Clicks9
lv.news

Vigano: arhibīskaps Viltons Gregorijs ir “viltus gans”

Baznīcu vada daudzi viltus mācītāji, arhibīskaps Vigano, bijušais Vašingtonas nuncijs, 3. jūnija vēstulē brīdina Vašingtonas arhidiecēzes garīdzniekus un ļaudis.

"Pēdējo divdesmit gadu laikā jūsu Vašingtonas arhidiecēzi, jo īpaši visus piederīgos, tagad jau trešo reizi turpina vadīt dziļi nomocīti un ievainoti viltus gani, kuru dzīvesveids ir pilns ar meliem, maldiem, iekāri un samaitājumiem," Vigano skaidro.

Viņš mudina savus adresātus nesekot viltus ganiem, "jo tie jūs noved pie iznīcības" un ir "algotņi".

Vigano atsaucas uz modernisma kardināliem Makkariku (2000-2006), Verlu (2006-2018) un uz arhibīskapu Gregoriju, kuri nesen uzbruka prezidentam Trumpam nepareizu iemeslu dēļ.

#newsTzjhiwsaai