GDADSST
1722
05:20
PRZESŁANIA 12-04-2017 - NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARYJA I JEZUS - OLIVETO CITRA (SA) ITALIA. www.gruppodellamoredellasstrinita.it www.facebook.com/gdadsst/More
PRZESŁANIA 12-04-2017 - NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARYJA I JEZUS - OLIVETO CITRA (SA) ITALIA.
www.gruppodellamoredellasstrinita.it
www.facebook.com/gdadsst/
GDADSST
PRZESŁANIE ZE ŚRODY 12 KWIETNIA 2017 OLIVETO CITRA (SA) ITALIA
NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARYJA

Moje Dzieci, Ja jestem Niepokalane Poczęcie, Ja jestem Tą, która urodziła Słowo, Ja jestem Matką Jezusa i Waszą Matką, zstąpiłam z bardzo wielką mocą, wraz z Moim Synem Jezusem i Bogiem Ojcem Wszechmogącym, Przenajświętsza Trójca jest tutaj, pośród Was.
Moje Dziatki, Moje Dziateczki Adorowane, Ja …More
PRZESŁANIE ZE ŚRODY 12 KWIETNIA 2017 OLIVETO CITRA (SA) ITALIA
NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA MARYJA

Moje Dzieci, Ja jestem Niepokalane Poczęcie, Ja jestem Tą, która urodziła Słowo, Ja jestem Matką Jezusa i Waszą Matką, zstąpiłam z bardzo wielką mocą, wraz z Moim Synem Jezusem i Bogiem Ojcem Wszechmogącym, Przenajświętsza Trójca jest tutaj, pośród Was.
Moje Dziatki, Moje Dziateczki Adorowane, Ja kocham Was niezmiernie, daję Wam Moją obecność z Moim zapachem, z Moim ciepłem, Ja otaczam Was wszystkich Moim Macierzyńskim Płaszczem, w tym momencie nikt nie może Was rozproszyć. Miejcie zawsze wiarę, bo Ja jestem z Wami, przeszkody powinno się pokonywać modlitwą, Wy, którzy modlicie się, jesteście przyszłością nowego Kościoła, bez korupcji, obejmujcie Krzyż, bo ten, kto to czyni, obejmuje zbawienie. Nie szukajcie innych prawd, bo ich nie ma, Mój Syn Jezus jest Prawdą, szybko, bardzo szybko wszyscy to powinni zrozumieć.
Módlcie się za tych wszystkich, którzy żyją idąc po mylnych drogach, które prowadzą do wiecznej śmierci, Ja bardzo cierpię za te Moje Dzieci, bo pragnę zbawienia wszystkich. Bóg Ojciec Wszechmogący chce mówić do swojego ludu, On chce prowadzić wszystkich po drodze zbawienia i czyni to wysyłając Mnie, dlatego, Moje Dzieci, wierzcie.
Moje Dziatki, kocham Was, dzisiaj Mój Syn Jezus pragnie dać Wam swoją wielką miłość i wiele siły, Moje Dzieci, przychodzicie tutaj, gdzie na Was czeka Mój Syn Jezus, módlcie się w Waszych sercach i wierzcie bez zwątpienia, wtedy On da Wam wielkie znaki.
Moje Dzieci, chociaż wielu z Was ma wątpliwości, będziecie mieli wielkie potwierdzenia, Mój Syn Jezus teraz do Was przemówi, Ja muszę Was zostawić, daję Wam pocałunek i błogosławię Was wszystkich, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Shalom! Pokój, Moje Dzieci.

PRZESŁANIE ZE ŚRODY 12 KWIETNIA 2017 OLIVETO CITRA (SA) ITALIA
JEZUS

Bracia i Siostry, Ja jestem Wasz Brat Jezus, Ten, Który zwyciężył śmierć i grzech, jestem Ja, Wasz Zbawiciel, Król królów.
Zstąpiłem z bardzo wielką mocą, tutaj pośród Was, wraz z Bogiem Ojcem Wszechmogącym, wraz z Najświętszą Matką, Maryją, Moją Matką i Matką Waszą i całego świata. Przenajświętsza Trójca jest tutaj, pośród Was.
W tym dniu pragnę dać Wam Moją miłość, pragnę dać Wam Mój pokój, pragnę dać radość do Waszych serc, Bracia i Siostry, Moja obecność pośród Was jest potężna, wielu ją odczuwa, niektórzy odczuwacie mocne ciepło, niektórzy z Was odczuwacie mocne drżenie, niektórzy odczuwacie Mój zapach, to jest miłość, którą pragnę dać Wam, Moja obecność.
Dzisiaj otrzymaliście wielki dar, znak Krzyża, znak zbawienia, znak miłości, który mam dla Was wszystkich i dla całej ludzkości, ten znak da Wam potwierdzenie Mojej obecności pośród Was.
Bracia i Siostry, Wy, którzy otrzymaliście wielki dar, zapraszam Was do modlitwy zawsze całym sercem, czasy cierpienia, oczyszczenia, zbliżają się coraz bardziej, miłujcie Krzyż, bo on jest zbawieniem, przyjmujcie go, noście go zawsze z miłością. Na świecie dokonują się zmiany, wszystko się zmienia, bądźcie wytrwali i nie lękajcie się, bo Naszej opieki nigdy Wam nie zabraknie.
Kocham Was niezmiernie i właśnie dla miłości oddałem Mnie dla zbawienia, zostałem przybity do tego Krzyża z miłości.
Nie zniechęcajcie się nigdy, pokonujcie przeszkody, które świat Wam stawia, pokonujcie próby, które czynią Was mocnymi, czyńcie zawsze wszystko z miłości i dla miłości, jak Ja to uczyniłem.
Miłujcie się, miłujcie jedni drugich, nie drętwiejcie wobec pokus, bądźcie ulegli, bądźcie pokorni, i tak zrozumiecie słowo Miłości.
Teraz Ja muszę Was zostawić, ale szybko, bardzo szybko wrócę, aby ukazać się, aby mówić do całego świata, bo szybko, bardzo szybko w tym miejscu damy bardzo wielkie znaki, wierzcie, Bracia i Siostry.
Daję Wam Moje błogosławieństwo, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pokój, Bracia Moi! Pokój, Siostry Moje!