daniel9876
103.8K

Papież ponownie porównuje katolickich tradycjonalistów do pelagian

28 lipca br. papież Franciszek na zakończenie swojej podróży apostolskiej do Brazylii spotkał się biskupami-członkami Komitetu Koordynacyjnego Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAM). W wygłoszonym podczas spotkania przemówieniu Ojciec Święty mówił m.in. o „pokusach przeciw byciu uczniem i misjonarzem”, wymieniając wśród nich m.in. „ideologizację orędzia ewangelicznego”.
„Opcja na rzecz uczenia się i misji będzie poddana pokusie – mówił papież. – Ważna jest umiejętność zrozumienia strategii złego ducha, aby nam pomóc w rozeznaniu. Nie chodzi o wyjście, by wypędzać demony, ale najzwyczajniej o ewangeliczną jasność i spryt. Wspomnę tylko o niektórych postawach, ukazujących Kościół «kuszony». Chodzi o poznanie pewnych aktualnych propozycji, które mogą się wkraść się do dynamiki bycia uczniem i misjonarzem, zatrzymać ją powodując nawet niepowodzenie procesu nawrócenia duszpasterskiego”. Wśród tych propozycji papież wymienił socjologiczny redukcjonizm, psychologiczną ideologizację, propozycję gnostycką i propozycję pelagiańską.
O tej ostatniej papież powiedział: „Pojawia się zasadniczo w formie restauracji. W obliczu zła w Kościele poszukuje się rozwiązania wyłącznie dyscyplinarnego, wskrzeszając przestarzałe formy zachowania, które nawet kulturowo nie mogą być znaczące. W Ameryce Łacińskiej zjawisko to występuje w małych grupach, niektórych nowych zgromadzeniach zakonnych, w (papież dodał w tym miejscu słowo „przesadzonych” [exageradas], którego nie było w wersji pisanej – przyp. red.) skłonnościach do «bezpieczeństwa» doktrynalnego lub dyscyplinarnego. Zasadniczo jest ona statyczna, choć może obiecywać jakąś dynamikę ad intra, dynamikę regresu. Usiłuje «odzyskać» utraconą przeszłość (…) Wszelka projekcja utopijna (ku przyszłości) lub restauracji (ku przeszłości) nie jest z dobrego ducha” (źródło: e.kai.pl, 28 lipca 2013).
Słowa Ojca Świętego, wypowiedziane na spotkaniu z biskupami Ameryki Południowej, kolejny raz potwierdzają, że Franciszek – w odróżnieniu od Benedykta XVI – nie darzy Tradycji katolickiej ani specjalną uwagą, ani też nadmierną sympatią: jego priorytety leżą zupełnie gdzie indziej. Niestety, oznacza to, że papież nie będzie interweniował, jeśli Kuria zechce ograniczyć dostęp do „nadzwyczajnej formy” rytu rzymskiego, czego przedsmak mieliśmy niedawno.

Źródło:
news.fsspx.pl/…/papiez-ponownie…
Public domain
weteran
ptyś 2013-08-01 16:50:31
Czekamy na jakieś radykalne nie tylko słowa, ale działania ze strony Ojca Św. względem tych schizmatyków i bluźnierców.

Gdybym nie wiedział że to głupota, to bym pomyślał że prowokacja.
weteran
Niestety, oznacza to, że papież nie będzie interweniował, jeśli Kuria zechce ograniczyć dostęp do „nadzwyczajnej formy” rytu rzymskiego, czego przedsmak mieliśmy niedawno.
Indultowców zaprasza się do szeregów Bractwa PX.
Wiadomo jest, że nawrócenie modernistów na wiarę katolicką, jest prawie niemożliwe, o czym świadczył sam św Pius X Papież.
bnbrk
Matka Zbawienia-Maryja:
Szczegóły, które objawiłam, mówią, że w czasach ostatecznych będzie dwóch mężczyzn, noszących Koronę Piotra. Jeden będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały spreparowane, aby go zdyskredytować, i które z niego praktycznie uczynią więźnia.[..]musicie teraz mieć tylko jedno na uwadze: By nie oddalić się od Nauczania Mojego Syna. Badajcie każdą nową doktrynę, która …More
Matka Zbawienia-Maryja:
Szczegóły, które objawiłam, mówią, że w czasach ostatecznych będzie dwóch mężczyzn, noszących Koronę Piotra. Jeden będzie cierpiał z powodu kłamstw, które zostały spreparowane, aby go zdyskredytować, i które z niego praktycznie uczynią więźnia.[..]musicie teraz mieć tylko jedno na uwadze: By nie oddalić się od Nauczania Mojego Syna. Badajcie każdą nową doktrynę, która może zostać wam przedstawiona.
tahamata
Radykalne wychodzenie do drugiego człowieka? 😀
Radykalna miłość bliźniego nie znosi wykluczenia 👌
ptyś
Czekamy na jakieś radykalne nie tylko słowa, ale działania ze strony Ojca Św. względem tych schizmatyków i bluźnierców.
Kirkor1000
ZBM 2013-08-01 14:37:02
Ojciec Święty mówi, że wszelkie projekcje utopijne nie są z dobrego ducha. Jedną z najbardziej utopijnych projekcji, będącą "pokusą przeciw byciu uczniem i misjonarzem" jest w moim przekonaniu Droga Neokatechumenalna. To przypuszczalnie przed tą ideologią, która z ignorantów i niewierzących próbuje czynić kapłanów i misjonarzy, ostrzegł w tym pouczeniu Ojciec Święty. Nie …More
ZBM 2013-08-01 14:37:02
Ojciec Święty mówi, że wszelkie projekcje utopijne nie są z dobrego ducha. Jedną z najbardziej utopijnych projekcji, będącą "pokusą przeciw byciu uczniem i misjonarzem" jest w moim przekonaniu Droga Neokatechumenalna. To przypuszczalnie przed tą ideologią, która z ignorantów i niewierzących próbuje czynić kapłanów i misjonarzy, ostrzegł w tym pouczeniu Ojciec Święty. Nie wydaje mi się aby te ostrzeżenie Ojca Świętego miało dotyczyć wiernych Mszy Wszechczasów.
......................................................................................................................
Przeczytaj raz jeszcze. Bardzo wyraźna opinia i ostrzeżenie Ojca Świętego Franciszka dotyczy starych Mszy i ich gloryfikowania. 😇
Ricardo60
Słowa Ojca Świętego, wypowiedziane na spotkaniu z biskupami Ameryki Południowej, kolejny raz potwierdzają, że Franciszek – w odróżnieniu od Benedykta XVI – nie darzy Tradycji katolickiej ani specjalną uwagą, ani też nadmierną sympatią: jego priorytety leżą zupełnie gdzie indziej.
------------------------
Nie trudno się domyśleć gdzie?
Nie na darmo w Kościele Katolickim obchodzone są ''dni Judaizmu''!
Nemo potest duobus dominis servire !
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie.
Kirkor1000
VIVA PAPA !!! 😇
PIĘKNE I BARDZO PRAWDZIWE WRĘCZ PORUSZAJĄCE SŁOWA PAPIEŻA FRANCISZKA !
Wszelka projekcja utopijna (ku przyszłości) lub restauracji (ku przeszłości) nie jest z dobrego ducha” (źródło: e.kai.pl, 28 lipca 2013).
🤗 🤗 🤗
andromeda421
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają , a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie