daniel9876
526.6K

Papież Franciszek ograniczył możliwość odprawiania Mszy trydenckiej Franciszkanom Niepokalanej

Włoskie blogi Messa in Latino oraz Chiesa – ten drugi prowadzony przez watykanistę Aleksandra (Sandro) Magistra – podały, że Franciszkanie Niepokalanej i cała związana z nimi rodzina zakonna otrzymali komisarycznego przełożonego pochodzącego spoza tego zakonu; został nim kapucyn o. Fidencjusz Volpi. Ponadto, na mocy dekretu zaakceptowanego przez papieża Franciszka, Franciszkanom Niepokalanej z dniem 11 sierpnia br. nie będzie już wolno odprawiać Mszy św. wg Mszału z 1962 r. – zarówno publicznie, jak i prywatnie – bez specjalnego pozwolenia przełożonego. Odnośny punkt dekretu datowanego na 11 lipca br. (sygn. 52741/2012) brzmi:
Ponadto Ojciec Święty Franciszek zarządził, że każdy zakonnik należący do Zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej jest zobowiązany do celebrowania liturgii zgodnie z formą zwyczajną rytu [rzymskiego] i że na użycie formy nadzwyczajnej (vetus ordo), jeśli nadarzy się po temu okazja, kompetentne władze muszą udzielić wyraźnej zgody każdemu z członków lub każdej ze wspólnot zakonu, którzy o taką możliwość poproszą.
Nowy przełożony został nadany zakonowi przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego, a konkretnie przez kierującego nią kard. Jana Braz de Aviz i jej sekretarza abp. Józefa Rodrígueza Carballo, generała franciszkanów (który zdaniem Magistra cieszy się dużym zaufaniem papieża i może oczekiwać awansu w trakcie szykowanych zmian w Kurii Rzymskiej). O. Volpi zastąpi na tym urzędzie o. Stefana Marię Manellego, założyciela Zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej.
Decyzje rzymskiej dykasterii są następstwem wewnętrznych tarć w zakonie i zeszłorocznej interwencji części ojców, wynikających ponoć z nacisków o. Manellego i innych przełożonych „na to, by celebrowali Mszę św. jedynie w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego”, co według nich „miało podkopywać wewnętrzną jedność, budzić zgorszenie i osłabiać współodczuwanie przełożonego generalnego z Kościołem”. Do Franciszkanów Niepokalanej został wówczas skierowany wizytator apostolski.
Jak komentuje Magister, decyzja Rzymu
jest sama w sobie czymś zadziwiającym, ponieważ Franciszkanie Niepokalanej są jednym z najbujniej rozkwitających zgromadzeń zakonnych, jakie powstały w łonie Kościoła katolickiego w kilku ostatnich dziesięcioleciach (zgromadzenie powołano w 1970 r. – przyp. red.), z męskimi i żeńskimi gałęziami, z wieloma powołaniami wśród młodych osób, obecnym na kilku kontynentach (w 55 domach zakonnych – przyp. red.), także w Argentynie. Chcą być wierni tradycji, z pełnym poszanowaniem Magisterium Kościoła – do tego stopnia, że w swoich wspólnotach odprawiają Msze św. zarówno w starym, jak i nowym rycie, podobnie jak setki zgromadzeń zakonnych na całym świecie – jak benedyktyni z Nursji, by dać jeden przykład – wprowadzając w życie ducha i literę motu proprio „Summorum Pontificum” Benedykta XVI.
Watykanista dodaje:
Jednak najbardziej zaskakujące jest pięć ostatnich linijek dekretu z 11 lipca (cytowanych powyżej – przyp. red.). To zaskoczenie płynie z faktu, że treść dekretu stoi w sprzeczności z zarządzeniem wydanym przez Benedykta XVI, który dla celebracji Mszy św. w starym rycie sine populo (bez ludu – przyp. red.) nie wymagał żadnych uprzednich próśb o zgodę.
(źródła: blog.messainlatino.it, chiesa.espresso.repubblica.it, 29 lipca 2013).
Przypomnijmy, że odnośny artykuł Summorum Pontificum brzmi następująco: „Art. 2. W Mszy sprawowanej bez ludu każdy kapłan katolicki obrządku łacińskiego, tak diecezjalny, jak i zakonny, może korzystać z Mszału Rzymskiego, wydanego przez błogosławionego papieża Jana XXIII w 1962 r. lub z Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez papieża Pawła VI w 1970 r., a to jakiegokolwiek dnia, wyjąwszy Triduum Święte. Do takiej celebry według jednego lub drugiego Mszału kapłan nie potrzebuje żadnego zezwolenia ani Stolicy Apostolskiej, ani swego ordynariusza” – lipcowy dekret wyraźnie stoi więc w sprzeczności z zapisem motu proprio, ponieważ jednak został wydany z aprobatą papieża, franciszkanie nie będą mogli się od niego odwołać.
Nie jest istotne, czy papież Franciszek jest wrogiem Mszy św. Piusa V, czy też jest mu ona obojętna: efekt jest taki sam, ponieważ wrogami tej Mszy są hierarchowie Kurii Rzymskiej, którym papież – zajęty innymi sprawami – zostawia wolną rękę. Na sytuację u Franciszkanów Niepokalanej należy więc patrzeć z uwagą: zastosowane tu rozwiązanie „problemu” Mszy trydenckiej, jeśli zakończy się „sukcesem”, może zostać wykorzystane do pacyfikacji innych „pelagiańskich” (zgodnie z określeniem Ojca Świętego) zgromadzeń i instytutów.

źródło:
news.fsspx.pl/…/rzym-papiez-fra…
Public domain
Nemo potest duobus dominis servire !
ŚWIĘTY PAPIEŻ PIUS V NAPISAŁ Quo Primum POD NATCHNIENIEM DUCHA ŚWIETEGO.
ZAWARŁ W
Quo Primum MĄDROŚĆ BOŻĄ ORAZ WOLĘ BOŻĄ - JAKI JEST POWÓD, ŻE KTOŚ CHCE JĄ ZMIENIĆ ?
BÓG CHCIAŁ: PO WIECZNE CZASY, TO MA BYĆ PO WIECZNE CZASY.

Papież, św. Pius V, ogłosił w roku 1570 w bulli Quo Primum, że Msza św. według rytu rzymskiego może być sprawowana przez kapłanów bez żadnych przeszkód ze strony Kościoła, …
More
ŚWIĘTY PAPIEŻ PIUS V NAPISAŁ Quo Primum POD NATCHNIENIEM DUCHA ŚWIETEGO.

ZAWARŁ W
Quo Primum MĄDROŚĆ BOŻĄ ORAZ WOLĘ BOŻĄ - JAKI JEST POWÓD, ŻE KTOŚ CHCE JĄ ZMIENIĆ ?

BÓG CHCIAŁ: PO WIECZNE CZASY, TO MA BYĆ PO WIECZNE CZASY.


Papież, św. Pius V, ogłosił w roku 1570 w bulli Quo Primum, że Msza św. według rytu rzymskiego może być sprawowana przez kapłanów bez żadnych przeszkód ze strony Kościoła, bez żadnych ograniczeń i kar, aż do końca czasów.

JAK MACIE PROBLEM ZE ZROZUMIENIEM WEŹCIE SŁOWNIK I POSTARAJCIE SIĘ ZROZUMIEĆ CO OZNACZAJĄ W JĘZYKU POLSKIM SŁOWA:

bez żadnych
przeszkód

bez żadnych ograniczeń

do końca czasów.
BN
Ustanowienie komisarza apostolskiego dla zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej jest podyktowane całokształtem życia i rządów w zgromadzeniu, a nie jedynie kwestiami liturgicznymi – oświadczył dziś watykański rzecznik prasowy.
bnbrk
Matka Zbawienia-Maryja:
Szczegóły, które objawiłam, mówią, że w czasach ostatecznych będzie dwóch mężczyzn, noszących Koronę Piotra. Jeden będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały spreparowane, aby go zdyskredytować, i które z niego praktycznie uczynią więźnia.[..]musicie teraz mieć tylko jedno na uwadze: By nie oddalić się od Nauczania Mojego Syna. Badajcie każdą nową doktrynę, która …More
Matka Zbawienia-Maryja:
Szczegóły, które objawiłam, mówią, że w czasach ostatecznych będzie dwóch mężczyzn, noszących Koronę Piotra. Jeden będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały spreparowane, aby go zdyskredytować, i które z niego praktycznie uczynią więźnia.[..]musicie teraz mieć tylko jedno na uwadze: By nie oddalić się od Nauczania Mojego Syna. Badajcie każdą nową doktrynę, która może zostać wam przedstawiona.
Nemo potest duobus dominis servire !
Papież, św. Pius V, ogłosił w roku 1570 w bulli Quo Primum, że Msza św. według rytu rzymskiego może być sprawowana przez kapłanów bez żadnych przeszkód ze strony Kościoła, bez żadnych ograniczeń i kar, aż do końca czasów.
Benedykt XVI
po czterdziestoletniej posoborowej przerwie, tę naderwaną ciągłość w sprawowaniu Mszy trydenckiej przywrócił.
More
Papież, św. Pius V, ogłosił w roku 1570 w bulli Quo Primum, że Msza św. według rytu rzymskiego może być sprawowana przez kapłanów bez żadnych przeszkód ze strony Kościoła, bez żadnych ograniczeń i kar, aż do końca czasów.

Benedykt XVI
po czterdziestoletniej posoborowej przerwie, tę naderwaną ciągłość w sprawowaniu Mszy trydenckiej przywrócił.
Ricardo60
wojciechowskikrzysztof 2013-07-31 22:34:56
O sprawach KK mogą pisać tylko katolicy z KK a nie z poza - bractwo św. Piusa X i inne schizmy, księża suspendowani i pupilki GW
_________________________
Zaszczytem jest trwać w prawdziwie katolickim Kościele Św. Piusa X, a także rozumiec Ks. Piotra Natanka!
Sekta Kiko, rozgościła się na tym portalu na całego, ale jak każdej sekty, tak i tej żywot będzie …More
wojciechowskikrzysztof 2013-07-31 22:34:56
O sprawach KK mogą pisać tylko katolicy z KK a nie z poza - bractwo św. Piusa X i inne schizmy, księża suspendowani i pupilki GW
_________________________
Zaszczytem jest trwać w prawdziwie katolickim Kościele Św. Piusa X, a także rozumiec Ks. Piotra Natanka!
Sekta Kiko, rozgościła się na tym portalu na całego, ale jak każdej sekty, tak i tej żywot będzie krótki, bo Jezus nie pozwoli fałszować PRAWDĘ !
wojciechowskikrzysztof
O sprawach KK mogą pisać tylko katolicy z KK a nie z poza - bractwo św. Piusa X i inne schizmy, księża suspendowani i pupilki GW
daniel.k
tomo
O sprawach Kościoła pisze się z katolikami, a nie z ludźmi z sekty neo.
Ich języki są przewrotne i kłamliwe.
tomo
@ptyś szkoda, ze nie byłeś taki aktywny w komentowaniu gdy Papież Benedykt wydał w 2005 dekret nakazujący DN dostosowanie się w ciągu dwóch lat do liturgii KK. Droga Neokatechumenalna udała, ze żadnego dekretu nie ma i nawet nie próbowała nic robić w kierunku jego wykonania.
Nagle piszesz o posłuszeństwie Papieżowi. O działaniu Ducha Świętego. Co za obłuda.
Nemo potest duobus dominis servire !
Papież, św. Pius V, ogłosił w roku 1570 w bulli Quo Primum, że Msza św. według rytu rzymskiego może być sprawowana przez kapłanów bez żadnych przeszkód ze strony Kościoła, bez żadnych ograniczeń i kar, aż do końca czasów.
Benedykt XVI
po czterdziestoletniej posoborowej przerwie, tę naderwaną ciągłość w sprawowaniu Mszy trydenckiej przywrócił.
More
Papież, św. Pius V, ogłosił w roku 1570 w bulli Quo Primum, że Msza św. według rytu rzymskiego może być sprawowana przez kapłanów bez żadnych przeszkód ze strony Kościoła, bez żadnych ograniczeń i kar, aż do końca czasów.

Benedykt XVI
po czterdziestoletniej posoborowej przerwie, tę naderwaną ciągłość w sprawowaniu Mszy trydenckiej przywrócił.
weteran
ptyś 2013-07-31 00:31:15
Inaczej mówiąc z plugawego serca wychodzą bluźniercze wpisy na forum

Z plugawych serc wychodzą kpiny z Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Żaden apostata choćby nie wiem jak się tytułował, nie ma prawa sobie robić drwin z Boga i Jego jedynej prawdziwej religii Rzymskokatolickiego Kościoła.
Chcesz się wygłupiać, to won z kościoła i kazdego innego miejsca poświęconego Bogu.
Nemo potest duobus dominis servire !
Choć oczy macie, nie widzicie, i choć uszy macie, nie słyszycie?
Gdy świat dowiedział się, ze papieżem został kard. Bergoglio oświadczenia wydały: Rotary Club („Papież Franciszek jest honorowym członkiem Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires w Argentynie od 1999 r.”), lożą B’nai B’rith („Jorge Mario Bergoglio jest katolikiem sprzyjającym dialogowi międzyreligijnemu i scementował mocne braterskie …More
Choć oczy macie, nie widzicie, i choć uszy macie, nie słyszycie?

Gdy świat dowiedział się, ze papieżem został kard. Bergoglio oświadczenia wydały: Rotary Club („Papież Franciszek jest honorowym członkiem Klubu Rotariańskiego w Buenos Aires w Argentynie od 1999 r.”), lożą B’nai B’rith („Jorge Mario Bergoglio jest katolikiem sprzyjającym dialogowi międzyreligijnemu i scementował mocne braterskie relacje ze wspólnotą Argentyńskich Żydów, w szczególności z B’nai B’rith, która została nagrodzona jego serdecznym i szczerym traktowaniem”) oraz Wielki wschód Włoch (masoneria włoska rytu francuskiego).

Szczególnie interesujący jest ten ostatni dokument podpisany przez Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Włoch Gustavo Raffi. Czytamy w nim, między innymi:

„Braterstwo i chęć dialogu były jego pierwszymi konkretnymi słowami. Być może nic w Kościele nie będzie już takie jak wcześniej. Mamy nadzieję, że pontyfikat Franciszka, papieża ‘pochodzącego z końca świata’, może oznaczać powrót doKościoła-Słowa zamiast Kościoła-Instytucji, promującego otwarty dialog ze współczesnym światem, z wierzącymi i niewierzącymi, po wiośnie II SW. (…) Prosty krzyż jaki miał na białej sutannie pozwala nam oczekiwać, że Kościół ludu ponownie odkryje swoją umiejętność dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z masonerią, która, jak uczy nas doświadczenie Ameryki Łacińskiej, działa dla dobra i postępu ludzkości, co pokazali między innymi Bolivar, Allende i José Martí. Jest to ‘biały dym’ jakiego spodziewamy się od Kościoła naszych czasów”.

Źródło: www.grandeoriente.it/…/il-gran-maestro…

Masoni sugerują zatem, że Kościół, w trakcie pontyfikatu papieża Franciszka, zmieni się w sposób, którego oni zawsze oczekiwali i zacznie współpracować z masoneria.

Należałoby, jak się wydaje, oczekiwać zdecydowanej reakcji Stolicy Apostolskiej. Jak na razie chyba jej nie było. Nic na ten temat nie udało mi się znaleźć.

Kiedy się pojawi?

SŁUCHAJMY PAPIEŻY I ŚWIĘTYCH - OSTRZEGAJĄYCH PRZED KOŚCIOŁEM DIABŁA!(MASONERIĄ)


Pierwsza encyklika papieska dotycząca masonerii została wydana 28 IV 1738 r. przezPapieża Klemensa XII (In Eminenti). W encyklice tej masoneria została po raz pierwszy potępiona w słowach ostrych i bezwzględnych, "mających moc wieczystą", obejmujących "wszelkie towarzystwa, zgromadzenia, zebrania i narady masońskie". Encyklika ta zabrania katolikom pod klątwą kościelną należenia do masonerii i okazywania jej pomocy w jakiejkolwiek formie:

"W imię Świętego Posłuszeństwa surowo zabraniamy wszystkim wiernym w Chrystusie i każdemu z nich, jakiegokolwiek stanu, powołania, pozycji, zakonu, stanowiska, godności i znaczenia, osobom świeckim i księżom, zarówno świeckim, jak i zakonnym, których specjalnie należy wyszczególnić, by pod jakimkolwiek pretekstem, dla jakiejkolwiek przyczyny, ważyli się na to, by zakładać, propagować albo podtrzymywać wyżej wymienione związki wolnomularskie,przyjmować u siebie lub dawać im pomieszczenie gdzie indziej, zapisywać się do nich, brać udział w zebraniach, dostarczać im czegokolwiek, okazywać im pomoc, radę lub życzliwość, otwarcie lub tajemnie, wprost lub ubocznie, samemu albo za pośrednictwem innej osoby, w jakikolwiek bądź sposób, jak również zachęcać innych i namawiać do wejścia do tego rodzaju towarzystw, do brania udziału w zebraniach, do udzielania im pomocy i popierania ich w czymkolwiek, a to pod karą ekskomuniki na nieposłusznych z samej istoty faktu i bez osobnego postanowienia, z tym, że nikt nie może być z niej rozgrzeszonym przez nikogo, prócz Nas albo biskupów rzymskich wówczas istniejących, o ile nie chodziłoby o udzielenie rozgrzeszenia w godzinę śmierci".
ptyś
Czy z serca pełnego goryczy i zawiści może płynąć pieśń uwielbienia i dziękczynienia Panu?
Norbert35
ptyś 2013-07-31 00:31:15
Inaczej mówiąc z plugawego serca wychodzą bluźniercze wpisy na forum odbierające szacunek i autorytet ziemskiemu wikariuszowi Chrystusa Pana, naszemu kochanemu Ojcu Św.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Nigdy nie mierz innych swoją miarą!
Wystarczy poczytać twoje komentarze i wiadomo kogo sobą reprezentujesz De(*)onie!
ptyś
Inaczej mówiąc, z plugawego serca wychodzą bluźniercze wpisy na forum odbierające szacunek i autorytet ziemskiemu wikariuszowi Chrystusa Pana, naszemu kochanemu Ojcu Św.
Norbert35
ptyś 2013-07-31 00:26:23
Jak ktoś ma zepsute i bluźniercze serce to jest oczywiste, że w jego wpisach aż będzie się wylewać plugawość jego serca.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Z tym się akurat zgadzam, bo piszesz o sobie!
Dlatego moja rada:
Nie ufaj nigdy człowiekowi, tylko zawsze Bogu!
ptyś
Jak ktoś ma zepsute i bluźniercze serce to jest oczywiste, że w jego wpisach aż będzie się wylewać plugawość jego serca.
Norbert35
fr_parvus 2013-07-31 00:23:47
Odpowiedz na pytanie: czy wiesz, jak wielkim jesteś grzesznikiem kochany Bracie?
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Moim bratem jest tylko ten, kto nie pozwala obrażać Chrystusa Pana!!!
Człowiek nie może być ważniejszy od Boga!
Już jeden był taki, który chciał zając miejsce Boga - i gdzie wylądował?
Norbert35
ptyś 2013-07-31 00:20:26
Norbert35
Nie martw się o Święty Kościół Katolicki i nie siej tu strachu i paniki. Duch Św. czuwa nad Kościołem i żadne działania ludzkie czy piekielne moce kościoła nie zwyciężą.
Lepiej się zatroszcz o o swoje zbawienie.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Raczej ty o swoje zbawienie się martw - obaj wiemy o co chodzi carpediem1
One more comment from Norbert35
Norbert35
fr_parvus 2013-07-31 00:17:10
Norbert35..vel ............. Jakim prawem oceniasz Zastępcę Chrystusa? Kim jesteś? Wiesz, jak wielkim grzesznikiem jesteś?
Nawet nie jesteś godny, aby wejść do kościoła...tak straszne są Twoje grzechy...
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
W przeciwieństwie do Ciebie, ja piszę prawdę! To są fakty!
Ty przyklaskujesz złemu - zrób …More
fr_parvus 2013-07-31 00:17:10
Norbert35..vel ............. Jakim prawem oceniasz Zastępcę Chrystusa? Kim jesteś? Wiesz, jak wielkim grzesznikiem jesteś?
Nawet nie jesteś godny, aby wejść do kościoła...tak straszne są Twoje grzechy...
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
W przeciwieństwie do Ciebie, ja piszę prawdę! To są fakty!
Ty przyklaskujesz złemu - zrób sobie szczegółowy rachunek sumienia, bo wielu ludziom na tym forum wytykasz ich grzechy nie znając ich serc.
ptyś
Norbert35
Nie martw się o Święty Kościół Katolicki i nie siej tu strachu i paniki. Duch Św. czuwa nad Kościołem i żadne działania ludzkie czy piekielne moce kościoła nie zwyciężą.
Lepiej się zatroszcz o o swoje zbawienie.More
Norbert35
Nie martw się o Święty Kościół Katolicki i nie siej tu strachu i paniki. Duch Św. czuwa nad Kościołem i żadne działania ludzkie czy piekielne moce kościoła nie zwyciężą.

Lepiej się zatroszcz o o swoje zbawienie.