, že ten vývoj sa zhoduje s teoriou Darwina.

Vyvýja sa dieťa v lone matky
Vyvýja sa veda, umenie, kultúra...
Vyvýja všetko ... a preto sa to nazýva evoluciou, ale to neznamená, že sa jedn o evolučnu teoriu Darwina

Nikde pp.František nepovedal, že uznáva konkr.Darwinou evolučnu teoriu a ani sv.JPII. ako sa mylne domnievaju ...

Fakty-dôkazy nemaju k tomu, len domnienky
Dana22
Peter,súhlasím s Tebou,pri upozorňovaní na dôležitosť presného citovania a nevytŕhavania viet z kontextu.
Boli tu citované slová Panny Márie o falošnej cirkvi.Vyznelo to tak,ako by ONA bola len vec konštatovala a oznámila,že cirkev je stoka,...atď.
Pritom zjavenie sa Panny Márie v La Salette bolo o pol storočia skôr ako to vo Fatime!
Panna Mária nás vyzývala stále a upozorňovala na nebezpečenstvo …More
Peter,súhlasím s Tebou,pri upozorňovaní na dôležitosť presného citovania a nevytŕhavania viet z kontextu.
Boli tu citované slová Panny Márie o falošnej cirkvi.Vyznelo to tak,ako by ONA bola len vec konštatovala a oznámila,že cirkev je stoka,...atď.
Pritom zjavenie sa Panny Márie v La Salette bolo o pol storočia skôr ako to vo Fatime!
Panna Mária nás vyzývala stále a upozorňovala na nebezpečenstvo,ktoré vyplývalo z dielne satana pre sv. cirkev.
Začalo sa to vo veľkom až PO Francúzskej revolúcii-teda mohutná ofentíva zo strany slobodomurárov.
Panna Mária opäť láskavo vyzýva svoje deti a upozorňuje zjaveniami vo Fatime v roku 1917.

www.christianitas.sk/tri-varovania-p…

Panna Mária v La Salette
V predvečer ďalšej revolúcie, ktorá zachvátila v roku 1848 doslova celu Európu, sa v roku 1846 zjavila Panna Mária na odľahlom vysokohorskom mieste, kde sa stretávajú hranice Talianska, Švajčiarska a Francúzska. Tam v nedostupnom alpskom teréne sa ukázala dvom malým deťom, Maximovi Giraudovi a Mélanii Calvatovej, ktorí boli v kopcoch pásť kravy. Rozprávala sa s nimi a zanechala im posolstvo, ktoré mali zvestovať ľuďom.
Dana22
Zjavenie sa Panny Márie v Akite bolo v roku 1973.Opäť nás Panna Mária vyzýva na obrátenie sa a modlitby.
Nepohŕda nami,že sme stoka a členovia neviestky.
NIE!Sme Božie deti,ktoré sa dali zviesť ZLU,no stojíme jej za to,aby tak často zostúpila z Neba a volala nás do JEJ náručia.

Bol prvý piatok 6. júla 1973. Ráno o tretej hodine sa jej zjavil anjel a povedal: „Neboj sa. Som ten, ktorý stojí po …More
Zjavenie sa Panny Márie v Akite bolo v roku 1973.Opäť nás Panna Mária vyzýva na obrátenie sa a modlitby.
Nepohŕda nami,že sme stoka a členovia neviestky.
NIE!Sme Božie deti,ktoré sa dali zviesť ZLU,no stojíme jej za to,aby tak často zostúpila z Neba a volala nás do JEJ náručia.


Bol prvý piatok 6. júla 1973. Ráno o tretej hodine sa jej zjavil anjel a povedal: „Neboj sa. Som ten, ktorý stojí po tvojom boku, aby ťa chránil. Poď a nasleduj ma. Nemodli sa len za svoje hriechy, ale za odčinenie hriechov celého sveta. Svet veľmi zraňuje Najsvätejšie Srdce Ježišovo svojou nevďačnosťou a svojimi zločinmi. Rana na ruke Najsvätejšej Panny je oveľa hlbšia ako tvoja.
Blahovec01
Boh Stvoriteľ varuje pred sochami a uctievaním sôch. Dal Zákon, ktorý je platný pre všetky časy. Ten zákon je nemenný a je platný. Uvedený je v
Knihe Exodus 20,1-17
Jeho druhé prikázanie znie:
2. Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce …More
Boh Stvoriteľ varuje pred sochami a uctievaním sôch. Dal Zákon, ktorý je platný pre všetky časy. Ten zákon je nemenný a je platný. Uvedený je v

Knihe Exodus 20,1-17

Jeho druhé prikázanie znie:

2. Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 5 Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať! Lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, 6 milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.

Toto prikázanie vysvetľuje, kto je za sochou a kto vyvoláva strach či obavy z tohoto javu. Boh nám zakázal uctievať sochy a aj ich prejavy. Nie sú od neho. Sú od toho druhého. Vyplýva to z Božieho zákona.

Čiňte pokánie a verte Evanjeliu, inak všetci zahyniete !!!!!!
apredsasatoci
Nie je dane bežné každému človeku vidieť duchovný svet. Ako sa hovorí radšej raz vidieť ako 3krat pocut, preto si človek ako pripomienku zhotovuje sochy, obrazy... Ja sa neklanam mramoru či rámu obrazy, a neziadam od nich duchovnú pomoc. Prečo toto niekto nechape?!
Blahovec01
Pre apredsasatoci:
Ani jeden človek duchovné bytosti nevidí. Nie je nám to dané. Preto ľudia od pradávna aby si niekoho pripodobnili, tak mu vytvorili sochu, či obraz. Tomu kresťania hovoria pohanstvo, umelci umenie.
Sochami - modlami sú známi pohania. Prvá pomocná barlička je, ja si chcem niečo pripodobniť. A to je práve krok k pohanstvu, k modlárstvu, čo Boh vyložene zakazuje.
Preto opäť …More
Pre apredsasatoci:
Ani jeden človek duchovné bytosti nevidí. Nie je nám to dané. Preto ľudia od pradávna aby si niekoho pripodobnili, tak mu vytvorili sochu, či obraz. Tomu kresťania hovoria pohanstvo, umelci umenie.

Sochami - modlami sú známi pohania. Prvá pomocná barlička je, ja si chcem niečo pripodobniť. A to je práve krok k pohanstvu, k modlárstvu, čo Boh vyložene zakazuje.

Preto opäť zopakujem, čo prikázal Boh:

"Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!".

Ak od tohoto príkazu si niekto povie slovíčko "ale" ... ale ja len to, ... ja len ono, alebo ešte iné... schádza z hlavnej cesty na vedľajšiu ktorá už k Bohu nevedie.

Kristus predsa dosť dôrazne povedal... "ani čiarka zo zákona, alebo Evanjelia nepominie..."

Ja som si to nevymyslel. Ja len citujem písma a osobne ich považujem za správne a pravdivé. Človek nemá právo nič na tom zmeniť. Dokonca ani Anjel z neba. V liste Galaťanom sa uvádza, keby aj sám Anjel z neba hlásal niečo iné, nech je prekliaty! Je to tvrdé, ale pravdivé. Každý, kto odbočí je mimo. Ak to spravím ja, tak tiež. Nie som žiadna výnimka. A napokon ani kňaz, ani biskup, ani pápež. Nikto zo stvorenstva. Taký je zákon.
Blahovec01
Ladislav Bajza:
Boh môže všetko. Bohu nič nie je nemožné. Ak je pre človeka niečo absolutne nemožné, pre Boha je to možné. Je pánom nad všetkým. K tomu človek pre svoju ničotu sa nemôže ani vyjadrovať. Musí to prijať, či sa mu to páči, alebo nie.
Ak by sa však chcel človek podobať Bohu, tak sa to označuje za prejav pýchy, rúhanie sa Bohu.... atď... Príkladov na to je dosť. Človek bez Boha nič …More
Ladislav Bajza:
Boh môže všetko. Bohu nič nie je nemožné. Ak je pre človeka niečo absolutne nemožné, pre Boha je to možné. Je pánom nad všetkým. K tomu človek pre svoju ničotu sa nemôže ani vyjadrovať. Musí to prijať, či sa mu to páči, alebo nie.

Ak by sa však chcel človek podobať Bohu, tak sa to označuje za prejav pýchy, rúhanie sa Bohu.... atď... Príkladov na to je dosť. Človek bez Boha nič nezmôže, nech by si myslel čo len chce. Jediný tvor, ktorý sa postavil Bohu na odpor bol Lucifer. Ako táto vzbura dopadla o tom hovorí Biblia, a tiež ako dopadol človek, ktorý chcel byť ako Boh /Adam a Eva/. Ale to je o inom...
Meno-el
použil si nepresný preklad. Biblia ako ju poznáme my ma niekedy nedostačujúci preklad ak sa nemýlim malo by to byť "Neurobíš si hocijakú modlu ... " o. Vladimír Timkovič ma o tom video na youtube. Ak by si Boh neprial aby sme tvorili sochy a obrazy Krista a Panny Marie tak by sa asi nediali zázraky zároveň by sme nemohli zhotovovať ani kríž , sorry ale si úplne mimo.
Meno-el
Blahovec01
Pre Ladislav Bajza:
Typická rweakcia. Ak nám dôjdu logické argumenty a fakty, tak pre pestovanie svojho ega a presadenie si svojej pravdy použijeme útoky a urážky. Turínske plátno je pre spásu človeka a vieru človeka absolutne nepodstatné. 100% dôkaz absolutne neexistuje. Podoba tváre je tam len siluetná. Veronikina šatka možno existuje, možno je to podvrh. To neviem. Ak je aj pravá, silueta …More
Pre Ladislav Bajza:

Typická rweakcia. Ak nám dôjdu logické argumenty a fakty, tak pre pestovanie svojho ega a presadenie si svojej pravdy použijeme útoky a urážky. Turínske plátno je pre spásu človeka a vieru človeka absolutne nepodstatné. 100% dôkaz absolutne neexistuje. Podoba tváre je tam len siluetná. Veronikina šatka možno existuje, možno je to podvrh. To neviem. Ak je aj pravá, silueta krvavej tváre je nejasná. Podobne je to aj s tŕňovou korunou, našlo sa ich niekoľko tisíc, podobne je to aj so zaručenými úlomkami s kríža, našlo sa ich tisícky ton, podobne je to aj s Longinovými kopiami, len vo vatikáne bolo rozdaných asi 4000. Atď...
A tomto sa zakaladjú povery, mýty, legendy a rozprávky. Pre obyčajných ľudkov to úplne stačí. No sú vedľa. Podobne je to aj vodou. Stačí, že niekto pustí fámu o zjavení, tak okamžite sa valia prúdy ľudí s bandaskami na vodu. je to na zamyslenie naozaj... Že sú tí ľudkovia mimo a manipulovaní, je viac ako 100% isté.

Keby Kristus chcel, aby sa zachovala jeho presná podoba tváre, tak by to určite bol zachoval a dal. keďže je to nie je podstatné, tak nie je. Pre nás je podstané to čo povedal on. On povedal:

"Ja som cesta, pravda, a život večný!

Kajajte a verte Evanjeliu!

Evanjelium a viera sú dôležité a nie podoba tváre, či podoba sochy, alebo obrazu.

A prestaň nálepkovať ľudí niečim čo oni nie sú. Citoval som len Božie slovo.
apredsasatoci
Blahovec01, Sme bytosti z mäsa a krvi a potrebujeme viditeľnú oporu, aby duchovné skutočnosti boli pre nás prístupné. Boh to vie, a to je tiež vysvetlenie celého tajomstva Vtelenia. Potrebujeme vidieť, dotknúť sa, pocítiť. Ježišovo vnímateľné a konkrétne človečenstvo je pre nás výrazom obdivuhodnej zhovievavosti Boha, ktorý vie, z čoho sme utvorení, a ktorý nám dáva možnosť pristupovať ľudsky …More
Blahovec01, Sme bytosti z mäsa a krvi a potrebujeme viditeľnú oporu, aby duchovné skutočnosti boli pre nás prístupné. Boh to vie, a to je tiež vysvetlenie celého tajomstva Vtelenia. Potrebujeme vidieť, dotknúť sa, pocítiť. Ježišovo vnímateľné a konkrétne človečenstvo je pre nás výrazom obdivuhodnej zhovievavosti Boha, ktorý vie, z čoho sme utvorení, a ktorý nám dáva možnosť pristupovať ľudsky k božskému.
Pavol IV
Blahovec01 Prosim ta, mohol by si mi dat suradnice, kde v Pisme je vers; "Ja som cesta, pravda, a život večný! ?
Blahovec01
Pre Pavol IV:
Evanjelium podľa Jána 14, 6
„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“.
Jn 10, 9
„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený;“.More
Pre Pavol IV:
Evanjelium podľa Jána 14, 6
„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“.

Jn 10, 9
„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený;“.
apredsasatoci
Ak sa modlíme doma, dobré je vytvoriť si modlitbový kútik podlá svojho vkusu, so svätými obrázkami, sviečkou, oltárikom atď. a so všetkým, čo nám môže pomôcť. My potrebujeme viditeľné znaky; práve preto sa Slovo stalo telom. Veľmi by sme sa mýlili, keby sme pohŕdali týmito vecami, keby sme sa neobklopovali predmetmi, čo nás privádzajú ku zbožnosti. Keď je nám modlitba ťažká, pohľad upretý na …More
Ak sa modlíme doma, dobré je vytvoriť si modlitbový kútik podlá svojho vkusu, so svätými obrázkami, sviečkou, oltárikom atď. a so všetkým, čo nám môže pomôcť. My potrebujeme viditeľné znaky; práve preto sa Slovo stalo telom. Veľmi by sme sa mýlili, keby sme pohŕdali týmito vecami, keby sme sa neobklopovali predmetmi, čo nás privádzajú ku zbožnosti. Keď je nám modlitba ťažká, pohľad upretý na obraz alebo na plameň sviečky nás môže vrátiť do Pánovej prítomnosti.
Pavol IV
Blahovec01 Ano, takto poznam ten ves! Ty si tam vsak pridal slovo VECNY a naopak, nik nepride k Otcovi, iba cezo mna, si ubral. A kedze sa tak uzkostlivo drzis Pisma v inych veciach, mal by si sa vo vsetkych!!! Ci ti nie su zname Slova Pisma; 18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. 19 A ak …More
Blahovec01 Ano, takto poznam ten ves! Ty si tam vsak pridal slovo VECNY a naopak, nik nepride k Otcovi, iba cezo mna, si ubral. A kedze sa tak uzkostlivo drzis Pisma v inych veciach, mal by si sa vo vsetkych!!! Ci ti nie su zname Slova Pisma; 18 Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. 19 A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. Zj.Jn.22.
Blahovec01
Pavol IV:
Riešiš problém, ktorý neexistuje. Za každú cenu sa snažíš vyrobiť niečo, aby si podchytával iného v slovíčkach. Použil som citáty z prekladu. Tie sú viaceré. Sú preklady Roháčkove, sú iné... Najhoršie sú preklady ekumenické. Oni tam aj bohorovne uvádzajú, že preklad je upravený v zmysle II. vat. koncilu. K tomu komentár ani netreba, každý rozumný človek si spraví úsudok sám. …More
Pavol IV:
Riešiš problém, ktorý neexistuje. Za každú cenu sa snažíš vyrobiť niečo, aby si podchytával iného v slovíčkach. Použil som citáty z prekladu. Tie sú viaceré. Sú preklady Roháčkove, sú iné... Najhoršie sú preklady ekumenické. Oni tam aj bohorovne uvádzajú, že preklad je upravený v zmysle II. vat. koncilu. K tomu komentár ani netreba, každý rozumný človek si spraví úsudok sám. Tam hľadaj potom tie svoje čiarky, bodky a výkričníky. Tam hľadaj rozvrat a podvrat kristovej Cirkvi. Oni to preorali pod vedením a vlajkou slobodomurárov, ktorí režírovali celý II. Vatikán. Dnešná situácia rozvratu a rozkolu je dôsledok II. vatikána. Im nestačil Všemohúci Boh, Ježiš Kristus, oni potrebovali naťahať do cirkvi pohanských bohov, božstvá, démonov, cirkusantov a tak to aj vyzerá.

Dobre si prečítaj, čo som uviedol, lebo to čo píšeš som napísal aj ja. Nerozkopávaj otvorené dvere.

Nemám rád, ak niekto podchytáva človeka za slovíčka. To robili presne židia. A potom Krista naháňali a prenasledovali. Nehraj sa na farizejov, ktorých otec bol Diabol. Ty predsa farizej nie si. Ja som použil citát z Biblie. Amen.
b8111
Ladislav Bajza: Bůh druhým přikázáním Ex 20/4-6, Dt 5/7-10 lidem zakazuje si zobrazovat, tvořit sochy, atd. Jak měděného hada, cheruby nad schránou smlouvy, atd. izraelité vyrobili pouze na Hospodinův přímý příkaz. Nám je to zakázáno. Je to zdůrazněno i v Dt 4/15-19.
b8111
apredsasatoci: Původně v pozdějším křesťanství malované obrazy s motivy ze života J. Krista, atd., měly výukový charakter. Teprve později se z nich staly předměty uctívání, což je v rozporu s Božím druhým přikázáním.
2 more comments from b8111
b8111
Dudko: Zmiňovaný měděný had z Numeri 21/8.9, kterého nechal zhotovit Mojžíš na přímý příkaz Hospodina, měl sloužit k probuzení naší víry a poukazoval na J. Krista Jan 3/14.15, tak jak píšeš. V momentě, kdy jej začneme uctívat /klanět se, líbat, modlit se k jakékoliv soše, obrazu, atd../, porušujeme 2 Boží přikázání. Tento problém, kdy se stal měděný had předmětem Bohem zakázaného …More
Dudko: Zmiňovaný měděný had z Numeri 21/8.9, kterého nechal zhotovit Mojžíš na přímý příkaz Hospodina, měl sloužit k probuzení naší víry a poukazoval na J. Krista Jan 3/14.15, tak jak píšeš. V momentě, kdy jej začneme uctívat /klanět se, líbat, modlit se k jakékoliv soše, obrazu, atd../, porušujeme 2 Boží přikázání. Tento problém, kdy se stal měděný had předmětem Bohem zakázaného uctívání je uveden 2 král 18/4.
b8111
Kallistratos: Zde není řeč o umění, ale o 2 Božím přikázání, které varuje před falešným uctíváním lidských výtvorů. Pokud jsi "moudrý", tak tomu rozumíš. Pokud jsi hloupý světský člověk /a můžeš mít i 10 titulů/, který si hraje na křesťana, ale Božími příkazy se neřídí, pak je diskuze zbytečná.....
monsko
viete o tom viac?
Blahovec01
Ten jav nie je od DOBRÉHO. Vyššie som už popísal dôvody, že prečo. Základ to má v Božom zákone. Toho sa má pravý veriaci kresťan držať. Ak človek má vieru a počúva Krista, toho nemôže len tak ľahko niekto oklamať a pomýliť. Boh zakazuje vytvárať si sochy a podobizne, či uctievať sochy. A z toho vyplýva aj ich prejavy. Nie sú od pravého Boha.
LunaIva
Ale veď plače Panna Mária nemyslím ze je to pohanský obraz alebo socha. Veď len tá slza je nadprirodzeného pôvodu tak ako to môže byť pohanské, pred niečím nás varuje a my to nemôžme ignorovať len preto že to je obraz.
Blahovec01
Dudko:
Absolutne spájaš nespojiteľné. Veci duchovné sú iné ako veci pozemské, ľudské. Čo keď ten obraz nie je podoba Panny Márie? Kto ju z umelcov videl? V istom talianskom meste postavili chrám matke Božej. Samozrejme nesmel chýbať obraz. Veľký obraz nad oltárom mal zobraziť Pannu Máriu. Umelec ako predlohu svojho diela použil model, zhodou okolností to bola prostitútka z mesta. Bola pekná …More
Dudko:
Absolutne spájaš nespojiteľné. Veci duchovné sú iné ako veci pozemské, ľudské. Čo keď ten obraz nie je podoba Panny Márie? Kto ju z umelcov videl? V istom talianskom meste postavili chrám matke Božej. Samozrejme nesmel chýbať obraz. Veľký obraz nad oltárom mal zobraziť Pannu Máriu. Umelec ako predlohu svojho diela použil model, zhodou okolností to bola prostitútka z mesta. Bola pekná, tak čo... Lenže mnohí veriaci ju spoznali, protestovali a do kostola prestali chodiť. Z jednoduchého dôvodu... Obraz museli odstrániť. Alôe tí, ktorí ju nepoznali sa samozrejme k nej modlili a prežehnávali sa. K prostitútke... No, to je bez slov...

K tej druhej veci:
"Predstav si, že by ti tvoja milá zakázala vlastniť jej fotografiu a varovala by ťa: Ak ma budeš fotografovať alebo dokonca moju fotku hladiť a bozkávať, bude to znamenať tvoju neveru a koniec nášho vzťahu!"
Tú svoju milú si videl a máš jefotku a vieš že je to ona. Teraz si predstav, že by si mal fotku svojej milej a tá podoba by bola na inú osobu. Tak to by si až potom zistil na vlastnej koži ten cirkus so svojou "milou".

A tak je to aj s obrazom Panny Márie. Je to naozaj obraz panny Márie? Môžeš povedať že na tom obraze je ona? Ale ty si určite výhovorku opäť nájdeš na ospravedlnenie svojho bludu. Ono to tak väčšinou chodí... Snažíme sa ospravedlniť hocičo. Opäť si treba prečítať, čo som už napísal:

citujem:

Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho,
čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!
Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať!


Riadiť sa máme Božími prikázaniami a žiadnymi inými. To neplatí ale o zákonoch v spoločnosti ľudskej, v štáte. Cirkev má iný základ a spája nás s Bohom. A on určil pravidlá. Nie človek!!! A ten, kto rešpektuje Boha je zaradený. Ten kto nerešpektuje Boha, ale človeka, zaraďuje sa tiež.
apredsasatoci
Dudko, dudko aj pachamama je modlosluzba.