Clicks24
vi.news

Viganò: Tổng giám mục Wilton Gregory là người chăn chiên mạo danh

Giáo hội được lãnh đạo bởi nhiều mục sư giả, Tổng Giám mục Viganò, một cựu Khâm sứ ở Washington, đã cảnh báo trong một lá thư ngày 3 tháng 6 cho giáo sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận Washington.

"Trong hai mươi năm qua, Tổng giáo phận Washington của bạn, đặc biệt và bây giờ là lần thứ ba, đã và đang tiếp tục bị ảnh hưởng và bị tổn thương sâu sắc bởi những người chăn chiên mạo danh có lối sống đầy dối trá, lừa dối, ham muốn và tham nhũng," Viganò giải thích.

Ông khuyến khích những người đọc của mình đừng đi theo những người chăn chiên giả "vì họ dẫn bạn đến sự hư hỏng" và họ chính là các "lính đánh thuê."

Viganò đề cập đến các hồng y hiện đại McCarrick (2000-2006), Wuerl (2006-2018) và Tổng Giám mục Gregory, người gần đây đã công kích Tổng thống Trump những lý do sai lầm.

#newsTzjhiwsaai