1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.

NIE CZYTAJ TEGO - NIE BĘDZIESZ SPAŁ SPOKOJNIE !!!

1. Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze. 2. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców. 3. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z nami. …More
1. Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze.
2. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców.
3. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z nami.
4. Będziemy się zachowywać tak, jakbyśmy nie mieli z tym nic wspólnego, aby kontynuować to oszustwo.
5. Celem będzie stawianie małych kroków w czasie, uchroni to nas przed podejrzeniami. To także zabezpieczy nas przed zauważaniem zachodzących zmian.
6. Zawsze będziemy stali ponad relatywnym polem ich doświadczeń, ponieważ sekrety są absolutne.
7. Będziemy zawsze razem pracować i będziemy związani poprzez krew i sekret.
8. Śmierć spotka każdego, kto zacznie to wyjawiać. 9. Będziemy utrzymywać ich przy życiu krótko wraz ze słabościami ich umysłów, podczas kiedy będziemy udawać, że czynimy odwrotnie.
10. Będziemy używać naszej wiedzy naukowo-technologicznej w subtelny sposób, tak ze nigdy nie połapią się, co się dzieje. 11. Będziemy używać metali lekkich, przyspieszaczy starzenia się oraz …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane. NIGDY PRZENIGDY nie może być spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje …More
To przymierze NIGDY, PRZENIGDY nie może być znane.
NIGDY PRZENIGDY nie może być spisane lub omawiane, ponieważ świadomość się rozszerzy i spowoduje straszny gniew GŁÓWNEGO STWÓRCY na nas i zostaniemy wrzuceni do przepaści, z której wyszliśmy i pozostaniemy tam do końca na wieczność.
28 more comments

Nie żyje rzecznik PKW. Jeszcze wczoraj ogłaszał wyniki I tury wyborów prezydenckich

ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM - TEMAT CAŁKOWICIE PRZEMILCZANY.. PRZYPADEK ? CZY KTOŚ ZGŁOSIŁ JUŻ TEMAT DO PROKURATURY CELEM ZBADANIA ,,NIESPODZIEWANOŚCI,, ŚMIERCI RZECZNIKA PKW ? natemat.pl/313389…More
ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM - TEMAT CAŁKOWICIE PRZEMILCZANY..
PRZYPADEK ?
CZY KTOŚ ZGŁOSIŁ JUŻ TEMAT DO PROKURATURY CELEM ZBADANIA ,,NIESPODZIEWANOŚCI,, ŚMIERCI RZECZNIKA PKW ?

natemat.pl/313389,nie-zyje…
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
ha, demonkracja.. był chłop.. nie ma chłopa... i cisza.. nic się nie stało..More
ha, demonkracja.. był chłop.. nie ma chłopa... i cisza.. nic się nie stało..
3 more comments

"...przyjście Chrystusa będzie bezpośrednio poprzedzone straszną i niespotykaną eksplozją zła, nazwaną przez św. Pawła apostazją, odstępstwem, pośród …

Czy te rzeczy zostały przepowiedziane? KS. RAMA P. COOMARASWAMY –––––––– "Oby nikomu z żyjących w tym czasie nie powstała w sercu myśl taka: Cóż więcej zdziałał Chrystus? Jaką siłą to czynił? …More
Czy te rzeczy zostały przepowiedziane?
KS. RAMA P. COOMARASWAMY
––––––––
"Oby nikomu z żyjących w tym czasie nie powstała w sercu myśl taka: Cóż więcej zdziałał Chrystus? Jaką siłą to czynił? Gdyby Bóg nie chciał, nie dopuściłby tego. Przestrzega cię Apostoł i przepowiada: «Dlatego Bóg zsyła na nich obłęd» (II Tes. 2, 11). Słowo: «Zsyła» znaczy tyle co: «Pozwala, że się staje», nie po to, żeby się obronili, lecz, «aby zostali osądzeni». Dlaczego? «Bo nie uwierzyli prawdzie», tzn. prawdziwemu Chrystusowi, «lecz znaleźli upodobanie w nieprawości» (II Tes. 2, 12), tzn. w Antychryście". (Św. Cyryl Jerozolimski, Katechezy, XV, 17).
Tłumaczenie proroctw jest zawsze najeżone trudnościami. Podczas gdy jest oczywiste, że Pismo Święte zawiera proroctwa, to tylko z perspektywy czasu można wyraźnie stwierdzić, że "Bóg o tym powiedział". Ponadto, już od niepamiętnych czasów duch zła rozpanoszył się po całej ziemi i zawsze delektował się podsuwaniem fałszywych interpretacji Słowa Bożego jak i błędnych …
More
7 more comments

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ STUDIUM DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA, DOKTORA ANIELSKIEGO KS. JAN DOMASZEWICZ

CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
6 more comments

MILCZENIE PASTERZY... BEEECZEEENIE OWIEC..

Milczenie pasterzy KS. BENEDICT HUGHES CMRI ––––– W poprzednich numerach The Reign of Mary pisaliśmy o całkowitym odstąpieniu przez hierarchię soborowego kościoła od nauczania wiernych, zwłaszcza …More
Milczenie pasterzy
KS. BENEDICT HUGHES CMRI
–––––
W poprzednich numerach The Reign of Mary pisaliśmy o całkowitym odstąpieniu przez hierarchię soborowego kościoła od nauczania wiernych, zwłaszcza w dziedzinie moralności. Św. Paweł pouczał biskupów: "głoś słowo, nalegaj w porę, nie w porę; przekonywaj, proś, karć z wszelką cierpliwością i nauką" (II Tym. 4, 2). Przekonuj? Karć? Jedyną rzeczą za jaką można by zostać skarconym przez tych biskupów jest obstawanie przy tradycyjnym katolicyzmie! Nie, ci najemnicy zupełnie wyrzekli się swej odpowiedzialności za nauczanie i napominanie wiernych. Błąd modernistycznego soborowego kościoła widać równie wyraźnie przez pryzmat tego, czego nie uczy jak przez to, czego naucza.
Ta refleksja powróciła minionego lata. Stowarzyszenie pod nazwą The Center for Medical Progress ujawniło kilkanaście tajnych materiałów wideo demaskujących organizację Planned Parenthood. W tych dokumentalnych filmach, można zobaczyć jak kierownictwo tej niesławnej instytucji …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Grzechy wołające o pomstę do nieba Nauka I. "Głos krwi brata twego woła do Mnie z ziemi" (Gen. 4, 10). "Krzyk Sodomy i Gomory rozmnożył się i grzech …More
Grzechy wołające o pomstę do nieba
Nauka I.
"Głos krwi brata twego woła do Mnie z ziemi" (Gen. 4, 10).
"Krzyk Sodomy i Gomory rozmnożył się i grzech ich ociężał zbytnie" (Gen. 18, 20).
Grzech ma to do siebie, że nie mówi nigdy: "Dosyć, poprzestań", lecz ciągnie, niejako gwałtem porywa człowieka za sobą i w coraz większą wtrąca go przepaść nieprawości. Z grzechem dzieje się podobnie, jak z lawiną. Garść śniegu na szczytach gór, poruszona skrzydłem ptaka, spadając z wysokości, rośnie, olbrzymieje, staje się potężną masą i stoczywszy się w dolinę, druzgoce mieszkania ludzkie, zagrzebuje całe osady, wsie i miasteczka. Grzesznikowi zdaje się zawsze, że ten grzech, który popełnia, to jeszcze rzecz mała; ale ten grzech pcha go siłą nieprzepartą do występków i zbrodni coraz to cięższych, tak dalece, że człowiek lekceważąc sobie wszelkie natchnienia i przestrogi Ducha Świętego, ostatecznie wpada w grzechy noszące piętno osobliwszej złości. Takimi są owe grzechy przeciw Duchowi Świętemu, o których …
More
3 more comments

"Utarczką wojenną jest życie człowieka na ziemi"

UTARCZKA DUCHOWA CZYLI NAUKA POZNANIA, POKONANIA SAMEGO SIEBIE, I DOJŚCIA DO PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KS. WAWRZYNIEC SCUPOLI ––– "Utarczką wojenną jest życie człowieka na ziemi" (Hiob …More
UTARCZKA DUCHOWA
CZYLI NAUKA POZNANIA, POKONANIA SAMEGO SIEBIE,
I DOJŚCIA DO PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

KS. WAWRZYNIEC SCUPOLI
–––
"Utarczką wojenną jest życie człowieka na ziemi"
(Hiob. VII, 1)
–––––––– SPIS TREŚCI –––––
PRZEDMOWA Rozdział I. O doskonałości chrześcijańskiej, potrzebie duchowej utarczki i o sposobach wyjścia z niej zwycięsko Rozdział II. Nieufność w nas samych Rozdział III. Ufność w Bogu Rozdział IV. Jak poznać czyśmy się wyzuli z ufności nas samych, czyśmy całą w Bogu złożyli nadzieję Rozdział V. Trwożliwości nie mamy uważać za cnotę Rozdział VI. Niektóre uwagi służące do pozbycia się ufności w sobie, i zaufania całkowitego Bogu Rozdział VII. O dobrym użyciu władz duszy i ciała, a przede wszystkim władz rozumu i woli Rozdział VIII. Co nam przeszkadza, a co pomaga do zdrowego sądu o rzeczach Rozdział IX. Umysł nasz chronić się winien niepotrzebnej ciekawości Rozdział X. O urządzeniu woli, o celu do jakiego wszystkie nasze wewnętrzne i zewnętrzne …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
O spokoju duszy i o szczęściu serca umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu ––––– ĆWICZENIE poddania się i uległości woli Bożej Cnota wzmiankowana …More
O spokoju duszy i o szczęściu serca
umierającego sobie samemu, aby żyło Bogu

–––––
ĆWICZENIE
poddania się i uległości woli Bożej
Cnota wzmiankowana na dwóch spoczywa zasadach, którymi dobrze przejąć się należy: 1) że nic nie dzieje się na świecie bez woli Bożej; 2) że niewypowiedzianie słuszną jest rzeczą, aby stworzenie poddawało się woli Stwórcy.
Boże mój, któryś stworzył świat wszechmocą Swoją, i który nim rządzisz za pośrednictwem mądrości Swojej, przywodząc rzeczy wszystkie do ich końca drogami zarówno łagodnymi, skutecznymi i nieomylnymi; wierzę stosownie do wyroczni Jezusa Chrystusa Twojego Syna, że nic się nie dzieje na świecie, bez rozkazania Opatrzności Twojej i że nawet jeden włos z głów naszych nie spadnie bez woli Twojej. Pan Samowładny, wszelkich przyczyn stworzonych, bądź dowolnych, bądź koniecznych, jesteś zarazem Jedynowładcą i skutków jakie one wydają. Nic z nami stać się nie może, ani przypadkowo, boś Ty wszystko od wieków przewidział, ani przeciw Twej woli, bowiem …More
7 more comments

Święty pokoju

"Papież" Franciszek kontra św. Franciszek Haniebna karykatura Wielkiego Świętego KS. BENEDICT HUGHES CMRI ––––– Po wyborze przez kardynałów Novus Ordo na głowę soborowego kościoła 13 marca 2013 …More
"Papież" Franciszek kontra św. Franciszek
Haniebna karykatura Wielkiego Świętego

KS. BENEDICT HUGHES CMRI
–––––
Po wyborze przez kardynałów Novus Ordo na głowę soborowego kościoła 13 marca 2013 roku, Jorge Mario Bergoglio zaskoczył ich obwieszczając, że wybrał imię Franciszek. Dlaczego było to zaskoczeniem? Ponieważ żaden papież w historii katolickiego Kościoła nigdy nie przybrał tego imienia, a Bergoglio rzekomo miał być papieżem, następcą św. Piotra.
Moglibyśmy zapytać, dlaczego wybrał imię wielkiego świętego z Asyżu? Bergoglio mówił o ubóstwie i oderwaniu się od materialnych rzeczy tego świata. Pragnął "kościoła dla biednych". Od tamtej pory wielokrotnie przypominał o tych tematach odwiedzając dzielnice biedy i wypowiadając się przeciwko żądzy zysku. Powołał się również na św. Franciszka w ostatniej encyklice na temat środowiska naturalnego, przytaczając cytaty z dzieła świętego Pochwała stworzeń. Jak zobaczymy, wyrządził on wielką krzywdę pamięci Il Poverello (Biedaczyny) wybiórczo …More
Jadwiga Bob
chcę udostępnić ale mi nie wchodzi
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
List do wiernych (1) ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU –––––––– W Imię Pańskie – Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wszystkim chrześcijanom – zakonnikom …More
List do wiernych (1)
ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU
––––––––
W Imię Pańskie – Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Wszystkim chrześcijanom – zakonnikom – duchownym i świeckim, mężczyznom i niewiastom, wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie: brat Franciszek, sługa ich i poddany, składa hołd i uszanowanie oraz życzy im prawdziwego pokoju z nieba i szczerej miłości w Panu.
Będąc sługą wszystkich, mam obowiązek służyć wszystkim i udzielać wonnych słów mojego Pana. Zważywszy zatem, że z powodu choroby i słabości ciała nie mogę każdego z osobna osobiście odwiedzić, postanowiłem w tym liście i orędziu przekazać wam słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Słowem Ojca, i słowa Ducha Świętego, które duchem i życiem są (J 6, 64).
To Słowo Ojca tak godne, tak święte i chwalebne zwiastował Najwyższy Ojciec z nieba przez św. Gabriela, swego anioła, mające zstąpić do łona świętej i chwalebnej Dziewicy Maryi (por. Łk 1, 31), z której to łona przyjęło prawdziwe ciało naszego człowieczeństwa i …More
3 more comments

"Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu"

MORALNE OBLICZE KWESTII ŻYDOWSKIEJ W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU "Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu" (Księga Przysłów XXI, 30) DR ANNA DANUTA DRUŻBACKA –––––––– …More
MORALNE OBLICZE KWESTII ŻYDOWSKIEJ
W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU
"Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu"
(Księga Przysłów XXI, 30)
DR ANNA DANUTA DRUŻBACKA
––––––––
Spis treści:
Żydzi nie poznali czasu nawiedzenia swego "Albowiem naród ten był pogrążony w cielesnym użyciu i miał umysł oporny" "Może grozić wielkim niebezpieczeństwem dopuszczanie obcych przybyszów do stanowienia o sprawach narodu" "Wzięliśmy świat wasz cielesny w posiadanie, jak również i wasze ideały" Królestwo Boże nie jest z tego świata Złymi jak trąd są żydzi dla narodów chrześcijańskich Chrześcijanie mają obowiązek stawać w obronie swej wiary "Żydom nie powinno być wolno zatrzymać tego, co od innych wyłudzili przez lichwę" "Bądź w walce spokojny, abyś tym, których zwalczasz, mógł dać korzyści pokoju" Bibliografia ––––––– Żydzi nie poznali czasu nawiedzenia swego Żydzi są, z punktu widzenia filozofii chrześcijańskiej, tymi, którzy nie przyjęli wiary prawdziwej. Byli wprawdzie przez …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. 1. Niebezpieczeństwo . Chcę w tym "Głosie katolickim" zwrócić uwagę czytelnika na jedno niebezpieczeństwo, które prawie niespostrzeżenie wciska …More
.
1. Niebezpieczeństwo

.
Chcę w tym "Głosie katolickim" zwrócić uwagę czytelnika na jedno niebezpieczeństwo, które prawie niespostrzeżenie wciska się do nas z obcych krajów, silnie zarażonych niewiarą. Tym niebezpieczeństwem jest hasło na pozór niewinne, a nawet mądre i chrześcijańskie, hasło: "Szanuj cudze przekonania! Bądź wyrozumiałym na wszystko, co inni mówią i myślą! Nie potępiaj niczego!". Ze szczególnym upodobaniem głoszą to hasło niedowiarkowie katolikom. Udają oni apostołów Chrystusowych i ujmują się za przykazaniem o miłości bliźniego, bo zdaje im się, że katolicy nie zachowują tego przykazania, trzymając się od nich z dala.
.
Zdradliwe to hasło i niebezpieczne! Zdradliwe dlatego, że ludzie bez wiary chcą przez nie osiągnąć bardzo zły cel, to jest zatrzeć powoli różnicę między wiarą, a niewiarą, między przekonaniami katolickimi a niekatolickimi, między złem a dobrem, grzechem a cnotą, między obyczajami chrześcijańskimi a pogańskimi.
.
Zdradliwe to hasło i dlatego, że ludzie …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Co jest niebo żydów? Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda …More
Co jest niebo żydów?
Zobaczmy teraz jak wygląda niebo żydów, do którego wzdychają i na które całe życie pracują. Przede wszystkim zapytajmy się żyda chasyda, to jest żyda pobożnego, kto się znajduje w niebie żydowskim? On zaraz odpowie, że tam są wszyscy, których żyd kochał za życia, a nie ma nikogo, kim się żyd brzydził i kogo nienawidził w swym życiu. A więc w niebie żydowskim nie ma Pana Jezusa, ani Matki Bożej, ani św. Józefa, ani żadnych Świętych, których czczą Chrześcijanie. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy za życia kochali Pana Jezusa i Najświętszą Pannę Maryję. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma tych ludzi, którzy słuchali Kościoła, wierzyli Ewangelii i przyjmowali Sakramenty św. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma żadnego, który żył i umierał w miłości Krzyża Chrystusowego. A więc jest to piekło.
W niebie żydowskim nie ma nikogo, kto żył pobożnie, nosząc Szkaplerz i odmawiając Różaniec. A więc jest to piekło.
W niebie …More
6 more comments

O rozmaitych Antychrystach Duchownych.

CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. O. Mikołaj Łęczycki SI . 1. P. Uważ, że wszyscy Heretycy, (jako Ojcowie ŚŚ. mówią) przez podobieństwo są Antychrystami, których że tak wielkie …More
.
O. Mikołaj Łęczycki SI
.
1. P. Uważ, że wszyscy Heretycy, (jako Ojcowie ŚŚ. mówią) przez podobieństwo są Antychrystami, których że tak wielkie jest mnóstwo; ubolewaj, iż tak wiele jest zwodzicieli [(zwiedzionych)]: dziękuj BOGU, że nie jesteś z ich sekty, zwłaszcza jeśliś kiedy był: lituj się nad nędznymi, módl się za ich nawrócenie często, i gorąco, a patrz, na które cnoty, i nauki masz się zdobywać, abyś był sposobnym na ich do Chrystusa przygarnienie.
.
2. P. Uważ, że i ludzie światowi są Antychrystami, Chrystusowe przykazania gwałcącymi, żywot niezbożny wiodącymi: których, że niezmierna się moc najduje, podobne pierwszym afekty w sobie wzbudzaj, zapalając w sobie żarliwość Apostolską, abo Ignacego Ś. abo Ksawerego, aby do Chrystusa, i pobożności Chrześcijańskiej byli przywiedzieni, co też i teraz ile możesz, zacznij, zwłaszcza przykładem życia bez nagany, i strażą zmysłów niepospolitą, gdyż to i złych porusza.
.
3. P. Uważ, że i owi są Antychrystami, którzy sługi Chrystusowe …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Kiedy ten świat koniec mieć ma, a które tego znaki będą, i o antychryście . Pogańska filozofia niektóra nauczała, iż ten świat początku nie miał,…More
.
Kiedy ten świat koniec mieć ma, a które tego znaki będą, i o antychryście
.
Pogańska filozofia niektóra nauczała, iż ten świat początku nie miał, ani końca mieć będzie. Nie dziwować im, bo im Pan Bóg nie objawił tak jako nam, którzy mocnie wierzym, iż i pewnych czasów z niszczegoż bez materiej zbudowana jest ta wielka machina ręką wszechmocną Boga naszego i Jegoż się mocą swoich czasów zepsuje. Na początku, mówi Mojżesz (3), stworzył Pan Bóg niebo i ziemię. I Psalm wyznawa (4): Ty, Panie, fundowałeś ziemię, i nieba są dziełem ręku Twoich; one poginą a Ty trwasz, i wszytkie jako suknia zwiotczeją. Długo przedsię ta suknia przemożnemu rozkazaniu Jego służy. Do tego czasu przez te pięć tysięcy i sześć set lat do naszych czasów nie widzim, aby się co naruszyło, abo w biegach swoich górne koła pomyliły, abo ziemia rodzić, abo wiatry ustać, i morze swoich granic chować nie miało. Jednak czas przyjdzie, jako Piotr święty pisze (5), gdy nieba wielkim pędem przeminą i żywioły się wielkim …
More
2 more comments

Papiestwo i masoneria KS. ERNEST JOUIN

Papiestwo i masoneria (1) KS. ERNEST JOUIN –––––– Papiestwo i masoneria to dwie potęgi działające na świecie, a każda z nich usiłuje nad nim zapanować. Rezultat toczącej się między nimi walki ma w …More
Papiestwo i masoneria (1)
KS. ERNEST JOUIN
––––––
Papiestwo i masoneria to dwie potęgi działające na świecie, a każda z nich usiłuje nad nim zapanować. Rezultat toczącej się między nimi walki ma w obecnej chwili najwyższą doniosłość, gdyż stajemy nie tylko na rozstajnych drogach historii, lecz także wobec radykalnej transformacji samej ludzkości. Albo rzymski katolicyzm wyniesie nas znowu do poziomu cywilizacji chrześcijańskiej albo żydomasoneria ściągnie nas na ścieżkę barbarzyństwa i dekadenckiego pogaństwa. Cały świat balansuje między chrześcijaństwem a pogaństwem. 8 grudnia 1892 roku, papież Leon XIII napisał do włoskiej hierarchii: "Konieczne jest zwalczanie masonerii tym orężem boskiej wiary, którym w ubiegłych wiekach pokonano pogaństwo".
Ponadto, zarówno papiestwo jak i żydomasoneria będąc w pełni świadome, że odgrywają tak diametralnie przeciwstawne role zakładają, iż musi to mieć wpływ na polityczną, ekonomiczną, intelektualną i religijną przyszłość poszczególnych osób jak …More
woj_tek shares this
3 more comments

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS O ZASADACH MODERNISTÓW

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS O ZASADACH MODERNISTÓW ŚW. PIUS X, PAPIEŻ NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻYŁ I WSTĘPEM OPATRZYŁ BP STANISŁAW OKONIEWSKI –––––––– Encykliki Pascendi dominici gregis More
ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS
O ZASADACH MODERNISTÓW

ŚW. PIUS X, PAPIEŻ
NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻYŁ
I WSTĘPEM OPATRZYŁ
BP STANISŁAW OKONIEWSKI
––––––––
Encykliki Pascendi dominici gregis tłumaczenie polskie ––––––– Wstęp (1) Poruczony Nam od Boga urząd pasterski nad owczarnią Chrystusową obejmuje przede wszystkim zadanie, określone przez Chrystusa, zachowania jak najczujniej skarbu wiary, przekazanej wiernym, przed nowymi, niekościelnymi pojęciami i zarzutami nieprawej nauki. Tej czujności najwyższego Pasterza potrzeba ludowi katolickiemu po wszystkie czasy; za sprawą bowiem nieprzyjaciela rodzaju ludzkiego, nie zbywało nigdy na ludziach "mówiących przewrotności" (2), "próżnomównych i zwodzicieli" (3), "błądzących i w błąd wwodzących" (4). Przyznać jednakże należy że w ostatnim czasie pomnożyła się niesłychanie liczba nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego, którzy usiłują sposobami nowymi zupełnie i pełnymi chytrości zniweczyć ożywczą potęgę Kościoła, a nawet, jeśliby im siły dopisały, …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ignorancja Przechodząc od przyczyn moralnych do umysłowych, napotykamy naprzód głównie ignorancję. – Wszyscy bowiem moderniści, którzy jako mistrzowie …More
Ignorancja
Przechodząc od przyczyn moralnych do umysłowych, napotykamy naprzód głównie ignorancję. – Wszyscy bowiem moderniści, którzy jako mistrzowie występować i za mistrzów pragną w Kościele uchodzić, wysławiają głośno filozofię nowoczesną a gardzą filozofią scholastyczną; przyznają się do niej nie z innego powodu, lecz dlatego, że nie znając wcale filozofii scholastycznej, nie mieli argumentu do rozwikłania pomieszanych pojęć i do odparcia sofizmatów! Z zaślubin zaś fałszywej filozofii z wiarą wyłonił się ich system, rażący niezliczoną ilością błędów potwornych.
One more comment

Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego. U nas, jak i w reszcie świata, biskupi zupełnie zignorowali KPK, jakby w ogóle nie było prawa kanonicznego …More
Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z
punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego.
U nas, jak i w reszcie świata, biskupi zupełnie zignorowali KPK, jakby w ogóle nie było
prawa kanonicznego, ani prawa Bożego. Np. dopiero po interwencji PCh24 przyznali, że wymuszanie przez księży komunii świętej na rękę jest bezprawne.
Ostatnio Morawiecki ogłosił któreś tam z kolei luzowania, i tak w restauracje mają przestrzegać 4m2 na osobę, w środkach komunikacji może być zajęte co trzecie miejsce stojące i siedzące, ale w kościołach ma być 1 osoba na 10m2.
Autor analizy słusznie zauważa, że pewnie w związku z "kolejną falą wirusa", o której trąbią w Polsce i na świecie, może dojść znowu do drakońskich obostrzeń. Trzeba więc analizować sytuację spoglądając także w przyszłość.
Poniżej tłumaczenie tego świetnego tekstu.
Z Bogiem, PT
---------- Amerykański teolog analizuje moralność anulowania publicznych Mszy św. i zamykania kościołów przez państwo - znakomita analiza prawna Za https://…More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. miałem SEN morawiecki, duda, kaczyński, szumowski, i wielu innych, znanych i nie znanych, wisieli na cienkich, stalowych linkach, nago. wszyscy …More
.
miałem SEN
morawiecki,
duda,
kaczyński,
szumowski,
i wielu innych,
znanych i nie znanych, wisieli na cienkich, stalowych linkach, nago. wszyscy mieli założone błazeńskie czapki z dzwoneczkami, widać było kto obrzezany, a kto nie. ptaki wydziobały już oczy, te z długimi dziobami, chyba wrony wydziobywały przez uszy szarą tkankę, nikt ich nie żałował, lud potraktował ich sprawiedliwie za prawdę, która ujrzała światło dzienne - nie ma litości za przewinienia pewnego typu . . .
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Jeżeli jednak państwo miałoby nakazać zamykanie kościołów w ogóle bez powyższych przyczyn, to wyraźnie uzurpuje sobie prawo, którego nie posiada,More
Jeżeli jednak państwo miałoby nakazać zamykanie kościołów w ogóle bez powyższych przyczyn, to wyraźnie uzurpuje sobie prawo, którego nie posiada, a to z następujących powodów:
1. Wierni mają prawo dostępu do swoich kościołów i sakramentów. Prawo to opiera się na podstawowym prawie do wolności religijnej.
2. Biskupi i kapłani mają boskie prawo i obowiązek głoszenia wiary i udostępniania środków zbawienia, przede wszystkim sakramentów, których nie mogą wstrzymywać bez śmiertelnie poważnych przyczyn. (Jeśli mogą istnieć "nowe sposoby służenia ludziom", mogą one jedynie uzupełniać, a nigdy zastępować ekonomię sakramentalną, którą dał nam Jezus Chrystus).
3. Żadna władza na ziemi nie może pozbawić biskupów tego podstawowego prawa i obowiązku.
4. Władze cywilne nie mogą zatem utrudniać praktykowania wiary, która obejmuje dostęp do kościołów.
.
8 more comments

zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa

Doktor Nauk Biologicznych Diana Wojtkowiak z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11.05.2020 złożyła do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zawiadomienie o …More
Doktor Nauk Biologicznych Diana Wojtkowiak z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11.05.2020 złożyła do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego.
Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.
Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to …More
Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa noszącego znamiona zbrodni ludobójstwa przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przestępstwo to polega na wydaniu rozporządzenia podwyższającego stukrotnie normy promieniowania elektromagnetycznego, co poskutkowało ekspresowym zwiększeniem mocy nadajników przez operatorów. Ustalono już przyczynowy wpływ promieniowania mikrofalowego na zwiększenie infekcyjności i agresywności wirusów z grupy SARS CoV do której to grupy należy będący przyczyną obecnej pandemii wirus SARS CoV- 2, który spowodował już w Polsce według oficjalnych danych 800 ofiar śmiertelnych.
Istnieje wiele doniesień o zbieżności miejsca nowo wprowadzonej sieci 5G, w tym szpitali lub bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych poprzednich generacji z obszarami, gdzie wystąpiła największa ekspansja zachorowań na COVID-19 i wysoka śmiertelność zarażonych.
Doniesienia te są wyciszane, a mówienie lub pisanie o takiej zbieżności w środkach masowego przekazu, na You-Tube, …More
5 more comments

CO TO ZNACZY ZABIĆ?

ODPOWIEDZI CHRYSTUSA NA PYTANIA LUDZI O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP –––––––– Nie zabijaj! "«Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym miał żywot wieczny». A Jezus mu rzekł: «Znasz przykazanie: Nie …More
ODPOWIEDZI CHRYSTUSA
NA PYTANIA LUDZI

O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP
––––––––
Nie zabijaj!
"«Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym miał żywot wieczny». A Jezus mu rzekł: «Znasz przykazanie: Nie zabijaj»" (Łk. XVII, 19-20).
Zasada: szanować życie
I. – CO TO ZNACZY ZABIĆ? Zabić, to znaczy pozbawić życia, uniemożliwić na zawsze podstawowy pęd do urzeczywistnienia się istoty żywej, to powstrzymać przeznaczenie, zamknąć przyszłość. II. – BÓG PANEM ŻYCIA I ŚMIERCI. Ponieważ Bóg jest stwórcą wszystkiego, jest również nieograniczonym władcą. Wszystkie byty, które pochodzą od Niego, należą do Niego, wpierw nim należały do siebie, lub do kogoś innego. Jeśli mają prawo do życia cudzego, dostały je od Boga albo drogą władzy, której im udzielił, albo drogą zależności przyrodzonej, którą ustanowił, tak że jedne byty zabijają drugie w celu utrzymania własnego życia. I tak zwierzęta zjadają rośliny, człowiek spożywa zwierzęta. Prawo to jest jednak ograniczone miarą rzeczywistej potrzeby, którą Bóg …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
(1) Por. 1) O. Marie Augustin Bellouard OP, a) Réponses du Christ aux questions des hommes, Paryż 1936. b) Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi. c) …More
(1) Por. 1) O. Marie Augustin Bellouard OP, a) Réponses du Christ aux questions des hommes, Paryż 1936. b) Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi. c) Cierpienie i grzech.
2) Kapłan Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Nauki katechizmowe, a) Czy istnieje prawo odbierania życia ludziom? b) Grzechy wołające o pomstę do nieba. c) Przeciwko heretykom. Wiara nie jest to samo co nadzieja.
3) Ks. Dr Antoni Borowski, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, a) Teologia moralna. b) Prawo Boże. c) Warunkowe szafarstwo sakramentalne.
4) Kardynał Gousset, Arcybiskup w Reims, Teologia moralna dla użytku spowiedników.
5) Ks. Józef Stagraczyński, a) Nauki katechizmowe o prawdach Wiary i obyczajów katolickiego Kościoła. b) Grzechy wołające o pomstę do nieba. c) Czego uczy Kościół o piekle. d) Zasady wychowania chrześcijańskiego.
6) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. b) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. c) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o …
More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 80. NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE ODPOWIEDZI CHRYSTUSA NA PYTANIA LUDZI O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP –––––––– Odpowiedzi Chrystusa …More
NR 80.
NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
ODPOWIEDZI CHRYSTUSA
NA PYTANIA LUDZI

O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP
––––––––
Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi (djvu, 25.2 Mb)
Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA –––––––– ROZDZIAŁ XX O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU UCZEŃ. Ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu …More
WYKŁAD
NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI
BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA
––––––––
ROZDZIAŁ XX
O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
UCZEŃ. Ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są? NAUCZYCIEL. Jest ich sześć, a są następujące. 1. Rozpaczanie o zbawieniu. 2. Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług. 3. Walczenie przeciwko prawdzie poznanej. 4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej. 5. Uporczywość w grzechach. 6. Ostateczne niepokutowanie. U. Dlaczego grzechy te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Świętemu? N. Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a jest wtedy, gdy kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą. Grzeszenie przez złość nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Świętemu, bo Duchowi Świętemu przypisujemy Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną złości naszej: podobnie jak grzeszenie przez występną …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.. . Co mają właściwego te grzechy? . To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII …More
..
.
Co mają właściwego te grzechy?

.
To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10).
.
Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty.
. Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia. . ..
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są? NAUCZYCIEL. Jest ich sześć, a są następujące. 1. Rozpaczanie o zbawieniu. 2. ZarozumiałeMore
.
ile jest
grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są?
NAUCZYCIEL.
Jest ich sześć, a są następujące.

1. Rozpaczanie o zbawieniu.
2.
Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług.
3.
Walczenie przeciwko prawdzie poznanej.
4.
Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej. 5. Uporczywość w grzechach. 6. Ostateczne niepokutowanie. . ...
4 more comments

Jak po Soborze Watykańskim II odrzucono naukę o podporządkowaniu żony mężowi

Jak po Soborze Watykańskim II odrzucono naukę o podporządkowaniu żony mężowi Michał Krajski Po Soborze Watykańskim II uznano, że dalej nie można głosić nauki, obowiązującej w Kościele od czasów św.…More
Jak po Soborze Watykańskim II odrzucono naukę o podporządkowaniu żony mężowi
Michał Krajski
Po Soborze Watykańskim II uznano, że dalej nie można głosić nauki, obowiązującej w Kościele od czasów św. Pawła, o tym, że żona powinna być posłuszna mężowi.
Aby zrozumieć wagę tej zmiany należy zauważyć, że nauczanie Kościoła ma różną wagę. Nauka wyłożona w encyklice ma większą wagę niż ta, którą zawiera list apostolski. Encykliki są dokumentami papieskimi najwyższej wagi. Podobnie ważniejsza jest nauka wprost wyrażona w Piśmie Świętym niż taka, która nie posiada tego atutu. Za niezwykle istotne uważa się także nauczanie, które obowiązuje od wieków i było wielokrotnie powtarzane. Uważa się je za element Tradycji i za część nauki objawionej, której nie wolno kwestionować. Nauka o podporządkowaniu żony mężowi pochodzi z Pisma Świętego i została wyrażona w Nowym Testamencie przez św. Pawła, który o jej pozytywnym znaczeniu mówił kilkakrotnie.
Była następnie powtarzana w ciągu wieków przez ojców i …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Neo Kowalski
Bardzo dobra publikacja, idealna na dzisiejsze czasy, szczególnie dla katolików, którzy chwilami sobie nie radzą ze wzajemnymi relacjami.
7 more comments

ŚW. PIUS X, PAPIEŻ KRÓTKA HISTORIA RELIGII

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 32. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE 132. Sobór, który potępił błędy protestanckie, nazywa się św. Soborem Trydenckim od miasta …More
NR 32.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE

132. Sobór, który potępił błędy protestanckie, nazywa się św. Soborem Trydenckim od miasta Trydentu, w którym się odbywał.
133. Protestantyzm, rażony wyrokami tego soboru, niedługo czekał, aż zarody rozkładu, które nosił w skażonym swym łonie, poczęły się rozwijać: niebawem jęły go szarpać waśnie wewnętrzne, mnożyły się sekty, które, dzieląc się ciągle, rozsadzały go na drobne kawałki. Obecnie nie oznacza on już żadnego jednolitego i rozpowszechnionego wierzenia, lecz tylko pokrywa swą nazwą najpotworniejszą mieszaninę błędów prywatnych i osobistych, streszcza w sobie wszystkie herezje, i przedstawia wszelkie postacie rokoszu przeciwko Kościołowi katolickiemu.
134. Wszelakoż duch protestantyzmu, to jest duch wyuzdanej swawoli i oporu przeciwko wszelkiej władzy, szerzył się coraz dalej; wciąż powstawali ludzie, upojeni fałszywą nauką i zarozumiałością, albo też żądni znaczenia lub popierali nowe teorie, wywracające wiarę, moralność …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 30. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE Dziesięcioro przykazań Boskich Trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu Żydzi stanęli u …More
NR 30.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
Dziesięcioro przykazań Boskich
Trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu Żydzi stanęli u podnóży góry Synaj. W tym to miejscu, wśród błyskawic i gromów, Pan Bóg mówił do nich i ogłosił im dziesięcioro przykazań swoich, wyrytych na dwóch tablicach kamiennych, które na szczycie góry wręczył Mojżeszowi.
Atoli, gdy Mojżesz po czterdziestu dniach, spędzonych na rozmowie z Panem, zeszedł ze szczytu góry, obaczył, jako lud wszystek, zarażony bałwochwalstwem, w dzikim upojeniu oddawał cześć Boską cielcowi, odlanemu ze złota.
Na widok ten, zdjęty gniewem świętym, cisnął o ziemię kamienne tablice i roztrzaskał je; spalił i skruszył na proch cielca, i ukarał śmiercią główniejszych sprawców tej ciężkiej zbrodni.
Powrócił potem na górę, błagał Pana o przebaczenie i otrzymał od Niego nowe tablice prawa; a gdy schodził z góry, lud ze zdumieniem oglądał, jak z czoła jego biły dwa duże snopy promieni, które cudownym blaskiem rozświecały całe …
More

Jak okłamują nas w sprawie 5G

Jak okłamują nas w sprawie 5G alexjones.pl/…/148687-jak-okla… Być może nie wiesz, że rząd planuje w trybie pilnym uruchomić w Polsce technologię 5G. Jest to najnowszy standard sieci komórkowej, w …More
Jak okłamują nas w sprawie 5G
alexjones.pl/…/148687-jak-okla…
Być może nie wiesz, że rząd planuje w trybie pilnym uruchomić w Polsce technologię 5G. Jest to najnowszy standard sieci komórkowej, w której stosowane będą nowe, nieużywane dotąd zakresy częstotliwości, nowe rozwiązania techniczne, niezwykle zagęszczona sieć stacji bazowych na Ziemi i tysiące satelitów w przestrzeni okołoziemskiej.
5G będzie używało nowego pasma bardzo wysokich częstotliwości - na chwilę obecną do 71 GHz. Są to tzw. fale milimetrowe. Ponieważ są one bardzo krótkie, to nie docierają daleko i są pochłaniane przez ciała stałe: przedmioty, drzewa, ściany budynków. Z tego powodu konieczne będzie postawienie ogromnej liczby anten nadawczych (w warunkach miejskich nawet co 20-150 metrów) - na słupach, lampach ulicznych, znakach drogowych i w budynkach. 5G oznacza również nadajniki w urządzeniach domowych (lodówce, pralce, telewizorze itd.) – tzw. „Internet rzeczy”. Sprzęty te będą nas napromieniowywać w naszych …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 29. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE. Przeciwnicy 5G nie sprzeciwiają się rozwojowi technicznemu. Domagają się jedynie, by …More
NR 29.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE.

Przeciwnicy 5G nie sprzeciwiają się rozwojowi technicznemu. Domagają się jedynie, by telekomunikację bezprzewodową ucywilizować i uczynić bezpieczniejszą. Rozwój nie może się ograniczać do pogoni za wygodnictwem i finansowym zyskiem branży telekomunikacyjnej. Musi być zrównoważony, respektujący środowisko i gwarantowane przez Konstytucję prawo do życia i zdrowia wszystkich obywateli.
Więcej informacji na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego można znaleźć w broszurze „Elektrosmog – niewidzialny wróg” oraz w MIĘDZYNARODOWYM APELU O POWSTRZYMANIE 5G, który warto, a nawet trzeba podpisać. Dołącz także do Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G oraz grupy na fb: POLSKIE NIE DLA 5G!, których celem jest niedopuszczenie do uruchomienia w naszym kraju tej śmiercionośnej technologii.
2 more comments

Wyznanie wiary św. Atanazego

Wyznanie wiary św. Atanazego *) (Przekład wierszem na język polski) Maurycy hr. Dzieduszycki W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi niewątpliwie sławne ono i od …More
Wyznanie wiary św. Atanazego *)
(Przekład wierszem na język polski)
Maurycy hr. Dzieduszycki
W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi niewątpliwie sławne ono i od wieków w kościelnej liturgii i modlitwach używane "wyznanie wiary" (symbolum) św. Atanazego biskupa aleksandryjskiego i Doktora Kościoła zwane. Ułożone po grecku w pierwszej połowie IV wieku, kiedy Ariusz zaprzeczył Bóstwa Jezusa Chrystusa z takim samym zuchwalstwem, jakie cechuje w naszych czasach owych nieszczęśliwie zaślepionych Straussów i Renanów. Natchniony ów Ojciec wschodniego Kościoła, czynny uczestnik powszechnego Soboru Nicejskiego w r. 325 i kilku innych prowincjonalnych, zmarły po 47 latach nader uciążliwego i pracowitego episkopatu, w r. 373, uposażył chrześcijaństwo licznymi dziełami, które cechuje głębokość nauki, niezwykłe namaszczenie a przy tym styl godny najlepszych czasów Grecji, męski, szlachetny, prosty, wyniosły, jasny a jędrny. Wszystkie te przymioty odznaczają właśnie …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba, Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba, Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości, Bez pochyby …More
.
Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba,
Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba,
Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości,
Bez pochyby zatraci swą duszę w wieczności.
Wiara ta jedynego Boga w Trójcy głosi,
A Troistość w Jedności nad wszystko podnosi,
I ani mieszać osób pojedynczych będzie, Ni przez rozdział istności w grubym zabrnie błędzie. Inna bowiem osoba Ojca, inna Syna, I Ducha też Świętego osoba jest inna, Lecz Ojca, Syna, Ducha, jedna boskość cała, I odwieczny majestat i równa jest chwała. Jaki Ojciec, Syn taki i taki Duch Święty, Żaden z nich nie stworzony, każdy niepojęty, Niczem nieogarniony, obecnym jest wszędzie, I jak nie miał początku, końca mieć nie będzie. Przecież nie trzej wieczyści, nie trzej niestworzeni, Ani trzej nie znający czasu ni przestrzeni, Lecz Jeden Wiekuisty, Jeden Niestworzony I Jeden tylko niczem jest Nieograniczony! Wszechmoc w Ojcu i w Duchu Świętym jest i w Synie Wszakże nie trzej Wszechmocni lecz jeden jedynie. Bogiem czcimy Cię …
More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU shares this
3 more comments

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ (1) według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917) –––––– Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, …More
WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ (1)
według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)
––––––
Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzymski, to jest:
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który zrodzon jest z Ojca przed wszystkimi wieki, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie zaś stworzony, współistotny Ojcu, i przez Niego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z nieba zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Który ukrzyżowany został dla nas pod Ponckim Piłatem, umęczony i pogrzebiony, i trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojcowskiej, i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królowanie Jego …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Przysięga antymodernistyczna (1) (Przepisana przez Motu proprio Sacrorum antistitum z dnia 1 września 1910) ŚW. PIUS X, PAPIEŻ –––––––– Ja..... …More
Przysięga antymodernistyczna (1)
(Przepisana przez Motu proprio Sacrorum antistitum z dnia 1 września 1910)
ŚW. PIUS X, PAPIEŻ
––––––––
Ja..... uznaję niezachwianie i przyjmuję wszystko bez wyjątku, co nieomylny Urząd nauczycielski Kościoła określił, ogłosił i objaśnił, a przede wszystkim te prawdy, które się wprost sprzeciwiają błędom współczesnym.
Wyznaję tedy najpierw, że Boga, będącego początkiem i celem wszechrzeczy, można naturalnym światłem rozumu z tego, co uczynił czyli z widzialnych dzieł stworzenia poznać na pewno jako przyczynę ze skutków, a więc i udowodnić.
Po wtóre: przyjmuję zewnętrzne dowody Objawienia tj. dzieła Boże, a zwłaszcza cuda i proroctwa i uważam je za najpewniejsze znaki Boskiego początku religii chrześcijańskiej, a zarazem za znaki najzupełniej dostosowane do stanu umysłowości wszystkich wieków i ludzi – nie wyjmując współczesnych.
Po trzecie: wierzę także mocno, że Kościół, stróż i nauczyciel prawdy objawionej, pochodzi wprost i bezpośrednio od samego …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzymski …More
Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzymski, to jest:
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który zrodzon jest z Ojca przed wszystkimi wieki, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie zaś stworzony, współistotny Ojcu, i przez Niego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z nieba zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Panny, i stał się człowiekiem. Który ukrzyżowany został dla nas pod Ponckim Piłatem, umęczony i pogrzebiony, i trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojcowskiej, i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królowanie Jego końca mieć nie będzie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Dawcę łask, który od Ojca …
More
One more comment