Clicks165
Edward7
2

Prześladowanie chrześcijan

www.pch24.pl/petycja-do-prem…„Napisz do premiera, aby zarządził, że w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę może uczestniczyć w nabożeństwach tyle ludzi, ile wynosi połowa miejsc siedzących w kościele lub kaplicy – analogicznie do przepisów o komunikacji zbiorowej. Nie dopuśćmy do dyskryminacji katolików w najświętsze dla nich dni!” – apeluje Fundacja Życie i Rodzina.
...
Jeszcze miesiąc temu gdyby ktoś powiedział że Masz Św. będzie ograniczona do 5 osób, bym mu nie uwierzył , przecież ta sytuacja jest absurdalna, przecież supermarkety, urzędy , zakłady, komunikacja są pełne ludzi (są tylko ograniczenia odległości np. ponad 1m.) Tylko Kościół jest najbardziej prześladowany, a większość Katolików w imię ślepego posłuszeństwa, troski o ciało materialne, pokazała; że ma małą wiarę...

Rząd na każdym kroku udawania że z demokracją i wolnością, nie ma nic wspólnego. W sposób totalitarny bardzo utrudnia, a nawet uniemożliwia Katolikom dostęp do Mszy Św.- która jest niezbędna do „życia” ich duszy. Msza Św. niszczy moc szatana, i jest czym najważniejszym, bez czego prawdziwy Katolik nie może się obejść. Tak jak tlen dla ciała; Msza Św. i Komunia Św. jest tlenem dla duszy...
W sejmie trwają obrady , w salach sejmowych przemieszczają się wielu posłów i dziennikarzy, a kościoły takie jak Świątynia Opatrzności, albo Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, może wpuszczać tylko 5 osób - dlaczego przecież te świątynie są prawie takiej wielkości jak Sejm.

Czy wirusy i bakterie upodobały sobie kościoły , a sale sejmowe zostawiają w spokoju, nikt nie opublikował na ten temat badań naukowych.(Marks czy Hitler- pisali w tym temacie) Dlatego można podejrzewać, więcej można być pewnym, że głównym motywem ich działania jest walki z Mszą Św., z Katolikami i walka z Bogiem.

Nawet Stalin w swym morderczym komunizmie nie doprowadził do zamknięcia tylu kościołów. Takiej sytuacji nie było od 2 tys. lat, wielu księży jest zupełnie zdezorientowanych . Ich sumienia są łamane przez posłuszeństwo człowiekowi i władzy. Każdy powinien być posłuszny przede wszystkim Bogu, co udowadniali święci męczennicy przelewając krew, w nieposłuszeństwie wobec władzy ludzkiej która działała w imię totalitaryzmów; np. komunizmu - systemów szatana.
Czy ofiara Stefana Wyszyńskiego poszła na marne - nieposłuszny władzy komunistycznej, był wieziony, aby nie zamknąć i nie oddać kościołów. Ślepe posłuszeństwo człowiekowi jest cechą charakterystyczną ; sekt, faszyzmu i komunizmu... każdy Katolik jest posłuszny pierwsze Bogu ,Jego Ewangelii i przykazaniom . Jeśli jakiś dekret władzy kościelnej czy państwowej jest przeciwny Bogu i Ewangelii, nie może być mu posłuszny - bo wtenczas byłby nieposłuszny Bogu i by zgrzeszył .
W historii wielkie epidemie zawsze skłaniały do pokuty , nawrócenia, i do wzrostu kultu religijnego. Pasterze którzy porzucają swe owieczki, są złymi pasterzami, ...
Chrystus nie był posłuszny Faryzeuszom i ich władzy, dlatego został ukrzyżowany, gdyż prawdziwa wiara i prawda zawsze jest niewygodna dla tych którzy służą szatanowi...

Jeśli Polska jest krajem wolnym i demokratycznym to w sejmie w czasie obrad, w urzędach, komunikacji zbiorowej; supermarketach... powinno być maksymalnie 5 osób... jeśli jest inaczej to znaczy że z wolnością i demokracją nie ma nic wspólnego tylko z totalitaryzmem ...

Msze Św. im. Drzymały w Autobusach; sposób na okupantów;
dakowski.pl

Stan epidemii jest nielegalny; wolnemedia.net "Wszystkie te rozporządzenia są sprzeczne z prawem i w związku z tym nie mają żadnej mocy prawnej, oraz nikogo do niczego nie zobowiązują. Zgodnie z obowiązującą konstytucją oraz traktatami międzynarodowymi, jedynym sposobem ograniczenia podstawowych praw i wolności człowieka, jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Konstytucja III RP z 1997 r. przewiduje trzy takie stany: stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy oraz stan wojenny". ...

Na grypę w lutym zmarł 23 osoby, czyli prawie co dziennie ktoś umierał, a teraz od 16 do 22 marca nikt nie umarł na grypę ;

Cudowne skutki "pandemii": Nie ma grypy w Polsce. Wygląda na to, że wraz z implementacją w Polsce koronawirusa, ludzie o wiele rzadziej chorują na grypę, a umierać "na grypę" to przestali już wogóle (to dowodzi oszustwa).dakowski.pl

Do tych co zamykają kościoły i porzucają sakramenty ze strachu;

Biskupi, proboszczowie, zakony, które ze strachu przed epidemią zapierają się Wiary w Chrystusa, zamykając kościoły, nie zyskają ani dóbr i życia ziemskiego, ani nie zdobędą Nieba. Nawet bez nacisku sami nałożyli na siebie pęta świeckiej władzy, zrzucając z siebie prawa kościoła. Jak wyjdą ze swoich nor, nikomu do niczego nie będą potrzebni. Wierni, którzy z lęku o życie ciała rezygnują z posilenia się pokarmem dającym życie wieczne, dają świadectwo tego, że ich ciała są dla nich ważniejsze od Wiary w Boga. Nie umieją przyznać się do Boga wtedy, kiedy to kosztuje więcej, niż wejściówkę na stadion, na seans zielonoświątkowego spirytyzmu uzdrowicielskiego. Łatwiej zapłacić za obietnicę uzdrowienia, niż pić ze Źródła Życia jakim jest godnie przyjęta Komunia Święta. Zapierają się masowo Boga i kapłani i wierni, kłaniając się przed ukazywanym w mediach obrazem wirusowej bestii, która ma im odebrać życie fizyczne. Patrząc na ten medialny obraz wyrzekają się Komunii, wyrzekają się kultu katolickiego, wyrzekają się sakramentów. Oddają pokłon obrazowi zagrożenia, który widzą w tafli ekranu, zapominając, że Panem ich życia jest Chrystus. Adorują zagrożenie, które widzą w monitorze telewizora czy komputera, jakby rezygnacja z sakramentów oznaczała, że będą żyć dłużej, niżby do kościoła po sakramenty poszli. Nic z tego.
Czyż Polska nie zasługuje na chociaż jedno seminarium duchowne, które kształciłoby kapłanów na czas ciężkich doświadczeń, na czas epidemii?
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10,33).

więcej; swietatradycja.wordpress.com/…/o-tym-jak-zamyk…

zdj - commons.wikimedia.org
przeciwherezjom
"Nawet Stalin w swym morderczym komunizmie nie doprowadził do zamknięcia tylu kościołów. Takiej sytuacji nie było od 2 tys. lat" Tak, to prawda, zaczęły się teraz największe, ostateczne prześladowania Kościoła w dziejach świata. Szatan, antychryst, Fałszywy Prorok (czyli obecny antypapież) - to nieświęta Trójca, która teraz rządzi światem. Dlatego prześladowania Kościoła są ze wszystkich stron - …More
"Nawet Stalin w swym morderczym komunizmie nie doprowadził do zamknięcia tylu kościołów. Takiej sytuacji nie było od 2 tys. lat" Tak, to prawda, zaczęły się teraz największe, ostateczne prześladowania Kościoła w dziejach świata. Szatan, antychryst, Fałszywy Prorok (czyli obecny antypapież) - to nieświęta Trójca, która teraz rządzi światem. Dlatego prześladowania Kościoła są ze wszystkich stron - od przywódców politycznych i co gorsza od wewnątrz Kościoła (od wiernych sług antypapieża, zdrajców Kościoła). "(...) świat Mnie opuścił, jak przepowiedziane, a największą zdradą zostało dotknięte Moje Ciało. " ostrzezenie.net
_

Jeszcze miesiąc temu gdyby ktoś powiedział że Masz Św. będzie ograniczona do 5 osób, bym mu nie uwierzył, przecież ta sytuacja jest absurdalna, przecież supermarkety, urzędy, zakłady, komunikacja są pełne ludzi (są tylko ograniczenia odległości np. ponad 1m.)

Tylko Kościół jest najbardziej prześladowany, a większość Katolików w imię ślepego posłuszeństwa, troski o ciało materialne, pokaz…
More
_

Jeszcze miesiąc temu gdyby ktoś powiedział że Masz Św. będzie ograniczona do 5 osób, bym mu nie uwierzył, przecież ta sytuacja jest absurdalna, przecież supermarkety, urzędy, zakłady, komunikacja są pełne ludzi (są tylko ograniczenia odległości np. ponad 1m.)

Tylko Kościół jest najbardziej prześladowany, a większość Katolików w imię ślepego posłuszeństwa, troski o ciało materialne, pokazała; że ma małą wiarę...