1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.

NIE CZYTAJ TEGO - NIE BĘDZIESZ SPAŁ SPOKOJNIE !!!

1. Oszustwo będzie tak olbrzymie, tak obszerne, że ujdzie ludzkiej uwadze. 2. Ci, którzy je dostrzegą będą uważani za szaleńców. 3. Utworzymy oddzielne fronty, aby zapobiec rozpoznaniu połączeń z …
modernistae prohibere
Jacques Attali był doradcą François Mitterranda (byłego prezydenta Francji) i w 1981 roku napisał tak: "W przyszłości będzie to kwestia znalezienia …More
Jacques Attali był doradcą François Mitterranda (byłego prezydenta Francji) i w 1981 roku napisał tak: "W przyszłości będzie to kwestia znalezienia sposobu na zmniejszenie populacji. Zaczniemy od starców, ponieważ po przekroczeniu 60-65 roku życia człowiek żyje dłużej niż produkuje, a to drogo kosztuje społeczeństwo. Potem słabi, potem bezużyteczni, którzy nic nie wnoszą do społeczeństwa, bo będzie ich coraz więcej, a zwłaszcza w końcu głupi. Eutanazja skierowana do tych grup; eutanazja musi być niezbędnym instrumentem naszych przyszłych społeczeństw, we wszystkich przypadkach. Oczywiście, nie będziemy mogli wykonywać egzekucji ani organizować obozów. Pozbędziemy się ich poprzez przekonanie ich, że jest to dla ich własnego dobra. Zbyt duża populacja, w większości niepotrzebna, jest czymś zbyt kosztownym z ekonomicznego punktu widzenia. Społecznie też o wiele lepiej jest dla ludzkiej maszyny zatrzymać się nagle, niż stopniowo pogarszać jej stan. Nie będziemy w stanie zdać testów na …More
Julia Pole
co to jest? i skoro jest rzekomo tak tajne, to dlaczego "wyciekło"?
View 3 more comments

Nie żyje rzecznik PKW. Jeszcze wczoraj ogłaszał wyniki I tury wyborów prezydenckich

ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM - TEMAT CAŁKOWICIE PRZEMILCZANY.. PRZYPADEK ? CZY KTOŚ ZGŁOSIŁ JUŻ TEMAT DO PROKURATURY CELEM ZBADANIA ,,NIESPODZIEWANOŚCI,, ŚMIERCI RZECZNIKA…
olek19801
Państwo atrapa wciąż naszym utrapieniem. A to też ciekawe: natemat.pl/312697,oko-pres…More
Państwo atrapa wciąż naszym utrapieniem.
A to też ciekawe:
natemat.pl/312697,oko-pres…
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM - TEMAT CAŁKOWICIE PRZEMILCZANY.. PRZYPADEK ? CZY KTOŚ ZGŁOSIŁ JUŻ TEMAT DO PROKURATURY CELEM …More
ŹLE SIĘ DZIEJE W PAŃSTWIE DUŃSKIM - TEMAT CAŁKOWICIE PRZEMILCZANY..
PRZYPADEK ?
CZY KTOŚ ZGŁOSIŁ JUŻ TEMAT DO PROKURATURY CELEM ZBADANIA ,,NIESPODZIEWANOŚCI,, ŚMIERCI RZECZNIKA PKW ?

natemat.pl/313389,nie-zyje…
View one more comment

"...przyjście Chrystusa będzie bezpośrednio poprzedzone straszną i niespotykaną eksplozją zła, …

Czy te rzeczy zostały przepowiedziane? KS. RAMA P. COOMARASWAMY –––––––– "Oby nikomu z żyjących w tym czasie nie powstała w sercu myśl taka: Cóż więcej zdziałał Chrystus? Jaką siłą to czynił? …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
"...ustanie ofiara i ofiarowanie: i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia..." (9, 27) oraz "...i zgwałcą świątynię mocy, i odejmą ustawiczną ofia…More
"...ustanie ofiara i ofiarowanie: i będzie w kościele obrzydłość spustoszenia..." (9, 27) oraz "...i zgwałcą świątynię mocy, i odejmą ustawiczną ofiarę, a dadzą obrzydłość na spustoszenie..." (11, 31).
Czym innym jak nie
Mszą może być "ustawiczna ofiara"?
I czy nie dostajemy ostrzeżenia, że to właśnie Msza zostanie zaatakowana w jakimś momencie historii? Posłuchajmy Malachiasza (1, 7)
"Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb skalany, a mówicie: Czymże cię skalaliśmy?". Czy Jeremiasz nie mówi w Bożym imieniu kiedy się skarży: "Namiot mój jest zburzony, wszystkie powrózki moje porwały się, synowie moi odeszli ode mnie i nie ma ich... Bo
głupio postępowali pasterze, a Pana nie szukali, przeto nie zrozumieli i wszystka trzoda ich jest rozproszona" (10, 20-21). I rzeczywiście, historia się powtarza gdyż Ezechiel mówi z kolei: "Kapłani jej wzgardzili zakonem moim i splugawili świątynie moje; między świętą rzeczą a nieświętą nie robili różnicy" (22, 26).
.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
View one more comment

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ STUDIUM DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA, …

ZE SKARBNICY WIEDZY TEOLOGICZNEJ STUDIUM DOGMATYCZNE NA PODSTAWIE ŚW. TOMASZA, DOKTORA ANIELSKIEGO KS. JAN DOMASZEWICZ –––––––– SPIS RZECZY Dedykacja ( PDF ) Przedmowa ( …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.

MILCZENIE PASTERZY... BEEECZEEENIE OWIEC..

Milczenie pasterzy KS. BENEDICT HUGHES CMRI ––––– W poprzednich numerach The Reign of Mary pisaliśmy o całkowitym odstąpieniu przez hierarchię soborowego kościoła od nauczania wiernych, zwłaszc…
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym KONFERENCJA I Wypowiedziana 2 kwietnia 1909 r. w kościele św. Józefa (po-karmelickim) w Warszawie …More
Wiara w pojęciu katolickim, a modernistycznym
KONFERENCJA I
Wypowiedziana 2 kwietnia 1909 r. w kościele św. Józefa
(po-karmelickim) w Warszawie
PRZEZ
KS. [ABP.] ANTONIEGO SZLAGOWSKIEGO
Profesora Seminarium Metropolitalnego
i Kanonika Metropolitalnego Warszawskiego ––––––––
Co tu czynisz Eliaszu? (III Król. XIX, 9). Gdybym szukał słów, aby określić dzisiejsze zgromadzenie, to bym Was nazwał: poszukiwaczami. Bywają poszukiwacze złota, poszukiwacze chleba. Wy szukacie rzeczy, cenniejszej nad złoto, potrzebniejszej od chleba. Szukacie prawdy, którą Psalmista przeniósł "nad mnogie kamienie drogie" (Ps. XVIII, 11); umiłował "nad złoto i nad topazjon" (Ps. CXVIII, 127). Szukacie prawdy, tego "chleba żywota i rozumienia", jak ją nazwał Mędrzec Pański (Ekli. XV, 3). Szukacie prawdy, bo jak trzem mędrcom w drodze do Jerozolimy, zniknęła gwiazda betlejemska, – tak i Wam, wśród czarnych i gęstych chmur doczesnych zajęć i wypadków, zasłoniła się przed wzrokiem duszy gwiazda przewodnia …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+ RZĄDZĄCYM DEDYKUJĘ: Grzechy wołające o pomstę do nieba.More

"Utarczką wojenną jest życie człowieka na ziemi"

UTARCZKA DUCHOWA CZYLI NAUKA POZNANIA, POKONANIA SAMEGO SIEBIE, I DOJŚCIA DO PRAWDZIWEJ DOSKONAŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ KS. WAWRZYNIEC SCUPOLI ––– "Utarczką wojenną jest życie człow…
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.

Święty pokoju

"Papież" Franciszek kontra św. Franciszek Haniebna karykatura Wielkiego Świętego KS. BENEDICT HUGHES CMRI ––––– Po wyborze przez kardynałów Novus Ordo na głowę soborowego kościoła 13 marca …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+ Matka Boska Fatimska doskonale to wyraziła mówiąc: "Wojna jest karą za grzechy". Ci, którzy szukaliby pokoju na świecie poprzez głoszenie albo…More
+
Matka Boska Fatimska doskonale to wyraziła mówiąc: "Wojna jest karą za grzechy".
Ci, którzy szukaliby pokoju na świecie poprzez głoszenie albo wspieranie błędu nigdy nie znajdą prawdziwego pokoju.
Albowiem tylko w Jezusie Chrystusie i poprzez Jego Kościół prawdziwy pokój może nastać na tym niespokojnym świecie.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.

"Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu"

MORALNE OBLICZE KWESTII ŻYDOWSKIEJ W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU "Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu" (Księga Przysłów XXI, 30) DR ANNA DANUTA …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
+ ,,Chrześcijanie mają obowiązek stawać w obronie swej wiary,,.More
+
,,Chrześcijanie mają obowiązek stawać w obronie swej wiary,,.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
View one more comment

O rozmaitych Antychrystach Duchownych.

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
O. Mikołaj Łęczycki SI 1. P. Uważ, że wszyscy Heretycy, (jako Ojcowie ŚŚ. mówią) przez podobieństwo są Antychrystami, których że tak wielkie jest …More
O. Mikołaj Łęczycki SI
1. P. Uważ, że wszyscy Heretycy, (jako Ojcowie ŚŚ. mówią) przez podobieństwo są Antychrystami, których że tak wielkie jest mnóstwo; ubolewaj, iż tak wiele jest zwodzicieli [(zwiedzionych)]: dziękuj BOGU, że nie jesteś z ich sekty, zwłaszcza jeśliś kiedy był: lituj się nad nędznymi, módl się za ich nawrócenie często, i gorąco, a patrz, na które cnoty, i nauki masz się zdobywać, abyś był sposobnym na ich do Chrystusa przygarnienie.
2. P. Uważ, że i ludzie światowi są Antychrystami, Chrystusowe przykazania gwałcącymi, żywot niezbożny wiodącymi: których, że niezmierna się moc najduje, podobne pierwszym afekty w sobie wzbudzaj, zapalając w sobie żarliwość Apostolską, abo Ignacego Ś. abo Ksawerego, aby do Chrystusa, i pobożności Chrześcijańskiej byli przywiedzieni, co też i teraz ile możesz, zacznij, zwłaszcza przykładem życia bez nagany, i strażą zmysłów niepospolitą, gdyż to i złych porusza.
3. P. Uważ, że i owi są Antychrystami, którzy sługi Chrystusowe prześlad…More

Papiestwo i masoneria KS. ERNEST JOUIN

Papiestwo i masoneria (1) KS. ERNEST JOUIN –––––– Papiestwo i masoneria to dwie potęgi działające na świecie, a każda z nich usiłuje nad nim zapanować. Rezultat toczącej się między nimi walki ma w …
woj_tek shares this
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
View 3 more comments

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS O ZASADACH MODERNISTÓW

ENCYKLIKA PASCENDI DOMINICI GREGIS O ZASADACH MODERNISTÓW ŚW. PIUS X, PAPIEŻ NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻYŁ I WSTĘPEM OPATRZYŁ BP STANISŁAW OKONIEWSKI –––––––– Encykliki Pascendi domi…
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Przyczyna intelektualna (MODERNIZMU) Ignorancja Przechodząc od przyczyn moralnych do umysłowych, napotykamy naprzód głównie ignorancję.More
Przyczyna intelektualna (MODERNIZMU)
Ignorancja

Przechodząc od przyczyn moralnych do umysłowych, napotykamy naprzód głównie ignorancję.
Wszyscy bowiem moderniści, którzy jako mistrzowie występować i za mistrzów pragną w Kościele uchodzić, wysławiają głośno filozofię nowoczesną a gardzą filozofią scholastyczną; przyznają się do niej nie z innego powodu, lecz dlatego, że nie znając wcale filozofii scholastycznej, nie mieli argumentu do rozwikłania pomieszanych pojęć i do odparcia sofizmatów!
Z zaślubin zaś fałszywej filozofii z wiarą wyłonił się ich system, rażący niezliczoną ilością błędów potwornych.

Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego. U nas, jak i w reszcie świata, biskupi zupełnie zignorowali KPK, jakby w ogóle nie było prawa kanonic…
m.rekinek shares this
.
Rafał_Ovile shares this
Sytuacja prawna zamykania kościołów, szczególnie z punktu widzenia Kodeksu Prawa Kanonicznego.
View 6 more comments

zawiadamiam o popełnieniu przestępstwa

Doktor Nauk Biologicznych Diana Wojtkowiak z Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11.05.2020 złożyła do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro zawiadomienie o …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
View 4 more comments

CO TO ZNACZY ZABIĆ?

ODPOWIEDZI CHRYSTUSA NA PYTANIA LUDZI O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP –––––––– Nie zabijaj! "«Nauczycielu dobry, co mam czynić, abym miał żywot wieczny». A Jezus mu rzekł: «Znasz przyka…
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 80. NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE ODPOWIEDZI CHRYSTUSA NA PYTANIA LUDZI O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP ––––––…More
NR 80.
NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
ODPOWIEDZI CHRYSTUSA
NA PYTANIA LUDZI

O. MARIA AUGUSTINUS BELLOUARD OP
––––––––
Odpowiedzi Chrystusa na pytania ludzi (djvu, 25.2 Mb)
Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb)

O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA –––––––– ROZDZIAŁ XX O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU UCZEŃ. Ile jest grzechów przeci…
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 47. NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE Co mają właściwego te grzechy? To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszł…More
NR 47.
NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
Co mają właściwego te grzechy?
To, że nie mają przebaczenia ani w tym życiu, ani w przyszłym, jak o tym ostrzega nas Ewangelia święta (Mt. XII, 32; Mk III, 29; Łk. XII, 10).
Co się ma rozumieć w ten sposób: iż to przebaczenie jest bardzo rzadkim i trudnym, bo trudno i rzadko się zdarza, iżby ci, którzy wpadają w te grzechy, przyszli do prawdziwej pokuty.
Nie masz przebaczenia na te grzechy: jest tu więc powiedziane w sposobie względnym; tak jak się mówi np. nie masz lekarstwa na tę chorobę: co nie znaczy, iż żadnym sposobem wyleczenie nastąpić nie może, lecz znaczy tylko, iż w zwyczajnym biegu rzeczy nie masz wyleczenia.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 44. NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU UCZEŃ. Ile jest grzechów przeciwko More
NR 44.
NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU
UCZEŃ.
Ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są?
NAUCZYCIEL.
Jest ich sześć, a są następujące.
1. Rozpaczanie o zbawieniu. 2. Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług. 3. Walczenie przeciwko prawdzie poznanej. 4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej. 5. Uporczywość w grzechach. 6. Ostateczne niepokutowanie.

Jak po Soborze Watykańskim II odrzucono naukę o podporządkowaniu żony mężowi

Jak po Soborze Watykańskim II odrzucono naukę o podporządkowaniu żony mężowi Michał Krajski Po Soborze Watykańskim II uznano, że dalej nie można głosić nauki, obowiązującej w Kościele od czasów …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
. MANIPULACJA KOBIECOŚCIĄ, AŻ DO JEJ ZNISZCZENIA: www.youtube.com/watchMore
.
MANIPULACJA KOBIECOŚCIĄ, AŻ DO JEJ ZNISZCZENIA:

www.youtube.com/watch
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 43. NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równe…More
NR 43.
NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE

Prawdziwa miłość małżeńska zakłada i wymaga, aby mężczyzna żywił głęboki szacunek dla równej godności kobiety: „Nie jesteś jej panem — pisze św. Ambroży — lecz mężem, nie służącą otrzymałeś, ale żonę … Odpłać życzliwością za życzliwość, miłość wynagrodź miłością”3.
Słowa te nie budzą żadnych wątpliwości. Niepokój budzi jednak fakt, że Papież dokonał pewnej zmiany w cytacie, usuwając z niego jedno zdanie, które zastąpił trzykropkiem. Zdanie to w oryginalnej wersji łacińskiej brzmiało: „Gubernatorem te Deus voluit esse sexus inferioris”4. Przetłumaczyć je można jako: „Bóg chciał żebyś kierował niższą (słabszą) płcią”.
Jan Paweł II postanowił wykreślić to zdanie ze środka cytatu, chociaż pasuje do omawianego tematu i wyraża tradycyjną, katolicką naukę. Ewidentnie zabieg ten pokazuje jednoznacznie stosunek Papieża do tradycyjnego modelu stosunków małżeńskich.
.More

ŚW. PIUS X, PAPIEŻ KRÓTKA HISTORIA RELIGII

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 32. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE 132. Sobór, który potępił błędy protestanckie, nazywa się św. Soborem Trydenckim…More
NR 32.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE

132. Sobór, który potępił błędy protestanckie, nazywa się św. Soborem Trydenckim od miasta Trydentu, w którym się odbywał.
133. Protestantyzm, rażony wyrokami tego soboru, niedługo czekał, aż zarody rozkładu, które nosił w skażonym swym łonie, poczęły się rozwijać: niebawem jęły go szarpać waśnie wewnętrzne, mnożyły się sekty, które, dzieląc się ciągle, rozsadzały go na drobne kawałki. Obecnie nie oznacza on już żadnego jednolitego i rozpowszechnionego wierzenia, lecz tylko pokrywa swą nazwą najpotworniejszą mieszaninę błędów prywatnych i osobistych, streszcza w sobie wszystkie herezje, i przedstawia wszelkie postacie rokoszu przeciwko Kościołowi katolickiemu.
134. Wszelakoż duch protestantyzmu, to jest duch wyuzdanej swawoli i oporu przeciwko wszelkiej władzy, szerzył się coraz dalej; wciąż powstawali ludzie, upojeni fałszywą nauką i zarozumiałością, albo też żądni znaczenia lub popierali nowe teorie, wywracające …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 30. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE Dziesięcioro przykazań Boskich Trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu Żydzi stan…More
NR 30.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE
Dziesięcioro przykazań Boskich
Trzeciego miesiąca po wyjściu z Egiptu Żydzi stanęli u podnóży góry Synaj. W tym to miejscu, wśród błyskawic i gromów, Pan Bóg mówił do nich i ogłosił im dziesięcioro przykazań swoich, wyrytych na dwóch tablicach kamiennych, które na szczycie góry wręczył Mojżeszowi.
Atoli, gdy Mojżesz po czterdziestu dniach, spędzonych na rozmowie z Panem, zeszedł ze szczytu góry, obaczył, jako lud wszystek, zarażony bałwochwalstwem, w dzikim upojeniu oddawał cześć Boską cielcowi, odlanemu ze złota.
Na widok ten, zdjęty gniewem świętym, cisnął o ziemię kamienne tablice i roztrzaskał je; spalił i skruszył na proch cielca, i ukarał śmiercią główniejszych sprawców tej ciężkiej zbrodni.
Powrócił potem na górę, błagał Pana o przebaczenie i otrzymał od Niego nowe tablice prawa; a gdy schodził z góry, lud ze zdumieniem oglądał, jak z czoła jego biły dwa duże snopy promieni, które cudownym blaskiem …
More

Jak okłamują nas w sprawie 5G

Jak okłamują nas w sprawie 5G alexjones.pl/…/148687-jak-okla… Być może nie wiesz, że rząd planuje w trybie pilnym uruchomić w Polsce technologię 5G. Jest to najnowszy standard sieci komórkowej, w …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 29. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE. Przeciwnicy 5G nie sprzeciwiają się rozwojowi technicznemu. Domagają się jedyni…More
NR 29.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE.

Przeciwnicy 5G nie sprzeciwiają się rozwojowi technicznemu. Domagają się jedynie, by telekomunikację bezprzewodową ucywilizować i uczynić bezpieczniejszą. Rozwój nie może się ograniczać do pogoni za wygodnictwem i finansowym zyskiem branży telekomunikacyjnej. Musi być zrównoważony, respektujący środowisko i gwarantowane przez Konstytucję prawo do życia i zdrowia wszystkich obywateli.
Więcej informacji na temat szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego można znaleźć w broszurze „Elektrosmog – niewidzialny wróg” oraz w MIĘDZYNARODOWYM APELU O POWSTRZYMANIE 5G, który warto, a nawet trzeba podpisać. Dołącz także do Koalicji POLSKA WOLNA OD 5G oraz grupy na fb: POLSKIE NIE DLA 5G!, których celem jest niedopuszczenie do uruchomienia w naszym kraju tej śmiercionośnej technologii.More
View 2 more comments

Wyznanie wiary św. Atanazego

Wyznanie wiary św. Atanazego *) (Przekład wierszem na język polski) Maurycy hr. Dzieduszycki W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi niewątpliwie sławne ono i od …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
NR 15. OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE. W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi …More
NR 15.
OD DZISIAJ NUMERUJĘ KOMENTARZE, PONIEWAŻ SĄ KASOWANE.

W rzędzie najznakomitszych dogmatycznych utworów katolickiego świata, stoi niewątpliwie sławne ono i od wieków w kościelnej liturgii i modlitwach używane "wyznanie wiary" (symbolum) św. Atanazego biskupa aleksandryjskiego i Doktora Kościoła zwane.
Ułożone po grecku w pierwszej połowie IV wieku, kiedy Ariusz zaprzeczył Bóstwa Jezusa Chrystusa z takim samym zuchwalstwem, jakie cechuje w naszych czasach owych nieszczęśliwie zaślepionych Straussów i Renanów.
Natchniony ów Ojciec wschodniego Kościoła, czynny uczestnik powszechnego Soboru Nicejskiego w r. 325 i kilku innych prowincjonalnych, zmarły po 47 latach nader uciążliwego i pracowitego episkopatu, w r. 373, uposażył chrześcijaństwo licznymi dziełami, które cechuje głębokość nauki, niezwykłe namaszczenie a przy tym styl godny najlepszych czasów Grecji, męski, szlachetny, prosty, wyniosły, jasny a jędrny.
Wszystkie te przymioty odznaczają właśnie w wysokim …More
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba, Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba, Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości, Bez pochyb…More
Ktokolwiek szczerze pragnie dostać się do nieba,
Przede wszystkim mu wiary katolickiej trzeba,
Bo gdy jej nie zachowa ściśle i w całości,
Bez pochyby zatraci swą duszę w wieczności.
Wiara ta jedynego Boga w Trójcy głosi,
A Troistość w Jedności nad wszystko podnosi,
I ani mieszać osób pojedynczych będzie,
Ni przez rozdział istności w grubym zabrnie błędzie. Inna bowiem osoba Ojca, inna Syna, I Ducha też Świętego osoba jest inna, Lecz Ojca, Syna, Ducha, jedna boskość cała, I odwieczny majestat i równa jest chwała. Jaki Ojciec, Syn taki i taki Duch Święty, Żaden z nich nie stworzony, każdy niepojęty, Niczem nieogarniony, obecnym jest wszędzie, I jak nie miał początku, końca mieć nie będzie. Przecież nie trzej wieczyści, nie trzej niestworzeni, Ani trzej nie znający czasu ni przestrzeni, Lecz Jeden Wiekuisty, Jeden Niestworzony I Jeden tylko niczem jest Nieograniczony! Wszechmoc w Ojcu i w Duchu Świętym jest i w Synie Wszakże nie trzej Wszechmocni lecz jeden jedynie. Bogiem czcimy Cię …More

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ (1) według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917) –––––– Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, …
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.