Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks3.6K

16.04.2016r. Kazanie ks. Grzegorza Śniadocha Poznań

TV Fides et Ratio
13
Kazanie ks. Grzegorza Śniadocha na uroczystościach 1050 rocznicy Chrztu Polski. Znakomite kazanie . Takie kaznodziejstwo jest potrzebne dzisiejszej Polsce
Quas Primas
C.d...
Pomnij na owe 1000 lat - Panie Boże, na tyle wieków modlitwy i przelanej krwi i nie patrz na grzechy nasze, ale na zasługi tylu świętych polskich, którzy żyli szlachetnie i umierali pięknie, aby Polska była katolickim królestwem.
Oby Królowa Korony Polskiej, u której czci odprawiamy tę Najświętszą Ofiarę, raczyła zanieść to nasze wołanie przed Boży tron. Aby nie zapomniała o swoich …More
C.d...
Pomnij na owe 1000 lat - Panie Boże, na tyle wieków modlitwy i przelanej krwi i nie patrz na grzechy nasze, ale na zasługi tylu świętych polskich, którzy żyli szlachetnie i umierali pięknie, aby Polska była katolickim królestwem.
Oby Królowa Korony Polskiej, u której czci odprawiamy tę Najświętszą Ofiarę, raczyła zanieść to nasze wołanie przed Boży tron. Aby nie zapomniała o swoich dzieciach, a w swych wiernych sługach i służebnicach, którzy zawsze są gotowi stanąć do Jej służby i aby nasze słowa nie były próżne, dzisiaj, w tej Katedrze poznańskiej, złotej kaplicy, w gronie kilkunastu osób, podpisaliśmy AKT HOŁDU najjaśniejszemu Panu, przyszłemu Królowi Polski. Oby dobry Bóg, widząc to, wiedział, że już są gotowi poddani. Gotowi stanąć przy tym, którego wskaże i aby w Swojej łaskawości rychło zesłać nam Go raczył.
Ku podwyższeniu chwały, ku triumfowi wiary katolickiej, ku obronie chrześcijaństwa.

I jeżeli ktoś z Was chciałby taki AKT podpisać- może to uczynić po tej Mszy Świętej.
Nie mniej jednak, niech się dobrze zastanowi i nie czyni niczego pochopnie, bo... każde przyrzeczenie, każda przysięga, w której się BOGA na świadka przywołuje, jest zastrzeżona II przykazaniem. Jeżeli wytrwasz w tym, co obiecałeś, Bóg, ześle Tobie konieczną łaskę ostatecznego wytrwania. Nie mniej jednak, jeśli złamiesz tę przysięgę, to wezwałeś Pana Boga na daremno i zgrzeszyłeś ciężko przeciwko II przykazaniu. Bo nie dość, że wezwałeś Go na świadka, to jeszcze tych świadków doczesnych wezwałeś i oni to widzieli. Dlatego rozważ dobrze. Nie czyń rzeczy pochopnie. A jeżeli złożysz już swój podpis, to bądź wierny. Bądź wierny aż do końca a otrzymasz wieniec chwały, który Bóg obiecał tym, którzy w wierze katolickiej żyjąc, aż do śmierci wiernie w niej wytrwali. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Quas Primas
C.d...
Cała nasza historia daje dość przykładów.
Bóg nie zwycięża siłą i liczbą wojowników, ale Mocą Bożą.
I nie mówię, że ich wcale nie potrzebuje, ale że nie ilość jest najważniejsza, tylko jakość.
Nasza nadzieja ma swoje źródło w wierze katolickiej dla której żyjemy i dla której Bóg pozwoli, że umrzeć pragniemy, że gdy opadnie bitewny pył, a może wcześniej, podniesiony zostanie na nowo …
More
C.d...
Cała nasza historia daje dość przykładów.
Bóg nie zwycięża siłą i liczbą wojowników, ale Mocą Bożą.
I nie mówię, że ich wcale nie potrzebuje, ale że nie ilość jest najważniejsza, tylko jakość.
Nasza nadzieja ma swoje źródło w wierze katolickiej dla której żyjemy i dla której Bóg pozwoli, że umrzeć pragniemy, że gdy opadnie bitewny pył, a może wcześniej, podniesiony zostanie na nowo sztandar wielkiej, katolickiej Polski
.
Ale nie tylko sztandar, ale i polska korona. I będzie znowu polski król panował, namaszczony olejami w imieniu Chrystusa Króla i Pana, nad tymi ziemiami, które od tysiąca lat są już jemu powierzone. Kim będzie król? Ja tego nie wiem, ale Bóg już wie...
Kiedy to się stanie? Też tego nie wiem, ale mam wielką nadzieję, że tego dożyję.
Modlę się więc o to w tej Mszy Świętej, bardzo podobnej do tej, która jako pierwsza była na ziemiach polskich, przed dziesięcioma wiekami sprawowana. Na pewno w tym samym języku.
Modlę się w tą 1050 rocznicę Chrztu Polski, kiedy cała Polska wspomina tę rocznicę.
Jako zadośćuczynienie za grzechy Polaków, za przykładanie ręki i roznoszenie tej światowej rewolucji po różnych państwach, aby Pan Bóg życzliwie odpuścił. I aby na nowo zaczął panować, okazując nam przez to Miłosierdzie swoje w naszej Ojczyźnie przez swoich pomazańców, ponieważ chcemy aby nad nami królował.
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
3 more comments from Quas Primas
Quas Primas
C.d...
Odebrali Chrystusowi koronę.
I nie chcą, aby nad nimi panował. Mówią, że nauka katolicka jest szkodliwa dla państwa, szkodliwa dla wolności obywatelskiej.
Jakiż chory umysł..., może w to uwierzyć!
Już wielki doktor Kościoła, święty Augustyn, bez mała 1600 lat temu tak pisał:
"Ci, co głoszą, że nauka Chrystusa zgubna jest dla państwa, niech wystawią takie roty wojowników, jakie wytwarza …More
C.d...
Odebrali Chrystusowi koronę.
I nie chcą, aby nad nimi panował. Mówią, że nauka katolicka jest szkodliwa dla państwa, szkodliwa dla wolności obywatelskiej.
Jakiż chory umysł..., może w to uwierzyć!
Już wielki doktor Kościoła, święty Augustyn, bez mała 1600 lat temu tak pisał:
"Ci, co głoszą, że nauka Chrystusa zgubna jest dla państwa, niech wystawią takie roty wojowników, jakie wytwarza nauka Chrystusa, niech wystawią takich rządców prowincji, takich małżonków, takie żony, takich rodziców, takich synów, takich panów, takie sługi, takich monarchów, takich sędziów, takich wreszcie dłużników skarbu i poborców podatków, jacy wedle nauki chrześcijańskiej być powinni, a wówczas niech się ważą zwać tę naukę wrogą państwu – a raczej niechaj bez wahania wyznają, że gdy ona się w życie wprowadza, darzy państwo wszelkimi pomyślnościami ."
Ale, moi drodzy przyjaciele! W tak piękny dzień, sobota 14 kwietnia (tutaj Ksiądz Grzegorz pomylił datę), nie ma co pomstować, na opłakany stan duchowy i fizyczny naszej patri. Chora jest dusza i chore jest ciało.
Ale nie całe!
I nie patrzmy na istnienie Polski przez pryzmat ostatnich 25 lat, bo rzeczywiście..., załamać się można i popaść w depresję. Ale gdy spojrzymy na 1050 lat, to te 25 lat ostatniego ćwierćwiecza, to zaledwie krótka chwila.
A tymczasem prawie 700 lat panowania królów, ponad 300 lat, katolickiego państwa świata... To jest... perspektywa katolicka.To istnienie ponad 1000 lat, katolickiego społeczeństwa, które jeszcze istnieje. Mimo całego wysiłku, jeszcze dycha...
Chociażby tu zgromadzeni....

I mamy tego świadomość, żeśmy sroce spod ogona nie wypadli...
Tylko jest wolą Bożą, aby bez mała 10 wieków - tutaj żyli Polacy.
Na środku świata. I to wszystko napawa mnie i Was, wielkim optymizmem. I choć zewsząd dochodzą nas wieści o wojnach i o tych, co do wojen się szykują i choć w porównaniu do potęg tego świata, nasze siły są skromne, to przecież... nie w ilości wojowników i nie w sile oręża zwycięża Pan.
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Quas Primas
C.d...
Inny wielki papież, wielki wojownik o sprawę katolicką, noszący jeszcze tiarę na głowie- błogosławiony Pius IX, tak przemawiał: "Ateizm w prawodawstwie, obojętność w sprawach religii i szkodliwe maksymy, które maszerują pod sztandarem liberalnego katolicyzmu są prawdziwymi przyczynami zniszczenia państwa Uwierzcie mi, zło, które wskazuję jest straszliwsze niż Rewolucja, straszliwsze …More
C.d...
Inny wielki papież, wielki wojownik o sprawę katolicką, noszący jeszcze tiarę na głowie- błogosławiony Pius IX, tak przemawiał: "Ateizm w prawodawstwie, obojętność w sprawach religii i szkodliwe maksymy, które maszerują pod sztandarem liberalnego katolicyzmu są prawdziwymi przyczynami zniszczenia państwa Uwierzcie mi, zło, które wskazuję jest straszliwsze niż Rewolucja, straszliwsze nawet niż Komuna. Zawsze potępiałem liberalny katolicyzm i – jeśli to będzie konieczne – potępię go ponownie, nawet czterdzieści razy."
To jest... największe zagrożenie Państwa Polskiego!
Liberalny katolicyzm, który prowadzi nas wprost do anihilacji. Z najdzielniejszego Narodu bohaterów - czyni jakichś pacyfistów, cieplaków i tchórzy...
A w obliczu muzułmańskiej nawały, proponuje wywieszenie TĘCZOWEJ FLAGI, szykując wszystkim los gorszy od SODOMY, bo w Sodomie nie zabijano tyle nienarodzonych dzieci.
Nie takimi byli nasi ojcowie. Byli wychowani na zdrowych, katolickich zasadach.
Gdyby byli takimi, to ślad o Polsce już dawno by zaginął.
O ile byś się narodził..., mówił byś teraz po rosyjsku, po niemiecku, albo w JIDYSZ...., aby przetrwać!
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Quas Primas
C.d...
"Papież Pius XI, który będąc Nuncjuszem w Warszawie, widział forpocztę nadciągającego NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA w 20-tym roku na przedpolach Warszawy... I widząc do czego prowadzi ODRZUCENIE Boskiego panowania, w swojej Encyklice o królowaniu Chrystusa Pana, wyłożył jasno: "Wszyscy pojedynczy obywatele mają OBOWIĄZEK oddawania Chrystusowi publicznej czci i bycia POSŁUSZNYM Jego …More
C.d...
"Papież Pius XI, który będąc Nuncjuszem w Warszawie, widział forpocztę nadciągającego NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA w 20-tym roku na przedpolach Warszawy... I widząc do czego prowadzi ODRZUCENIE Boskiego panowania, w swojej Encyklice o królowaniu Chrystusa Pana, wyłożył jasno: "Wszyscy pojedynczy obywatele mają OBOWIĄZEK oddawania Chrystusowi publicznej czci i bycia POSŁUSZNYM Jego prawom. Głowy społeczeństwa świeckiego ze swojej strony wspomną Sąd Ostateczny, gdy Chrystus oskarży tych, którzy wyrzucili Go z życia publicznego, którzy pogardliwie ustawili Go z boku lub Go zignorowali,
i najsurowiej pomści tak wielkie zniewagi.
Jego królewska godność wymaga bowiem, aby całe państwo było regulowane przykazaniami Boga i chrześcijańskimi zasadami, przy ustalaniu praw, w zarządzaniu trybunałami, w intelektualnej i moralnej formacji młodych, która musi respektować zdrową doktrynę i czystość moralną..."
Tyle papież...
Moi drodzy, ale my dobrze wiemy, że katolicyzmu od polskości odłączyć się nie da. Byłaby to bowiem śmierć tego drugiego.Państwa Polskiego od wiary katolickiej i Kościoła katolickiego, za nic w świecie NIE WOLNO odłączać. Kościół bowiem ma daną obietnicę od Chrystusa, że nie zginie, a państwo polskie takiej obietnicy nie ma. Istnieje o tyle, o ile będzie trwać przy wierze katolickiej i jej nienaruszalnych zasadach i prawach.
Nie ma zatem gorszych wrogów państwowego bytu, jak zaprzańcy i odstępcy od wiary katolickiej stojący otwarcie po stronie naszych wrogów lub jak Judasze spiskujący z synagogą, jak wilki w owczych skórach, ukrywający się pod maską ohydnego i potępionego katolickiego liberalizmu!
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
tekla
Boję się, czy intencje papieża Franciszka wobec Bractwa św. Piusa X są szczere.
Quas Primas
C.d...
"Świeckie państwo..., dla zmylenia przeciwnika, nazywane jest Rzeczpospolitą, choć właściwie jest to Republika, zbudowana na najgorszych przesądach liberalizmu, demokracji i modernizmu. Na zatrutych ideach, które od czasu buntu Lutra i rewolucyjnego szału rewolucji antyfrancuskiej, wylewają się po dziś dzień na cały świat. Przynajmniej od 200 lat, próbują wyrwać katolicką wiarę z serc …More
C.d...
"Świeckie państwo..., dla zmylenia przeciwnika, nazywane jest Rzeczpospolitą, choć właściwie jest to Republika, zbudowana na najgorszych przesądach liberalizmu, demokracji i modernizmu. Na zatrutych ideach, które od czasu buntu Lutra i rewolucyjnego szału rewolucji antyfrancuskiej, wylewają się po dziś dzień na cały świat. Przynajmniej od 200 lat, próbują wyrwać katolicką wiarę z serc Polaków.Spiskują w tajnych laboratoriach, gabinetach władców, prezydentów, w lożach.....
Ale ona, ta wiara, przez 1000 lat, dobrze w nasze serca wrosła, zapuściła korzenie i wciąż na nowo wypuszcza zielone gałązki, choć być może nie tak obficie, jak dawniej.
Ci jednak, co wciąż nad tym pracują, by wyrwać z serc naszych wiarę katolicką, oraz ci, co obojętnie na to patrzą, a zwłaszcza mając władzę, to są najgorsi wrogowie doczesnej wolności, obwarowanej tymczasowymi granicami naszego państwa."
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Quas Primas
C.d...
" Mieszko książę, przyjmuje chrzest.
I nie był to akt, jak nam wciskają od dzieciństwa w propagandzie. Jakiś akt wyrachowanej, politycznej kalkulacji zysków i strat, ale akt szczerego nawrócenia i gotowość poświęcenia wszystkiego, aby ten płomień wiary, we własnym sercu i ziemiach znajdujących się pod jego władaniem - utrzymać.
Oddając wszystkie swoje ziemie pod zakres władzy duchowej …More
C.d...
" Mieszko książę, przyjmuje chrzest.
I nie był to akt, jak nam wciskają od dzieciństwa w propagandzie. Jakiś akt wyrachowanej, politycznej kalkulacji zysków i strat, ale akt szczerego nawrócenia i gotowość poświęcenia wszystkiego, aby ten płomień wiary, we własnym sercu i ziemiach znajdujących się pod jego władaniem - utrzymać.
Oddając wszystkie swoje ziemie pod zakres władzy duchowej rzymskich papieży, książę Mieszko, na zawsze związał ziemie polskie z Rzymskim Kościołem i z cywilizacją zachodnią. Książę Mieszko, potem król Chrobry, potem wielu, wielu królów, łacińska cywilizacja, panowanie, rozciągnięte od morza do morza, wspaniała kultura i wolność, której nam wszyscy zazdrościli.....
Tyle dowodów działania Bożej Opatrzności w dziejach... Obrona Jasnej Góry, Śluby lwowskie Jana Kazimierza, to... historia wielkości.
Co z tego pozostało po 1050 latach..."

(Ks. Grzegorz Śniadoch)
3 more comments from Quas Primas
Quas Primas
C.d...
"Drodzy przyjaciele. Państwo polskie nie powstało w 966 r. Ono istniało już wcześniej. Tak, jak najpierw człowiek się rodzi a dopiero potem chrzest przyjmuje. Zatem owszem, istniało wcześniej. I być może było całkiem sprawne jak na ówczesne czasy. Sprawne siłą swoich wojowników i swojej plemiennej, organicznej społeczności. Nie mniej, chyba nie muszę nikogo, w tej świątyni przekonywać, że …More
C.d...
"Drodzy przyjaciele. Państwo polskie nie powstało w 966 r. Ono istniało już wcześniej. Tak, jak najpierw człowiek się rodzi a dopiero potem chrzest przyjmuje. Zatem owszem, istniało wcześniej. I być może było całkiem sprawne jak na ówczesne czasy. Sprawne siłą swoich wojowników i swojej plemiennej, organicznej społeczności. Nie mniej, chyba nie muszę nikogo, w tej świątyni przekonywać, że jako takie, długo, na arenie dziejów by nie przetrwało. Może jeszcze jakiś czas..., jako rezerwuar do handlu drewnem, skórami, miodem, bursztynem czy niewolnikami....
Jednak Najwyższy, Stworzyciel nieba i ziemi, zechciał okazać nam Swoje Miłosierdzie i chciał mieć właśnie tutaj, na tej ziemi - Swoje, katolickie Królestwo. I powierzył je nam - Polakom."
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Quas Primas
"Tysiąc lat, to bowiem dość, aby mieć niewzruszoną pewność, że istnienie Polski na środku świata, to nie był przypadek, ale wola Boża. Jeżeli zaś coś jest wolą Bożą, to nie sposób z nią walczyć. Owszem, można. I wielu próbowało i próbują nadal, ale... nie dadzą rady!
Nikt bowiem, nie może wygrać z Bogiem."
(Ks. Grzegorz Śniadoch)
Quas Primas
Mądre i przepiękne kazanie.
Ksiądz Grzegorz Śniadoch to ( moim zdaniem, po wysłuchaniu wielu jego wykładów i kazań) - współczesny Piotr Skarga.
Quas Primas
Bóg zapłać TV Fides et Ratio za wstawienie tego kazania.