ľubica
ľubica
dnes 23.1.2018 Za zlých katolíkov a odpadlíkov.
LITURGICKÁ MODLITBA.
Bože, ktorý si sv. Petrovi, svojmu apoštolovi, odovzdaním kľúčov nebeského kráľovstva udelil najväčšiu moc zväzovať a rozväzovať; dožič nám, aby sme pomocou jeho orodovania boli oslobodení od pút svojich hriechov. Skrze Pána nášho…
Úmysel na jednotlivé dni:
18 januára: Za všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
19. januára: Za východn…More
dnes 23.1.2018 Za zlých katolíkov a odpadlíkov.
LITURGICKÁ MODLITBA.
Bože, ktorý si sv. Petrovi, svojmu apoštolovi, odovzdaním kľúčov nebeského kráľovstva udelil najväčšiu moc zväzovať a rozväzovať; dožič nám, aby sme pomocou jeho orodovania boli oslobodení od pút svojich hriechov. Skrze Pána nášho…
Úmysel na jednotlivé dni:
18 januára: Za všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
19. januára: Za východných rozkolníkov.
20. januára: Za protestantov v Európe.
21. januára: Za anglikánov.
22. januára: Za zjednotenie kresťanských cirkví pod katolícku Cirkev v Amerike.
23. januára: Za zlých katolíkov a odpadlíkov.
24. januára: Za židov.
25. januára: Za pohanov.
Otče náš … Zdravas… (Tri razy.)
Antifóna: Aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. (Jn 17, 21.)
V: A ja ti hovorím, že ty si Peter.
R: A na túto skalu vystavím svoju Cirkev.
Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal apoštolom svojim: „Pokoj vám zanechávam, pokoj svoj vám dávam”, nehľaď na viny moje, ale na vieru Cirkvi svojej a podľa svojej dobrej vôle ráč jej milostivo udeliť pokoja a svornosti; ktorý žiješ a kraľuješ, Boh na veky vekov. Amen.
Sladké Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.
Odpustky 300 dní

🙏
4 more comments from ľubica
ľubica
dnes 20.1.2018
LITURGICKÁ MODLITBA.

Bože, ktorý si sv. Petrovi, svojmu apoštolovi, odovzdaním kľúčov nebeského kráľovstva udelil najväčšiu moc zväzovať a rozväzovať; dožič nám, aby sme pomocou jeho orodovania boli oslobodení od pút svojich hriechov. Skrze Pána nášho…
Úmysel na jednotlivé dni:
18 januára: Za všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
19. januára: Za východných rozkolníkov.
20. januára: Za …More
dnes 20.1.2018
LITURGICKÁ MODLITBA.

Bože, ktorý si sv. Petrovi, svojmu apoštolovi, odovzdaním kľúčov nebeského kráľovstva udelil najväčšiu moc zväzovať a rozväzovať; dožič nám, aby sme pomocou jeho orodovania boli oslobodení od pút svojich hriechov. Skrze Pána nášho…
Úmysel na jednotlivé dni:
18 januára: Za všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
19. januára: Za východných rozkolníkov.
20. januára: Za protestantov v Európe.
21. januára: Za anglikánov.
22. januára: Za zjednotenie kresťanských cirkví pod katolícku Cirkev v Amerike.
23. januára: Za zlých katolíkov a odpadlíkov.
24. januára: Za židov.
25. januára: Za pohanov.
Otče náš … Zdravas… (Tri razy.)
Antifóna: Aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. (Jn 17, 21.)
V: A ja ti hovorím, že ty si Peter.
R: A na túto skalu vystavím svoju Cirkev.
Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal apoštolom svojim: „Pokoj vám zanechávam, pokoj svoj vám dávam”, nehľaď na viny moje, ale na vieru Cirkvi svojej a podľa svojej dobrej vôle ráč jej milostivo udeliť pokoja a svornosti; ktorý žiješ a kraľuješ, Boh na veky vekov. Amen.
Sladké Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.
Odpustky 300 dní

Modlitba za bludárov a rozkolníkov.
(Bludárov myslíme protestantov a sekty, rozkolníkov myslíme pravoslávnych ktorí odmietajú skalu Petra, ktorého ustanovil Kristus náš Pán.)
Modlime sa za bludárov a rozkolníkov, aby ich náš Boh a Pán z každého bludu vytrhol a k svätej, katolíckej a apoštolskej matke Cirkvi priviesť ráčil.
Všemohúci večný Bože, Ty každému pripravuješ spásu a nechceš záhubu nikoho; zhliadni na duše diabolským podvodom oklamané; pomýlení nech sa zrieknu každého bludárskeho klamu, nech sa spamätajú v srdci a obrátia sa k jednote pravdy Tvojej. Skrze Krista, Pána nášho. Amen.

Odpustky 3 roky. — Pln. odp. za obvyklých podmienok raz mesačne, ak modlitbu konáme každodenne v mesiaci.
ľubica
ľubica
dnes 19.1.2018 za východných rozkolníkov
LITURGICKÁ MODLITBA.

Bože, ktorý si sv. Petrovi, svojmu apoštolovi, odovzdaním kľúčov nebeského kráľovstva udelil najväčšiu moc zväzovať a rozväzovať; dožič nám, aby sme pomocou jeho orodovania boli oslobodení od pút svojich hriechov. Skrze Pána nášho…

Úmysel na jednotlivé dni:
18 januára: Za všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
19. januára: Za východných …More
dnes 19.1.2018 za východných rozkolníkov
LITURGICKÁ MODLITBA.

Bože, ktorý si sv. Petrovi, svojmu apoštolovi, odovzdaním kľúčov nebeského kráľovstva udelil najväčšiu moc zväzovať a rozväzovať; dožič nám, aby sme pomocou jeho orodovania boli oslobodení od pút svojich hriechov. Skrze Pána nášho…

Úmysel na jednotlivé dni:
18 januára: Za všetkých mimo Cirkvi žijúcich.
19. januára: Za východných rozkolníkov.
20. januára: Za protestantov v Európe.
21. januára: Za anglikánov.
22. januára: Za zjednotenie kresťanských cirkví pod katolícku Cirkev v Amerike.
23. januára: Za zlých katolíkov a odpadlíkov.
24. januára: Za židov.
25. januára: Za pohanov.

Otče náš … Zdravas… (Tri razy.)

Antifóna: Aby všetci jedno boli, ako si Ty, Otče, vo mne a ja v Tebe, aby aj oni v nás jedno boli, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. (Jn 17, 2
1.)
V: A ja ti hovorím, že ty si Peter.
R: A na túto skalu vystavím svoju Cirkev.

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, ktorý si povedal apoštolom svojim: „Pokoj vám zanechávam, pokoj svoj vám dávam”, nehľaď na viny moje, ale na vieru Cirkvi svojej a podľa svojej dobrej vôle ráč jej milostivo udeliť pokoja a svornosti; ktorý žiješ a kraľuješ, Boh na veky vekov. Amen.
Sladké Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami i nad našimi blúdiacimi bratmi.
Odpustky 300 dní
-----
Modlitba za východných rozkolníkov.
Pomôžte nám, nebesia, a celá zem od východu až na západ stroj sa zrúcať žalostnú stenu rozkolníctva, ktorá už toľko storočí rozlučuje srdcia západných a východných kresťanov. Nech slnce zmiernej jednoty a kresťanskej lásky osvieti všetky národy mena Kristovho; nech sa roztopí ľadové more bludných vier a roztržiek. Nech svätá matka-Cirkev katolícka opäť objíme svoje odštiepené neverné dietky, ktoré sú umyté kúpeľom svätého krstu, vykúpené krvou Ježiša Krista a na svojich čelách nosia, ako aj my, spasiteľné znamenie najsvätejšej Trojice. Matka Cirkev nech ohreje pod materinskými krídlami svoje odumreté dietky, nech ich oživí k pravej kresťanskej vzdelanosti a k nebeskému kráľovstvu, aby všetky rody v jednote a láske poznali, že niet mena, v ktorom by mohli byť spasené, okrem Pána nášho, Ježiša Krista Nazaretského, ktorého nám poslal Boh Otec. Kiež by čím skorej všetky jazyky jedným srdcom zaspievali anjelskú pieseň chvály, jednoty a pokoja: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Amen.

Modlitby k P. Márii za rozkolníkov.
Nepoškvrnená Panna Mária, my synovia svätej rímskokatolíckej Cirkvi a tvoji služobníci, dôverujúc v tvoju mocnú ochranu, pokorné prosby vznášame k tebe: Vypros hojnosť Božskej milosti od Boha Ducha Svätého na česť a slávu jeho večného pôvodu od Otca i Syna našim od jednoty Cirkvi odtrhnutým bratom na východe, aby osvietení jeho oživujúcou milosťou navrátili sa do lona svätej katolíckej Cirkvi, pod neomylné vedenie vrchného pastiera a učiteľa na tomto svete, rímskeho pápeža. Buď prostrednicou, aby s nami jednou vierou a láskou spojení, dobrými skutkami s nami oslavovali jedného Boha, najsvätejšiu Trojicu, a pritom i tebe, milostivá Panna a Rodička Božia, vzdávali úctu teraz i na veky vekov. Amen.
/ platného pp. Benedikta XVI., nie násilníka p F. , ktorý okupuje Vatikán /

Druhá modlitba

Ó Mária, Matka milosrdenstva a útočište hriešnikov! Prosíme ťa, zhliadni milostivým okom na úbohých bludovercov a rozkolníkov. Ty stolica múdrosti, vypros im osvietenie rozumu nešťastne zahaleného temnosťou nevedomosti a hriechu, aby jasne videli, že rímskokatolícka, apoštolská svätá Cirkev je jediná pravá Cirkev Ježiša Krista a že mimo nej niet svätosti ani spasenia. Vypros im dokonalé obrátenie a vymôž im milosť, aby prijali všetky články svätej viery a aby sa ochotne poddali pod láskavé vodcovstvo rímskemu pápežovi, námestníkovi Ježiša Krista na zemi; aby takto čím skôr boli spojené s nami sladkou páskou Božej lásky a pod týmže jedným pastierom tvorili s nami jedno stádo; aby sme tebe, preslávna Panna, mohli všetci na veky spievať: Raduj sa, ó Panna Mária, lebo všetky bludy po celom svete ty sama si zničila. Amen. — Tri razy Zdravas Mária.
Odp. 500 dní. — PPO 579.
Peter(skala)
... za rozkolníkov 👍 🙏 nie len tých na Východe