43:51
Kazanie o wytrwałej modlitwie – Ks. Jacek Bałemba SDB. Kazanie o wytrwałej modlitwie – Ks. Jacek Bałemba SDB (Sacerdos Hyacinthus). Rekolekcje w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w …More
Kazanie o wytrwałej modlitwie – Ks. Jacek Bałemba SDB.

Kazanie o wytrwałej modlitwie – Ks. Jacek Bałemba SDB (Sacerdos Hyacinthus).

Rekolekcje w Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Warszawskiej,

30.03-02.04.2014, Warszawa, ul. Karolkowa 49, na zaproszenie o. Krzysztofa Stępowskiego CSsR.

Kazanie 3, wygłoszone 1.04.2014.

Nagranie: Michał Krajski.