Clicks26.5K

Proroctwo Daniela

henryk33
9
W powyższej pracy Sir Isaac Newton odnalazł klucz do zrozumienia tego, jak prorok Daniel widział przyszłe dzieje świata. W Starym Testamencie nie brak proroctw, skąd więc szczególne zainteresowanie …More
W powyższej pracy Sir Isaac Newton odnalazł klucz do zrozumienia tego, jak prorok Daniel widział przyszłe dzieje świata. W Starym Testamencie nie brak proroctw, skąd więc szczególne zainteresowanie właśnie Danielem?

Odpowiedzi udzielił sam Newton, pisząc na 24 stronie swojego dzieła: “Daniel cieszył się największym zaufaniem wśród Żydów aż do dojścia do władzy rzymskiego cesarza Hadriana. Odrzucić jego proroctwa, to odrzucić religię chrześcijańską. Wynika to z tego, że religia ta została ufundowana na jego proroctwie dotyczącym Mesjasza”. W innym miejscu (s. 14) pisze on z kolei: “Daniel jest najbardziej dokładny w kwestiach porządku czasowego, a także najbardziej zrozumiały. Z tego względu w rzeczach, które dotyczą czasów ostatecznych musi on być kluczem do pozostałych”.

Według Newtona pozostałe biblijne proroctwa, takie jak choćby Apokalipsa według św. Jana, winny być analizowane dopiero po wnikliwym zrozumienia słów proroctwa Daniela. Pierwszą wizją był sen króla Nabuchodonozora o posągu:

"31 Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był straszny". (Biblia Tysiąclecia)

Drugi sen miał miejsce niedługo po pierwszym. Dotyczył on wizji czterech bestii:

"2 Daniel więc powiedział: «Ujrzałem swoją wizję w nocy. Oto cztery wichry nieba wzburzyły wielkie morze. 3 Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej". (tamże)

Część z tych snów została zinterpretowana już przez samego Daniela, który powiedział Nabuchodonozorowi “ty jesteś głową ze złota”. Część wizji pozostała jednak nieodgadniona, zaś celem Newtona było właśnie dowiedzieć się, co one przedstawiały. Nie chciał on jednak być prorokiem. Oważał, aby przypadkiem samemu nie zająć się przewidywaniem przyszłości. Jego celem było jedynie użycie historii do interpretowania już spełnionych proroctw.

I Królestwo

"2 Głowa tego posągu była z czystego złota,

4 Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzałem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i postawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce".

Wizje Daniela dały wskazówki na temat tego, czym było pierwsze królestwo. Złota głowa i pierwsza z bestii to Babilon (605-538 p.n.e.), którego królem był Nabuchodonozor. Królestwo to zostało zniszczone przez drugie: “po tobie jednak powstanie inne królestwo, mniejsze niż twoje”.

II Królestwo

"pierś jego i ramiona ze srebra,

5 A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!"

Drugim królestwem ze srebra, symbolizowanym przez bestię podobną do niedźwiedzia miała być Persja (538-331 p.n.e.). Królestwo to przetrwało dość długo, zostało jednak zniszczone za panowania króla Dariusza II, kiedy to wskutek zwycięskiej bitwy pod Gaugamelą Grecy zdobyli Babilon.

III Królestwo

brzuch i biodra z miedzi,

6 Potem patrzałem, a oto inna [bestia] podobna do pantery, mająca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy; jej to powierzono władzę.

Zwycięska Grecja stała się Trzecim królestwem (331-168 p.n.e.). Oczywiście mowa o Grecji pod zwierzchnictwem Macedonii i jej najwybitniejszego władcy, Aleksandra. Imperium nie przetrwało jego śmierci, jednak dało fundament pod rządzone przez Greków królestwa, które w całości dowodziły hellenistycznym Wschodem. Tym właśnie było trzecie królestwo, które upadło dopiero pod naporem żelaza.

IV Królestwo

Czwarta bestia -

to czwarte królestwo, które będzie na ziemi,

różne od wszystkich królestw;

pochłonie ono całą ziemię,

podepce ją i zetrze.

33 golenie z żelaza, stopy zaś jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny.

7 Następnie patrzałem i ujrzałem w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza <i miedziane pazury>2; pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. 8 Gdy przypatrywałem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy.

Czwarty był Rzym (168p.n.e. - 476 n.e.), który przetrwał najdłużej, rządząc całym znanym wówczas antycznym światem. Fundamentem Rzymu była armia, niezwyciężone rzymskie legiony, dzięki którym miasto nad Tybrem narzucało swoją wolę żelazną ręką. Królestwo to jednak, jak wspomniano w księdze, różniło się od wcześniejszych. Przede wszystkim nie składało się ono jedynie z żelaza, stopy kolosa były bowiem zmieszane z gliną, która sprawiała, że bardzo łatwo było go obalić.

"Wtedy natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg, rozrósł się w wielką górę 8 i napełnił całą ziemię".

To właśnie za panowania Rzymu narodził się Mesjasz i sprawił, że dotychczasowe konstrukcje stworzone przez człowieka zawaliły się i niewiele z nich zostało.

Warto jeszcze dodać bardzo ciekawą interpretację dziesięciu rogów “żelaznej bestii”. Otóż rogi te miały symbolizować dziesięć narodów, które wyrosły po upadku Rzymu.

Czwarta bestia, mająca symbolizować Imperium Rzymskie posiadała dziesięć rogów. Według Newtona po upadku jego zachodniej części narodziło się dziesięć nowych narodów. Były nimi ludy do tej pory znajdujące się pod panowaniem Rzymu, żyjące na południe od Dunaju i na zachód od Grecji: Brytowie, Frankowie, Alanowie, Wizygoci, Burgundowie, Lombardowie, Swewowie, Wandalowie, Rzymianie i Hunowie. Może dziwić umieszczenie wśród nich Hunów, jednak według Newtona ich imperium rozwijało się niejako wraz z upadkiem Rzymu, a sami Hunowie sprawili, że doszło do przemieszczenia się ogromnej rzeszy germańskich plemion na zachód, na ziemie będące rzymskimi prowincjami.

Inny, współczesny komentator John Pratt zauważył, że niektóre z tych królestw upadły (trzy złamane rogi), zaś z czasem z pozostałych plemion narodziła się współczesna Europa.

To jednak nie koniec analiz Newtona. Księga Daniela była jedynie punktem wyjścia, kluczem który pozwalał prawidłowo zinterpretować kolejne proroctwa zawarte w Biblii, w tym to najbardziej tajemnicze - Apokalipsę według św. Jana. Newton twierdził, że z jego wyliczeń przybliżoną datę końca świata można określić na rok 2060. Jak sam jednak podkreślał, nie zajmował się przepowiadaniem przyszłości.
Rybach
To jest religia.tv? Nie to jest indoktrynacja talmudyczna.tv. Ale jak ktoś ma czas to może analitycznie to zobaczyć. Prawdy za pół grosza jak to zwykle u chazarów. Bo Żydów ja tu nie widzę. Dlaczego tylko chazarzy? O katolikach nie wspomnę. Jak można być tak ciemnym. Nie poznać Jedynego Boga. Jezus ich rozliczy z tego działania. Niech się odwrócą od szatana jeszcze mają czas. Bo biada im.
annaaurelia
🤗
Janek Kowalski
Orędzia Jezusa Chrystusa do ludzkości - przepowiedziane w Księdze Daniela w Biblii.
O KSIĘDZE PRAWDY
Księga Prawdy wspomniana jest w Księdze Daniela 10.21. Jest tam odniesienie do tajemniczej Księgi Prawdy. Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można odnaleźć w Księdze Prawdy. Księga ta pozostanie zapieczętowana, ponieważ przeznaczona …
More
Orędzia Jezusa Chrystusa do ludzkości - przepowiedziane w Księdze Daniela w Biblii.
O KSIĘDZE PRAWDY
Księga Prawdy wspomniana jest w Księdze Daniela 10.21. Jest tam odniesienie do tajemniczej Księgi Prawdy. Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu objawione o przyszłości i końcu czasów, można odnaleźć w Księdze Prawdy. Księga ta pozostanie zapieczętowana, ponieważ przeznaczona jest na inne czasy, końcowe dni, nazwane „Czasem Końca”.


Pierwsza Tajemnica w Księdze Prawdy ujawnia spisek masońskich grup przeciwko Kościołowi.
Niedziela, 29.04.2012, godz. 15.33
Moja droga, ukochana córko, tobie dany został dar, który wielu odrzuciłoby ze strachu.
Ze względu na ofiarowane ci łaski, daną ci siłę i ogień Ducha Świętego, jesteś w pełni uzbrojona, aby głosić proroctwa tak dawno temu obiecane dla świata.
Teraz zbliża się wypełnienie proroctwa danego Danielowi, gdy zostało mu nakazane zapieczętowanie Księgi Prawdy, aż do końca czasów, kiedy zawartość byłaby ujawniona.
Także Objawienia dane Janowi Ewangeliście podane były jedynie w części, ale niektóre tajemnice zostały mu pokazane w Zwoju Siedmiu Pieczęci.
Nie zostało mu udzielone pozwolenie na ujawnienie zawartości. Zamiast tego otrzymał polecenie zapisania zwoju i połknięcia go, tak żeby aż do tej ery Pieczęcie nie mogły zostać złamane, ani treść ujawniona. Przy połykaniu zwoju została dana ludzkości wskazówka.
Gorzka przy jedzeniu Prawda wywołuje strach.
Może ona także urażać tych, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko o Bożym planie dla ludzkości. Jednak Prawda, potężna Miłość, którą Bóg ma dla każdego człowieka na tej ziemi, jest słodka dla tych, którzy Prawdę uznają.
Prawdę, tajemnice powierzone Janowi Ewangeliście, którą tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ujawnić. Słodka Prawda zostanie powitana z miłością przez tych, którzy podążają za Bożymi Naukami.
Może ona powodować strach, ale Boża moc pokona wszelkie zło i wszystkie prześladowania, gdyż On może uczynić wszystko.
Pierwsza tajemnica tkwi w fakcie spiskowania przeciwko Bogu i wszystkim Jego dziełom, przez masońskie grupy utworzone w średniowieczu.
Ich lojalność należy do złego. On, szatan, jest ich bogiem i są dumni z oddawania mu hołdu poprzez czarne msze.

Z kolei Stolica Apostolska znajduje się pod ostrym atakiem tej grupy od 1967 roku.


Powoli zinfiltrowali Mój Kościół, nie tylko wewnątrz Watykanu, ale też w dalszych szeregach, w każdym kraju.
Ich zamierzone skażenie Mojego Kościoła spowodowało nikczemne potworności wyrządzone niewinnym ofiarom.
Ich miłość do pieniędzy i władzy jest niczym w porównaniu z obrzydliwym oddaniem, jakie okazują królowi kłamstwa, samemu szatanowi. Jest on uwielbiany w grupach otwarcie i w tajemnicy. Kapłani i inni wyświęceni słudzy, w tym biskupi i kardynałowie, sami weszli w sojusz w pewnych kręgach z tą grupą.
Nikczemne czyny, w których oni uczestniczą są zbyt poważne, by je wam ukazywać, wiedzcie jednak, że oni oferują złemu składanie ludzkich ofiar w świątyniach powstałych dla Ofiary Najświętszej Eucharystii Mszy Świętej.

Ta grupa, tak ostrożna, by ukryć swoje prawdziwe działania wobec tych prawdziwych i pobożnych kapłanów, pobożnych biskupów, pobożnych kardynałów i innych wyświęconych sług, popełnia ohydne czyny.


Oni nienawidzą Boga z zaciekłością, która zszokowałaby was. Moce przyznane im przez szatana powodują, że ich nikczemność, chciwość, żądza i dewiacje seksualne są pożądane przez ich zwolenników we wszystkich krajach.
Witają się prywatnymi sygnałami przeznaczonymi dla okazywania sobie wzajemnej lojalności.
Jedna rzecz jest pewna. Ich nikczemne czyny dobiegną końca i, o ile nie zwrócą się do Mnie podczas Ostrzeżenia, będą mieli pozostawione mało czasu, zanim zostaną wrzuceni do jezior ognia, gdzie będą cierpieć straszliwe prześladowanie przez wieczność.
Wykreowali i wzniecili apostazję, która istnieje na całym świecie.
Osiągnęli to przez infiltrację Mojego Kościoła.
Wasz ukochany Jezus
Baranek Boży

(na podstawie PARUZJA.INFO)
KamilPe
do Goduntertan:

Mam na myśli przykładowo to, że społeczność Żydowska jest całkiem niczemu niewinna i że cały świat bez powodu nienawidzi żydów. No to jest nie do końca prawda, że są aż tak nienawidzeni i nie do końca prawda, że bez powodu. To tylko taka mała uwaga.

Poza tym podobnie jak Ty też uważam, że to świetny film.
KamilPe
W tym filmie jest przesada w postaci niewinnych wszystkiemu żydów. Co prawda proroctwo z powrotem do Ziemi Świętej jest jednym z największych dowodów na wiarygodność Biblii to jednak jest przesada co do niewinności Żydów..

.. JEdnak polecam film niedowiarkom, gdyż ten film ukazuje dowody na Biblię. A proroctwo o powrocie żydów do Ziemi Świętej jest dla mnie jednym z największych dowodów na …More
W tym filmie jest przesada w postaci niewinnych wszystkiemu żydów. Co prawda proroctwo z powrotem do Ziemi Świętej jest jednym z największych dowodów na wiarygodność Biblii to jednak jest przesada co do niewinności Żydów..

.. JEdnak polecam film niedowiarkom, gdyż ten film ukazuje dowody na Biblię. A proroctwo o powrocie żydów do Ziemi Świętej jest dla mnie jednym z największych dowodów na Boskie pochodzenie tej Księgi !
Goduntertan
"Nie wszystko w tym filmie jest pełną prawdą"

Trochę znam świat, dużo czytam (szczególnie ostatnio) i nie znalazłem błędu w tym filmie, być może jest. Czy mógłbyś podać w którym miejscu?

Pozdrawiam.
KamilPe
Nie wszystko w tym filmie jest pełną prawdą, ale jest mocnym kopem dla sceptyków. Więc polecam ten film
mieczprawdy
Niemiecka “KATH.NET – “absurdalne orędzia “ostrzeżenie” Marii z Irlandii, które wprost wzywają do schizmy, gdy tylko zostanie wybrany następca Benedykta XVI

wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/…/niemiecka-kai-k…
Wolnyczlowiek
Swietne opracowanie i dokument Proroctwa Daniela . 👍 Slowa Boga wypelniaja sie co do joty na naszych oczach ! Roztropny je zrozumie ,bezboznik nimi wzgardzi ... Bog zaplac ! 😇 Laska Pana niech bedzie zawsze z nami !