Clicks12.2K
Anton Selecký
Jasne a stručne. Aj Austrália prijíma migrantov, aj Austrália má svoje "štáty", ale Austrália nie je Európska Únia...More
Jasne a stručne.

Aj Austrália prijíma migrantov, aj Austrália má svoje "štáty", ale Austrália nie je Európska Únia...